Každá žena bez výnimky žije spletitý spirituálny život. Ak nie, v tom prípade v sebe má potlačenú sebahodnotu aj vášeň.  

Kvôli čomu?  

  • Bojí sa zažiť svoju ženskosť. 
  • Bojí sa, že nebude dostatočná a preto bude odmietnutá. 
  • Bojí sa, že kvôli prejavovaním svojich už zrelých emócií nebude prijatá. 
  • Bojí sa byť spontánnou, veselou dušou, aby jej nedali chybne nálepku: “Naivná.” 
  • Bojí sa žiť aj svoju zrelú mužskú časť, keďže sa srdcom uzavretí muži sebavedomých a cieľavedomých žien zľaknú. 

Pre muža ostane žena navždy zložitá až dovtedy, kým si neuvedomí jednoduchý fakt:  

Ženu v prvom rade nie chápať, ale milovať treba…. (až potom človek POCHOPÍ)….

Žena je nádherný kvitnúci labyrint, ktorý jedine poprechodením, v ňom zablúdene a znova naďabene sa dá objaviť. Hĺbkou, otvorenosťou a vášňou – presne tak, ako žena miluje. Muž tak má cítiť dušu ženy, ako jej telo, keď len končekmi prstov prejde po jej chrbte či pobozká jej mäkký krk a ona sa zatrasie od nádhery. Prirodzenou oddanosťou.  

Myseľ tu prepadne a muža zmení na chladný kameň, ktorý po takomto zážitku opäť začne robiť svoje chybné, ale zabehnuté kruhy a si nevšimne, že medzi tým iba žien je menej, nie kruhov. 

Ten muž, ktorý pestovaním si v sebe svoju mužskosť cez otvorenie sa k svojej ženskej energii a jemnocitnou silou sa vzdá tej svojej neústupnosti, zaťatosti, tvrdohlavosti a mužskej hrdosti, v ktorej sa domnieva, že sa jeho sila skrýva, okúsi, aký pocit je skutočne odvahou, bez podmienok, strachu a sebaľútosti milovať, objaví sa a sa roztrúsi. Vo svojej duši nájde Seba.  

A tak, jedného dňa uvidí aj výšky a hĺbky ženy tak isto, ako aj svoju pevnosť a stabilitu. 

Žena, keď skutočne miluje, sa NIKDY nebojí o svoje srdce a dušu. Ona do lásky dá celú seba a to potrebuje cítiť aj od muža. Vtedy mu dôveruje v celej svojej bytosti.

Muž, keď sa zamiluje, nič iné nestráži viac, než svoje srdce. Svoju dušu aj v najlepšom prípade až vtedy začne počuť a počúvať, keď už žena odišla. 

ona odíde, keď necíti v každej jednej sekunde aj mužovo srdce, ktoré SPOLU s jej srdcom naraz bije. Očakáva ÚPLNÚ PRÍTOMNOSŤ od muža. Aby jeho duša sa otvorila a mohla vidieť slzy uvedomenia sa, ktoré žiadna predošlá žena ešte nemohla zažiť. Lebo žena, ktorá miluje, chce byť jediná a výnimočná pre neho. Taká, ako pred ňou ani jedna nebola. Očakáva bezstrachové partnerstvo. A kým ten jej milovaný sa srdcom neotvorí, vie, že tento najkrajší pocit zažiť nemôže. Mužova šťastná spontánnosť, odovzdanie sa a celkové otvorenie sa až k zraniteľnosti ju privedie k nemu do takej blízkosti, kde sa ešte nikdy nenachádzala. Ona čaká, verí a dôveruje. Ak sa pridlho neudeje mužovo vzkriesenie, rozhodne sa odísť, aby ten jej milujúci muž mohol zbadať, že tam BOLA.  

(Podľa inšpirácie Montorffy Letti) 

okh.


Ak tak cítiš, že v tomto smere potrebuješ pomoc, sa mi kľudne ozvi. Som ti k dispozícii tu:  

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,      

fb: https://www.facebook.com/okharmony1  

Možnosti výberu našej komunikácie:  

  • buď cez fb chat   
  • telefonicky   
  • videohovorom alebo    
  • osobne v okolí KE   

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce. 

S úctou a láskou k tebe: Andy 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram