Milí priatelia, pozrite sa na predošlé časti seriálu o nerozhodnosti a potreby kompenzácie treťou osobou vo vzťahoch, aby sme mohli pokračovať s pochopením ďalej…. Napájame sa na predošlú časť: https://www.okharmony.eu/dilema-medzi-vasnou-a-istotou-a-jej-riesenie-3-cast/

Žijeme skoro len cez hlavu. Vytratila sa z nás živosť, šťava, vášeň a všetky tie prirodzené ľudské potreby, bez ktorých len prežívame v každodennej nespokojnosti a ktorých bezpodmienečnosť keď si nevšímame v nás samotných, príde zvonka impulz vo forme kompenzácie – cez rôzne závislosti.

Keď na sebe a tým aj na svojom vzťahu nepracujeme vedome, sa časom vytratí nadšenie a máme tendenciu si MYSLIEŤ, že je navždy preč, hoci iba nájsť seba samotného by sme mali a vzťah by zažil znovuzrodenie. Ľahšie je niekedy ostať v mysli a v programových vzorcoch cez našich rodičov, než ZMENIŤ naše vnútorné nastavenie, uznávam. No kľud a celkový pokoj nájdeme len v živote, ktorý prichádza v súznení s našim vnútrom. 

Ktoré sú tie vnemy, pri ktorých naša duša ako keby z toho robotizmu ožila?

Ktorú časť čistého sveta naše podvedomie potrebuje náhradou cez nejakú “drogu”, kým si to človek neuvedomí a nezačne v sebe vnímať potrebu priamych činov, aby sa k nej dostal vedome – zo seba? Dokedy potrebujeme tú závislosť doplňovať zvonka, lebo v sebe sme ROVNOVÁHU nenašli…. (veď sme ju ani nehľadali a si nepripustili nájsť)? 

Tri aspekty, ktoré sa v nás pri spoznaní iného (nového) partnera stále objavia a NA CHVÍĽU nás opäť prebudia k životu: 

  1. Novota – nepoznané a záhadné…. pôsobí ako droga na závislosť zvaná Tajomstvo. 
  2. City – znovu prebudená ľahkosť…. pôsobí ako droga na závislosť zvaná Citlivosť. 
  3. Erotická príťažlivosť (napätosť-zmizík)…. pôsobí na závislosť zvaná Odovzdanosť.

Odovzdanosť, citlivosť a tajomstvo sú podstatné a nevynechateľné známky šťavnato fungujúceho partnerského vzťahu. Kým ale zraniteľnosť považujeme za slabosť, ne-silu či naivitu alebo ľahkovážnosť, tieto atribúty šťastia nie je možné prirodzenou cestou zažívať. Nefungujeme cez srdce, a ego nám predkladá NÁHRADY vo forme erotiky, citov, novôt, a niečoho záhadného ako drogy. Sme závislí na týchto parametroch vo fáze nášho neprebudenia sa. V prítomnosti úprimnej čistoty prežitia (aj intímneho) vzťahu všetko je zahrnuté práve v zraniteľnosti, kedy úplne prirodzene nastávajú tieto súbežnosti.

Máme nesmiernu potrebu prejavu týchto troch rovín nášho správania sa ako živého človeka (tajomstvo, citlivosť, odovzdanosť). Akonáhle si uvedomíme, PREČO ich hľadáme neustále a v nejakej tej miere ich nachádzame stále iba na krátku dobu pri novom partnerovi, z človeka sa stáva Človek, vedomý si SEBA. Takáto bytosť už nepotrebuje náhradu svojich vnútorných neuspokojených chovaní sa zvonka, ale ho našiel v sebe a vie ich nezištne DÁVAŤ partnerovi, ktorý si tak isto je vedomý seba a preto aj z jeho života závislosti odchádzajú. 

Zraniteľnosť – najväčší deficit živosti, za ktorú sa hanbíme. Spoločnosť nás postavil do role obete a tá predsa nie je silná, preto nemôže byť ani zraniteľná.  

V zraniteľnosti je SILA. 

Keďže ale nám zvonka nadopovali pravý opak a považuje sa to za slabosť, každý sa bráni ju prejaviť a zažívať. Predsa sa nemôžeme len tak odovzdať svetu – využijú našu dobrú vôľu, keď sa mu ukážeme nahí (????).  

