Kouzelná láska

Kouzelná láska

“Posvátný vztah je takový, ve kterém oba lidé chápou vesmírnou hru, o niž tu běží: Ahoj, mé slabosti vidí tvé slabosti. Chceš se mnou tančit a společně najít svou sílu?
Pokud chybí tento vědomý kontext, toto posvátné prostředí pro problémy, které se vyskytnou, pak bude náš vztah s milovaným člověkem ovládat nevědomí a nakonec bolest. Pak, bez ohledu na to, jak bylo naše soužití romantické, jak skvělý byl sex a jak nádherné byly úsměvy, všechno pohltí ničivé plameny a my nebudeme proměněni. Budeme jen spáleni na troud.”

~ M. Williamson – Kouzelná láska

Věčný Plamen Lásky

Věčný Plamen Lásky

“Věčný Plamen Lásky v Našem Srdci, nechť se stane Silou Kolektivního Vědomí!” – Pearl d’Or Graal

Duše, jež spojila Bezmezná Láska, ve které se Navrací Domů, je pro Nás silnější, než si dovedeme představit. Bezpodmínečná Láska, dokonalé Zrcadlení a Splynutí jsou všechno Ideály Života, který bude Žit.

Dvojplameny prožívají a potenciálně se přibližují právě ve chvíli, kdy jeden z Nich činí Oběť, jakou Ježíš činil, tedy Vznešenou. Oběť pro Lásku a Vzestup, oběť pro Nalezení Sebe!

Dvojplameny jsou Duše, propojené více než jen Zamilovaností nebo Láskou, jsou si navzájem propleteny Životy, jako Jin a jang. Nic nerozdělí dva Protipóly, jež mají přesně a dokonale Hranice, ve kterých do sebe zapadají jako dílečky složité mozaiky.

Skrz Spojení Dvojplamenů se Úroveň Energií v jejich okolí a na Celé Zemi zvedá do Nadpozemsky dokonalých rovin, kam se My Vzestupem dostáváme. Oni Svojí Láskou už předem prochází do Spojení, kde vyzývají Duše, aby se připojily a zmírnily jejich Oběť, jež byla vykonána Vznešeně za účelem Pozvednutí Kolektivního vědomí a Vzestupu do Nového způsobu Bytí.

Dvojplameny nejsou krok napřed, jsou zprostředkovateli pro nás na Zemi, kdož cítíme jejich Spojení a tím se rozpomínáme na to, co v Sobě máme skryto a Následujeme Bytosti Vzestupu, jež nás doprovází k té největší Proměně.

Neoddělitelný proces se stupňuje a je čím dál intenzivnější, je v Lásce dán a předurčen pro společné Bytí v úrovni, jež se Dokonalé Boží Zemi velmi přibližuje a jež nám dovoluje Bezbolestně a Vznešeně projít.

Všem Dvojplamenům, které Tímto Svým Zlatým světlem Objímám, ze Srdce Přítomného a Živého Děkuji, vysílám Požehnání k nim v Jejich neoddělitelném předvoji k Vzestupu, který pro Harmonické soužití všech Duší v Jednotě činí.

S Láskou a Úctou k Vám!

Keyrin

Posvátné ustanovení manželství

Posvátné ustanovení manželství

“Posvátné ustanovení manželství slouží, aby dva lidé šli společně životem. Škoda, že tak málo vidíte, jinak byste mohli odhadnout, jaký to představuje zázrak a jak velice Pán o vás pečuje. Vaši partneři vám nejsou určeni jen pro tento život – nemluvě o několika letech nebo dokonce měsících, jak se často stává. Vaši partneři jsou vašimi životními druhy a družkami po mnoho životů. Uskutečňuji to tak, že se při vašem novém zrození vyskytuje partner z vašeho dřívějšího života. Toto “vyskytování” v sobě zahrnuje velmi mnoho. Váš partner musí v novém životě vypadat tak, aby se vám líbil. Musí být ve věku, který odpovídá vašemu, musí se z mnoha hledisek k vám hodit a musíte ho najít. To všechno Já uskutečňuji v souladu s vaší karmou. Nemůžete i vy zařídit, abyste s tímto člověkem zacházeli s trochu větší láskou a ohledem? Proto při každé těžkosti, na kterou narazíš, si uvědom, že nemá co dělat s tvým partnerem, ale s tebou. Těžkost totiž vznikla jen proto, že tobě ještě zbývá něčemu se naučit. Neprodlužuj nesmyslně řadu svých životů tím, že se budeš těžkostem vyhýbat. Spíše poděkuj partnerovi, že skrze něho se ti dostává milost naučit se, čemu se musíš naučit. Poděkuj mu za tuto milost a buď dobré mysli. Vděčnost a veselá mysl jsou nejvhodnější pohonnou lástkou pro vozidlo, které se nazývá manželství.”

Promluvy k Západu, Sathya Sai

PARTNER TĚ NAVRACÍ TVÉ DUŠI

PARTNER TĚ NAVRACÍ TVÉ DUŠI

Když jsme se narodili, naše duše věděla, jaký je její úkol. Věděla to do chvíle, než ji domestikovalo její nejbližší okolí. Ne ve zlé snaze, ale stejně nevědomě, jako byli domestikováni ti, jimž byla svěřena do péče – její vychovatelé. A tak jednoho dne zbloudila. Stala se figurkou v labyrintu života, aby hledala celé věky ztracený východ.

A pak se to stalo. Přišel jsi ty a ona se po dlouhé době cítila plná energie, její nitro se vlnilo pod náporem nových, dosud nepoznaných, ale přenádherných emocí. Její mysl se rozjasnila a ona se pomalu rozpomínala na chvíle, jež se jednoho dne vytratily, aby se s prvním pohledem do duše té druhé nádherné bytosti znovu vynořily z hlubin podvědomí.

Partner je tím, kdo ti ukazuje cestu domů. Je tím, kdo ti chvílemi nesmírné krásy, ale i bolesti ukazuje, kým skutečně jsi. Je tím, kdo ti sundavá z očí škrabošku zapomnění a odhaluje závoj ze tvé dlouho skrývané tváře. Té tváře, jež se schovávala ze strachu, aby nikdo neodhalil, co skutečně cítí.

Partner tě navrací tvé duši, a tak poděkuj té chvíli, jež vás spojila, aby vám cestou skutečné bezpodmínečné lásky ukázala, kde sídlí pravé Já vás obou a kde se nakonec dokonale prolnete v čistotě zářivě bílého světla – V Bohu, tedy v Jednotě a Lásce Veškerenstva.

www.marcelcinacesta.wz.cz