Kedy sa uzavrie muž? Prečo uteká pred skutočnou realitou? Vďaka čomu opäť ožije? 

On je citlivý tak isto, ako žena, ibaže tomu svojmu vnútru nedôveruje presne tak, ako nedôveruje žene pri sebe. Jeho racionalita je na tak vysokej funkčnej frekvencii, že sa toho nedokáže vzdať ani keď sa jedná o emócie. MYSLÍ SI, že aj ich môže viesť a mať nad nimi kontrolu. Preto partnerka od neho často môže počuť napr., aby sa ukľudnila. Z nadhľadu je to v podstate smiešne, veď ako by niekomu, kto je práve v tých svojich nevedomých emóciách, mohol pomôcť príkaz namiesto objatia? Ako by jej mohlo pomôcť niečo, čo má nižšiu vibráciu, než emócie? Dá sa to jedine utlmením v sebe tej energie, ktorá potrebuje vyjsť na povrch. Oklamať sa a “zabudnúť” na to, že nejaký ten hnev, smútok či žiarlivosť vôbec pred chvíľou existovala?….

A presne tak funguje muž, ktorý sa svojich detských vzorcov ešte nezbavil. Akonáhle dôjde ku konfliktu, on sa emočne uzavrie – druhý extrém je, samozrejme, výbuch emócií…. každopádne sú obidva svety chladné, neprístupné, neživé a nevedomé.

Pri pozastavení sa sám nad sebou, nad svojim cítením si všimne, že tu racionalita prestáva fungovať – nedokáže VYSVETLIŤ, PREČO sa napriek doteraz ako-tak fungujúcim programom je poslednú dobu tak zmätený, neistý, cíti v sebe nátlak a nespokojnosť, je nervózny a nijak sa nedokáže ukľudniť, iba si nahovoriť na chvíľu, že on kľudný predsa je. Odmieta aj partnerku, ktorá ho neprijíma takého, aký momentálne je, ba dokonca sa ani on sám v sebe tomuto odcudzeniu sa nečuduje, veď sa chová dosť odporne a vie, že by od nej očakával niečo nemožné, keby chcel, aby bol aj v takomto prístupe k nej ňou prijatý (aj keď vedomá, stabilná žena by ho prijala tak či tak). 

Je sklamaný sám zo seba, keďže prestáva mať kontrolu nad svojimi emóciami a tým pádom aj myšlienkami. Jeho racionálna myseľ ho opúšťa a cíti nebezpečenstvo, ktoré ho obklopuje čoraz častejšie vo forme zlyhania doteraz dokonale ho vedúcej racionality. 

Je čím ďalej, tým viac nespokojný sám so sebou. Tá istota – aj keď fungovala stále iba na hladine – ho opúšťa, jeho vnútro sa stáva nekontrolovateľným a tým sa ako keby dostával do bezvýchodiskovej situácie. Je stratený viac, než hocikedy doteraz vo svojom živote bol. Jasne, že sa uzavrie pri toľkom probléme.  

Žena takýto prípad veľmi často berie osobne. Cíti sa veeeeľmi zle, že s ním jej partner nie je ochotný komunikovať. On by možno v tej úplne stratenej situácii ju aj poprosil o jej náhľad, no sám nevie, k čomu by potreboval tú pomoc.

Ona vycíti jeho nezvyčajnú neistotu, čo čiastočne berie na seba, čím sa v nej všetko zrúca, preto nedokáže stáť pri partnerovi, ktorého miluje, svojimi ZRELÝMI emóciami, veď ony zrelé zatiaľ vôbec nie sú.

On vníma celý svoj svet, ako keby pozeral do bezodnej hĺbky, do ktorého keď spadne, už  nikdy nedokáže vyjsť. Vie, že ak by o tom svojom probléme začal rozprávať, spadol by do nej a strhol by tam so sebou aj partnerku…. a to nechce. Preto sa od nej radšej včas odpúta tým tichom, o ktorom nevie, že ju zraňuje najviac na svete. Ona by sa tešila, keby sa jej o svojom probléme zveril, ale to odmietnutie z jeho strany ona prežíva strašne ťažko.

Cíti sa stratený a najradšej by niekde zmizol alebo pod zem prepadol od hanby a neschopnosti sa pohnúť niekam ďalej. Necíti, že by bolo niečo pozitívneho v ňom, čím by sa pred partnerkou mohol aspoň trošku pochváliť. Svoje deti má naďalej tak isto rád, ale keďže sám na seba hrdý nie je, tak sa radšej úplne uzavrie. 

Tento hlboko transformčný proces muža trvá trošku dlhšie, než pády, ktoré doteraz zažil. Nechápe, ako je možné jednak, že spadol tak hlboko a po druhé, že svoju ženu v takomto rozpoložení ani ochrániť nedokáže. Hanbí sa sám pred sebou, lebo je v ňom stupňujúca sa tma a cez racionálnu myseľ už s tými svojimi pocitmi bojovať ďalej nedokáže. Je frustrovaný, ako nikdy vo svojom živote, cíti sa nemožným nielen sám pred sebou, ale zlyhal aj vo vzťahu.  

Pre partnerku toto obdobie je tiež frustrujúce, keďže vlastne tak isto skoro nijak mu pomôcť nemôže. Jedine, ak je na tom bezpodmienečnom leveli, dá mu svoje ZRELÉ emócie – DôVERUJE mu, že aj z tohto najťažšieho obdobia dokáže povstať. 

On nejaké tie pocity vníma v sebe, čo by bolo možno vhodné spraviť, jeho racionálna myseľ ale ho v tom momente tromfne. Myšlienky a strachy ho ovládajú a sú tak silné, až im uverí: z tých nápadov by aj tak nič nefungovalo. Tu ho ešte naplno drží v moci práve tá racionalita, ktorú by už bolo na čase pustiť a ísť ďalej voľnejšie, bez tak obrovskej záťaže.  

Smrť racia je tá jeho obava, ktorú si nijak pripustiť nechce, aj keď už cíti, že iným smerom ísť nemôže, než do vnútra seba. Naspäť do nevedomia sa vracať nedá, ale ani vedomý ešte nie je….. proste strašne ťažké obdobie. 

Tu zrazu prichádza k uvedomeniu: aby sa cítil užitočným, ten úspech nemôže merať v peniazoch, ani vo finančnej istote, ale dokonca ani nie v láske k žene, rodine alebo k deťom. Potrebuje byť hrdý na seba v tom, čo pre svet vykoná. Užitočne využiť svoj čas, energiu aj potrebné financie. Svoj úspech potrebuje merať v tej užitočnosti samého seba, čo k svetu zo seba dodáva, čím pomáha v zlepšovaní, vytváraní krásnejšej, viac v láske žijúcejšej zemegule. Iná forma skutočného úspechu pre chlapa, ktorý chce byť na seba celou svojou dušou hrdý, NEEXISTUJE.

Spletitosť, zložitosť a komplikovanosť v tomto chaose pridáva na váhe unesenia svojej neschopnosti ešte aj tým, že v týchto situáciách vníma zbytočnosť svojej rozumovej časti, ale cez srdce si nedokáže pripustiť prúdiť tú potrebnú energiu k nadvihnutiu celkovej svojej vibrácie, bez ktorej už ďalej fungovať nedokáže. Je úplne na dne svojich síl. Nový rozmer nie je istý a bezpečný, popri tom je potrebné aj zainvestovať do neho a plus je to riskantné, veď jeho myseľ nevie s určitosťou skonštatovať výsledok, a k tomu ešte musí dôverovať ľuďom, s ktorými sa len včera stretol, jeho kamaráti ho nechápu, svojej mame o tom nemôže povedať, podľa partnerky je nenormálny, nezodpovedný, chladný a sebecký…. proste v celom Univerze ako keby ostal sám. 

Riešením tu je užitočnosť, ktorá racionálne nie je vysvetliteľná. Muž sa musí cítiť dostatočne zúfalý k tomu, aby energiu dával do niečoho, čo nijak nedokáže vysvetliť a ešte k tomu to neisté nové nerobí pre seba, ale pre Svet. Úspech vďaka neistote, prebudeniu vnútornej sily a risknutia celého Seba mu dodá ďalšiu dávku odvahy kráčať tam, kde už racio nad intuitívnymi krokmi nemá moc.  

Čo partnerka môže spraviť?