Priatelia…. nahota je tá energia, ktorá je prirodzená. Nebudem ju v tomto článku rozoberať…. písala som o tom dávnejšie a ešte ju niekedy určite rozoberiem, lebo je veľmi potrebné pochopiť, aká regeneračná sila sa v nej nachádza, keď sa prestaneme báť ukázať sa v našej prirodzenosti bez masiek celému svetu a zobrať konečne na seba ZODPOVEDNOSŤ za to, KÝM V SKUTOCŇOSTI SME. Lebo jedine to odovzdanie sa prítomnosti nám umožní uvoľniť to neustále napätie v nás. Vyjadrovať sa bez utajovania Seba, našich CITOV a ODOVZDAŤ SA PRÍTOMNOSTI sú potrebné aspekty k autentickému bytiu. Bez pardonu ich potrebujeme k životu.

Kým autentickosť hľadáme v tretej osobe (mimo vzťahu, lebo sa v našom predsa nepatrí vyjadrovať všetko, kým v skutočnosti sme…. veď sme sa stali vážnymi dospelými(????)), je to nevedomé nahradzovanie zvonka toho, čo v nás je utlačené práve kvôli strachu otvoriť sa zraniteľnosti. 

Keď si nedovolíme žiť úplného Seba, tak ju nevedome hľadáme všade možne, len aby sme sa CÍTILI ŽIVÝMI, a ktorá je presne popísaná týmito troma slovami – ešte raz: 

  1. tajomstvo – byť tajomným a stále novým bez hraníc 
  2. citlivosť – cítiť emócie, našu psychiku bez precitlivenosti a agresivity 
  3. odovzdanosť – môcť dôverovať a nerozmýšľať 

Kedy sme najzraniteľnejší? 

Najťažšie je zažívať zraniteľnosť pri milovaní sa. Pri orgazmoch na tých pár sekúnd ŽIJEME – nerozmýšľame a sme v úplnom odovzdaní tomu druhému. Vyhľadávame ho a predsa si nedovoľujeme ísť do ešte väčšej hĺbky – veď sa tešíme, že sme prežili BEZ KONTROLY tieto sekundy a sa rýchlo snažíme uvedomiť si, že sa s nami nič nezmenilo, dokážeme sa naďalej chrániť a byť od druhého v oddelení. Preto príde hneď po vyvrcholení aj frustrácia. Cítime, že niečo nesedí, ale nás ego nepúšťa sa tomu ďalej venovať – už nás dáva do režimu robotizmu zas, nieže nad nami stratí kontrolu. A my mu stále veríme, že je perfektné. Dokedy ešte? Dokedy sa dokážeme klamať pred srdcom?….

V intímnych chvíľach si môžeme najlepšie všímať, nakoľko je partnerský vzťah otvorený – teda nakoľko sú partneri uvoľnení v zraniteľnosti.

Hĺbka vzťahu sa meria mierou odváženia sa byť zraniteľným. 

Prežívanie sexuality sa mení a prehlbuje v závislosti na otvorenosti a úprimnosti k sebe. 

Čím väčšia uvedomelosť panuje vo vzťahu, čo sa ženy a muža v partnerstve ako prijatia svojich vnútorných zranení týka, tým hlbšie, vášnivejšie a vzrušujúcejšie je aj ich milovanie. Komunikácia na úrovni psychiky a duše sa prenáša do intímností. Čím sme k sebe otvorenejší, tým viac sa poznáme, tak isto aj druhého a preto sa ľahšie komunikuje bez slov vo vedomej sexualite. Čím viac blokov partneri v sebe majú neuvidené a neprijaté, tým viac je milovanie smerované iba k sexu bez prežitia jemnejších a hlbších pocitov. 

Rovná sa zraniteľnosť slabosti, nedokonalosti, naivity, necitlivosti, sebaklamu, ľahkovážnosti? 

Rozoberieme to v ďalšej časti našej dilemy o rovnováhe a harmónii vo vzťahu. 

Krásne uvedomenia prajem naďalej v láske. 

Milujme sa. Seba a tak aj nášho Partnera. Sme tu jeden pre druhého a tým pre celý svet.

okh.  


Rada vám všetkým na ceste svojho sebaspoznávania, naďalej pomôžem v rozšifrovaní svojho vnútra. Veď  V TOM SOM DOMA – pre vás.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

  • buď cez fb chat    
  • telefonicky    
  • videohovorom alebo     
  • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram