Detský model správania by vyznel takto: “Budem šťastný, keď sa TY zmeníš.” To je ten veľmi častý prípad, keď žena tlačí na muža a on sa postupne viac a viac uzatvára, až kým sa neodcudzia celkom. Obidvaja sa správajú DETSKY. Žena preto, lebo obviňuje muža za jeho rozhodnutie (mať strach pred ňou a pred jej emóciami – čo je, samozrejme nedospelé chovanie bez zodpovednosti za seba) a muž obviňuje ženu tak isto pre jej nedospelé správanie (vyjadruje sa emočne nezrelo).

Pravdou je, že sa obidvaja MUSIA ZMENIŤ.

Ináč šťastní v nezrelom vzťahu, v ktorom sa chovajú detsky, nezodpovedne k samými sebe, nemôžu byť. Buď sa obidvaja uvedomia a začnú na sebe pracovať, alebo skôr či neskôr takýto vzťah zanikne. Aj keď ostanú spolu, nie sú šťastní. Ani jeden z nich. Lebo nikto nemôže byť vo vzťahu spokojný tak, že druhý je nespokojný a sa necíti dobre. To žiadne PREPOJENIE medzi nimi nie je, iba oddelenie sa jeden od druhého, využívanie sa navzájom cez podvedomé, neuvedomené vzorce správania sa. 

 

Keď si jeden z nich uvedomí, čo sa medzi nimi odohráva a ten druhý nenaskočí, začne sa napätie šíriť. Buď si to uvedomia obidvaja partneri, alebo sa časom dostanú už tak ďaleko od seba, že iný krok, než rozchod nebude možný.

Pod výrazom “pracovať na sebe” sa rozumie:

 • uvedomujú si svoje vlastnosti a s ktorými nie sú spokojní, ZMENIA
 • nesnažia sa druhého niekam dotlačiť, iba mu cez komunikáciu a iné ľudské prejavy pomáhajú, ak je o to z druhej strany ZÁUJEM
 • svoje MYŠLIENKY majú zvedomené – teda ich nevedie ego, ale rozmýšľajú srdcom
 • EMÓCIE majú pod kontrolou a tým sa stali zrelými, ktoré nezasahujú pod kožu ani jednému z nich cez žiadnu manipuláciu
 • vzorce správania tiež spoznávajú a ZRANENÉ miesta zo svojho podvedomia LIEČIA
 • svoje OBMEDZUJÚCE PRESVEDČENIA si tiež postupne uvedomujú a vedomou transformáciou dajú do zrelej škály bytia
 • SEBAVEDOMIE tiež rastie cez väčšiu spokojnosť so samým sebou
 • SEBALÁSKU pociťujeme tým viac, čím sme bližšie k nášmu srdcu, vďaka čomu KLESÁ NADVLÁDA EGA a poháňa nás zdravá, bdelá POKORA
 • naša SEBAHODNOTA je viac viditeľná pre nás a tým citeľná každým jedným konkrétnym ČINOM, ktorým sa posúvame do nášho zrelšieho stredu
 • pozeráme sa na seba z NADHĽADU – nie z uhlu ega a rozumu iba, ale hlava sa dostáva do prepojenia sa cez srdce, kde VEDENIE PREBERIE naše vnútro, teda tá bytosť, ktorou v skutočnosti aj sme: DUŠA. Počujeme ju čím ďalej, tým jasnejšie. Ego sa utišuje a konečne môžeme POČUŤ ten náš vnútorný tichý hlások, ktorý sme doteraz najčastejšie dávali do pozadia.

Zodpovednosť k vzťahu

Zodpovednosť k vzťahu znamená, že uznávame level frekvencie, kde sa ten druhý TERAZ pohybuje a sa tešíme, že napreduje, povzbudzujeme ho v tom a pomáhame, ak je potrebné (ak sme o to požiadaní). Byť v partnerskom vzťahu (ale aj v inom vzťahu) dospelým je chovať sa s rešpektom k druhému, nikdy ho neponížiť a POZNAŤ, kým on a ona je, teda VEDIEŤ, čo on sám a čo ten partner potrebuje mať doplnené k tomu, aby vôbec šťastie v tom partnerstve mohlo vzniknúť.

Tým všetkým myslím: spoznať SEBA ako energeticko-emočného človeka, ktorý sa prejavuje zrelo, adekvátne k svojej dominantnej stránke jeho pohlavia.

Žena vo svojej zrelosti pozná svoje emócie a vedome ich riadi, popri tom tak isto vedome pracuje so svojou mužskou cieľavedomosťou, s ktorou tiež nepreháňa. Teda má v sebe ženu a muža v rovnováhe.

Muž je činorodý tvor, preto v ňom samozrejme a od prírody prevažuje potreba prejavenia sa cez svoje posolstvo konkrétnymi krokmi, no popri tom nemôže opovrhnúť a zabudnúť ani na to, že by nezabudol aj CÍTIŤ SA (byť Človekom, nie strojom). 

Ak sa takýmto spôsobom partneri v sebe zladia, nebudú mať problém SPOLOČNE viesť ich vzťah, a PREPOJENIE SA DO JEDNOTY sa stáva prirodzenosťou (no nikdy nie samozrejmosťou…. pozor na to… tam už vzťah prestáva ŽIŤ). 

Kým ale nie sú obidvaja na úrovni “dokonalosti” (čo veru najčastejšie nemôžeme očakávať, lebo celý život sa meníme a je to nekonečná práca na sebe), máme nástroj, ktorý nám umožní zlaďovať sa. A tým je…. 

KOMUNIKÁCIA (nie autoritatívna, ale rešpektujúca) 

Keď sa dvaja vedomí ľudia spolu rozprávajú, zamerajú sa na to, aby sa DOHODLI, nezraňovali druhého a popri všetkom ostali autentickými. Deje sa to v prípade, ak sami k sebe cítia úctu, samých seba nepodceňujú, poznajú svoju HODNOTU a zdravo kráčajú jeden k druhému vo svojej sebaistote. Bez REŠPEKTOVANIA SA nevznikne DôVERA medzi nimi. A bez dôvery ŽIADNY vzťah nedokáže šťastne a spokojne fungovať. 

Čím sme bližšie k nášmu stredu, tým menej potrebujeme rozprávať. Prečo? Lebo sa tým viac CÍTIME a VIEME, čo sa vo vzťahu deje, bez toho, že by sme o tom museli hovoriť. Kým sa ale zlaďovať treba, bez komunikácie sa nezaobídeme. Preto si uvedomme radšej:

KOMUNIKÁCIA JE OBOJSTRANNÁ A NEKOMPROMISNE POTREBNÁ pre vývoj vzťahu. Zahŕňa to v sebe skutočnosť, že REŠPEKTUJEME stupeň vývoja partnera, máme v sebe otvorený ZÁUJEM spoznať ho ešte bližšie a ostávame v PRIJATÍ toho-ktorého levelu, kde sa druhý práve nachádza.

Nemôžeme zabudnúť na to, že v priebehu komunikácie v nás môžu vzniknúť aj nekomfortné pocity a to iba preto, lebo niečo v tej chvíli v sebe spracované akurát nemáme. ZASTAVÍME SA vtedy a SA POZRIEME DO SEBA, čo nám hovorí to zaseknutie sa a NEOBVINÍME partnera za to, že sa cítime zle, lebo nám niečo ODZRKADLIL V NÁS, ale sa mu POĎAKUJEME za to, že ODKRYL našu ďalšiu bolesť. A to už je dosť vysoký stupeň ODVAHY byť v srdci, čo veru nie každý zvládne. Možnosť napriek tomu stále a hocikedy máme.

Komunikácia vtedy funguje na úrovni, ak nemáme žiadne zábrany:

 • vieme, že druhému MôŽEME povedať všetko – aj keď tušíme, že bude mať čo robiť s tou informáciou, ktorú mu podáme a my sa jej reakcie nezľakneme
 • vieme, že druhému MUSÍME povedať všetko – aj keď nám to ide ťažko a zasahujeme tým do svojich podvedomých nespracovaných zranení.