 1. Môže ho ubezpečiť o správnosti jeho činov, podporiť ho a uznať jeho odvahu riskovať. Koncentrácia nemá byť na výsledku, ale na prítomných činoch a pocitoch. 
 2. Môže vidieť jeho snahu, odvahu riskovať svoje doterajšie presvedčenia či jeho posun.
 3. Môže oceňovať jeho opätovnú otvorenosť k nej, aj všetky tie pokroky, ktoré ho vedú bližšie k svojmu vnútru a je ochotný vyjadriť svoje emócie.
 4. Môže mu dôverovať, že smer, ktorý si vybral, bude prospešný pre neho, pre ňu, pre celú rodinu, pomôže tým aj celému svetu a dokonca vďaka jeho úprimnej snahe aj finančne bude vedieť zabezpečiť svoju rodinu.
 5. Môže ho chápať v tom, akým nesmierne ťažkým obdobím prechádza, kým dôjde k svojmu skutočnému poslaniu tu na Zemi počas tejto inkarnácie. Trápenie sa je bolestivé, ale pre nájdenie svojej sily sa tým oplatí prejsť a ona stojí pri ňom. Neodsúdi ho, neočakáva od neho rýchlejšie vykročenie do neznáma, len ho prijíma so všetkým sebatýraním, čím potrebuje prejsť, aby ako zrelý krásny motýľ, svoje krídla mohol rozprestrieť po obdobiach sebeckej húsenice a zakuklenej samoty. 
 6. Môže mu pomôcť zazrieť hranice svojej racionality z nadhľadu, a to spôsobom, ktorý mu dodá vnútornú silu vykročiť do tej neistoty, čoho sa najviac na svete obáva.
 7. Môžu sa spolu porozprávať o jeho túžbach, ale aj strachoch tak isto.
 8. Môže mu ukázať dostupné zážitky, ako napr. knihy či semináre pre mužov, cez ktoré dobrodružstvá môže stretnúť ľudí, ktorí prešli podobnými obrovskými životnými lekciami, ako aj on, a tie skúšky na ich konci aj zložili, vďaka čomu nabrali väčšiu silu a odvahu, než čo vôbec niekedy vo svojich životoch mali.  

Cez podobné situácie uvidí svoje možnosti a začne vnímať svoju rolu a potrebu v tom Celku, ktorá sa nazýva Vesmír. Napokon sa v Božskom pláne každý z nás musí zúčastniť, či sa nám páči alebo nie. Tak potom si prečo nevybrať radšej vedomú cestu?…. 

Postupne príde na to, aká veľká ilúzia je bezpečie. Precíti aj to, ktorú ženu má nasledovať: ktorá mu len divoký sex dáva, alebo pri ktorej sa cíti doma, pokojne a slobodne, spolu s milovaním sa aj so sexom.  

Ak nájde svoje miesto vo Svete, bude šťastný, otvorí sa opäť k svojej žene a stane sa teraz už on jej hrdou oporou, lebo vďačnosť, ktorú pocíti za to, že mu dôverovala v tom jeho najťažšom období života, vtedy, keď on toho nebol práve schopný, pre neho znamená najviac na svete.

Teraz už vie, že bez ženy po svojom boku by to nikdy nedokázal. Prvýkrát vo svojom živote vôbec oceňuje rolu ženy. Nebojí sa už vyjadrovať sa úprimne aj čo sa svojich vnútorných túžob, emócií či pocitov týka. Prišiel na to, že tento úsek svojej Cesty by bez nej sám neprekonal tak krásne a úspešne, ako spolu s Ňou. Je hrdý na seba a tak isto aj na najmilšiu bytosť na celej Zemi. Nehľadá ďalej – našiel sa a došiel tam, kde stále byť aj chcel, ibaže doteraz odvahu k otvoreniu svojho srdca nenašiel.

Naučil sa, čo je v živote naozaj funkčné a prospešné. Otázku “Ako si zarobiť veľa peňazí?” zmenil na “Ako a čo môžem pridať Svetu zo seba, aby sa ostatní tešili a sa obohatiť mohli vďaka mojim vedomostiam, šikovnosti, zručnosti, intelektu či tvorivosti?” Ak on nájde prístup, ako a čo dodá k Svetu, Svet ho za tú jeho slobodu odmení dostatkom financií. Stáva sa užitočným vo vnútornom pokoji a mieri bez stresu, ktorý pred svojou transformáciou poznal ako jediný možný spôsob komunikácie sám so sebou aj s okolitým svetom.

Už sa nenecháva ani pracovne využívať. Objavil ten krásny pocit zdravého emočného puta, je nadchnutý svojou tvorbou, prospešným obyvateľstvu tejto živej planéty. Ožil tam, kde už nevidel žiadne iné východisko, než obetovať sa iným pre peniaze a omrvinku úspechu. Prestal sa znásilňovať prácou, v ktorej sa necítil Doma. Nastalo Nové obdobie vďaka rastu a otvorenosti k svojim vnútorným pohnútkam.

Začal vnímať hlas srdca. 

Muža preto vo fáze mrzutosti a chladu, ticha a uzavretosti sa treba nechať vybúriť. Nie je možné ho zachrániť a vyslobodiť zo zajatia svojho ega. On sa vyslobodí aj sám vďaka ženskej podpore a pochopenia ho.  

okh.


Ako začať CÍTIŤ a KONAŤ? Ako sa stotožniť s tou novou Ja, ktorou sa postupne stávaš?

Rada Ťa na ceste vzťahov a sebapoznávania naďalej usmerním v rozšifrovaní svojho vnútra, a dostaneš odpoveď na otázky typu: „Ako….?“, „Prečo….?“, „Kedy….?“ atď.

Veď  V TOM SOM DOMA – pre Teba.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram