“Posvátné ustanovení manželství slouží, aby dva lidé šli společně životem. Škoda, že tak málo vidíte, jinak byste mohli odhadnout, jaký to představuje zázrak a jak velice Pán o vás pečuje. Vaši partneři vám nejsou určeni jen pro tento život – nemluvě o několika letech nebo dokonce měsících, jak se často stává. Vaši partneři jsou vašimi životními druhy a družkami po mnoho životů. Uskutečňuji to tak, že se při vašem novém zrození vyskytuje partner z vašeho dřívějšího života. Toto “vyskytování” v sobě zahrnuje velmi mnoho. Váš partner musí v novém životě vypadat tak, aby se vám líbil. Musí být ve věku, který odpovídá vašemu, musí se z mnoha hledisek k vám hodit a musíte ho najít. To všechno Já uskutečňuji v souladu s vaší karmou. Nemůžete i vy zařídit, abyste s tímto člověkem zacházeli s trochu větší láskou a ohledem? Proto při každé těžkosti, na kterou narazíš, si uvědom, že nemá co dělat s tvým partnerem, ale s tebou. Těžkost totiž vznikla jen proto, že tobě ještě zbývá něčemu se naučit. Neprodlužuj nesmyslně řadu svých životů tím, že se budeš těžkostem vyhýbat. Spíše poděkuj partnerovi, že skrze něho se ti dostává milost naučit se, čemu se musíš naučit. Poděkuj mu za tuto milost a buď dobré mysli. Vděčnost a veselá mysl jsou nejvhodnější pohonnou lástkou pro vozidlo, které se nazývá manželství.”

Promluvy k Západu, Sathya Sai

Follow by Email
YouTube
Instagram