Najčastejším omylom slova DôVERA je…. 

Ešte sa na chvíľku vráťme k dôvere v partnerstve, ktorá neznamená iba to (podľa dnešného vnímania sveta), že sa nevyspíme s iným človekom okrem partnera/partnerky a to za každú cenu dodržíme (cítime z tej vety nátlak a očakávanie?). 

Dôvera vo vzťahu znamená, že vznikne BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE DRUHÉHO spolu s tým, čo má alebo ešte v sebe nemá spracované. Ak toto prijatie z obidvoch strán funguje, môžeme hovoriť o vzťahu založenom na dôvere. V takých energiách je radosť na sebe pracovať, pri čom sa pár teší a sa miluje.

Len sa zamyslite nad tým, ako bolo na začiatku. Čo ste cítili, keď ste sa ešte nezľakli LÁSKY? Dôverovali ste, však? Nielen preto, lebo ste vedeli, že vzťah je nový, zaujímavý, tak ten druhý bude mať sex iba s vami, ale hlavne preto, lebo ste sa prijali, VÁŽILI SA navzájom a neboli žiadne pochybnosti…. a ak aj vznikli, porozprávali ste sa o tom slušne, s rešpektom jeden k druhému. Tak bolo? A prečo je nesprávne ZMENIŤ TO neskôr? Prečo sa nepristihneme pri tom, kedy sa tej LÁSKY zľakneme a sa preklopíme do ega?….  

PREČO?….

Lebo aj keď iba krásne plynieme, sme pri tom neuvedomelí. 

Dospelý vzťah znamená byť v srdci s rozumom, teda nevypína sa tam mozog. Funguje, len nemá nad nami moc, ale ho riadime my z duše.  

Partneri, ktorí si uvedomili podstatu vedomého bytia, veselo kráčajú tou spoločnou cestou. Obidvaja vedia, že sa môžu spoliehať na seba a tým aj jeden na druhého, nevznikne trenie takého stupňa, že by to pre jedného z nich bolo neúnosné a zachádzalo to za ich hranice autentickosti. Vedia, že prekonávať sa je zachádzať neustále za svoje hranice nazývanej komfortná zóna, teda za tú hranicu, kde sa cítime egom doma. K tomu je potrebné poznať a dokázať rozpoznávať svoje reakcie, a k tomuto kroku pomáha PRISTIHOVANIE SA a vnímanie sa počas celej cesty nášho vývoja. Ak tá ZMENA je vedomá a pochádza z nášho osobného impulzu, je ľahká a prirodzená. Preto ZMENA NIKDY NEBOLÍ. Jedine vtedy, ak ten impulz nie je náš (ale ega) a tým sme sa dali do role obete – teda nad nami začalo preberať moc hlava. V takomto prípade sa PRISTIHNIME a sa porozprávajme sami so sebou. Dajme sa naspäť do vyššej vibrácie, odkiaľ sme sa na chvíľu nechali vykoľajiť.  

Keď obidvaja zvládnu v sebe túto metódu SEBAREFLEXIE, vzťah neustále naberá na vyšších otáčkach a rastie radosť, pokoj, mier aj šťavnatosť vzťahu. Cítia sa slobodne a neskutočne milovaní. Sú spokojní a šťastní. 

Takýto nádherný naplňujúci partnerský život prajem každému z nás. 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE VŠETCI NA TEJTO KRÁSNEJ ZEMIČKE MAJME. 

S nesmiernou láskou k vám: Andy 

Objímam vás každého, Kamaráti. 

Ďakujem, že ste a ďakujem vám za dôveru vo mne a v našej spolupráci. Veľmi a stále mi pomáha vaša odozva na moju prácu vykonanú pre vás a aj za to vám ĎAKUJEM.

JednoDucho BUĎME ŠŤASTNÍ. 

–—————-–—– 

Rada vám všetkým, vedomím aj hľadajúcim sa aj naďalej pomôžem. Veď V TOM SOM JA DOMA.

S úctou a rešpektom. 

Nájdete ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram