Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 4.časť

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 4.časť

Čo sa často stáva pri narcisovi v sexualite?

Nasledovné postoje poukazujú na bežné očakávania a manipulácie narcisa voči partnerke, ktorá si ešte nie je istá sama sebou a on túto skutočnosť veru bez mihnutia oka využije namiesto toho, že by jej pomohol nabrať tú svoju vnútornú silu a stať sa spoločne zdravými fyzicky, emočne, mentálne aj duchovne.  

 1. Zakazuje partnerke masturbovať, alebo, ak, tak vyžaduje sa na ňu pozerať. Výhovorka je, samozrejme, taká, že by aj tu on bol ten dokonalý a dokazuje jej svoju priazeň a pozornosť tým, že jej vysvetlí jasným argumentom: veď on ju chce vidieť práve preto, aby na budúce lepšie vedel, čo má rada. Za touto maskou, ako za každým jeho akože “úprimným” prejavom náklonnosti, stojí, aby mal nad ňou moc a aby ona nemala žiadne svoje súkromie, aj keby chcela či potrebovala miestami. Keď je pod neustálym emočným tlakom, lepšie sa s ňou manipuluje.
 2. Trvá na spoločnom pozeraní pornografie, aj keď v normálnom prípade by partnerke sama od sebe ani nenapadlo a ani chuť na sledovanie nejakých naučených hier by nemala. 
 3. Fyzické uspokojenie aj partnerke musí stačiť – aj keď zo začiatku, aby ju k sebe pripútal, sa premôže a dopraje jej rozkoš, no neskôr sa sex stáva iba dokazovaním si, aký je on skvelý milenec. 
 4. Sexuálnu minulosť partnerky vyčíta hoci aj pri sexe či po ňom. Pripomenie jej predošlých partnerov, len aby nemohla byť pokojná, začala dokazovať náklonnosť k nemu a on pocítil opätovnú pozornosť. 
 5. Spomína jej svoje sexuálne superpartnerky a porovnáva ich, len aby ju primäl k súťaženiu o neho a mohol mať opäť ON ten (falošný) dobrý pocit zo seba. 
 6. Zastaví sexualitu – pri pocítení partnerkinej túžby milovať sa s ním, jej odoprie vzájomné priblíženie sa a ju nazve závislou na sex alebo nymfomankou, čím v nej vyvolá pocit viny, aby opäť on bol ten skvelý, aj keď ju neadekvátnym odmietnutím ponížil. 
 7. Nezaujímajú ho partnerkine emočné zranenia, dokonca ani keď jej fyzicky sexuálne ublíži…. až si to užíva. 
 8. Vo všetkom vidí možnosti sexuálnych hier a neskrýva sa ani pred verejnosťou o tom rozprávať ako o skvelom vtipe, aj keď sa partnerka cíti nekomfortne.
 9. Obviní partnerku, že má aj iné sexuálne kontakty a vzťahy, hoci často práve on flirtuje či máva mimomanželské milenky. 
 10. Rád zosmiešňuje partnerku pred ostatnými, čo sa týka jej sexuality, zovňajška či jej vlastností. 
 11. S obľubou skúša celú škálu sexuálnych pomôcok, pri čom partnerka je iba vec, na ktorej praktizuje svoje výdobytky. 
 12. Narcis je exhibicionista – rád sa ukazuje pred ostatnými a túži po spoločnom sexe aj na verejných priestranstvách. 
 13. Oblieka sa výstižne a poprie, že by sa to udialo jeho vedomým konaním – on si len úplnou náhodou vybral vyzývavé oblečenie. 
 14. Posiela fotky o svojom pohlavnom orgáne, pýta sa na názor partnerky a to isté vyžaduje aj od nej. 

Všetky tieto formy správania sa v menšej intenzite vyskytujú aj u zdravých osobách. Rozdiel a dôraz je v prístupe narcisa k (že vraj) milovanej žene, ktorý prístup je bez empatie, bez prežitých emócií či nevšímaní si partnerkiných reakcií a častým javom je aj samozrejmé zosmiešňovanie jej pocitov.

Častá fráza, ktorú narcis používa: “Veď to bol iba vtip.” – aj touto vetou ponižuje – ako keby vravel: “Nevieš pochopiť ani to, že som srandoval?!!!!”…. čo pravdou vôbec nie je. Chce tým naznačiť opäť, že ona je nechápavá, aby sa necítila komfortne a vyvolal v nej pocit viny…. stále, keď sa len dá. Zároveň aj tým chce dokázať svoju nadradenosť: on je proste jednička a ona ničomu nechápe – teda je nikto vedľa neho a nech sa teší, že takú ženu strpí vedľa seba – preto by mu mala byť vďačná. 

Cieľom jeho neprestajnej manipulácie je vyzdvihnúť sa nad ňu vďaka pocitu svojej vlastnej dôležitosti. K tomu mu stačí, aby priateľka bola na ňom závislá a využije možnosti emočne ponížiť ju.

Máme čo teda všetci, ktorí sme boli v roli obete, robiť, čo sa nášho vnútra týka, aby sme znovuzískali svoju skutočnú identitu a objavili svoju autenticitu práve vďaka týmto obrovským emočným skúškam.

Narcisovi, ktorému sa podarí pozastaviť sa pri sebe a cez sebareflexiu zmeniť svoje vnútorné nastavenie podvedomých programov na zdravú sebalásku, má v živote tiež vyhraté: je šťastný, slobodný a spokojný, nech sa deje čokoľvek. 

Prajem nám všetkým bdelosť, odvahu a silu k žitiu svojej zraniteľnosti v láske a zdravej pokore k samému sebe a tým každému a všetkému, čo je v nás a čo nás obklopuje.  

okh. 

–—––——-– 

Pre viac informácií ma vyhľadaj…. preto som, aby som pomohla cez svoje vlastné skúsenosti, ktoré už odo mňa nikto nezoberie a vďaka ktorým som sa aj ja opäť našla tak isto, ako aj v tebe sa tá zmena udeje, akonáhle si ju pripustíš. 

Prajem ti ju pocítiť. 

Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 3.časť

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 3.časť

Po tom, čo teraz už všetci rozumieme narcisovým nevedomým pohnútkam, pozrime sa na jeho zaužívané sexuálne techniky podľa začlenenia ich do dvoch skupín: 

 1. Somatický – telový, teda sexuálne hyperaktívny 
 2. Cerebrálny – mozgový, teda sexuálne hypoaktívny 

 

 1. Somatický narcis:  

Ustavične sa zaoberá očareniami žien. Ony sú iba vecou pre jeho uspokojenie sexuálnych potrieb vedených pudmi, kde pre nich v žiadnom prípade neexistuje prehĺbená intimita. Pre neho sex je iba mechanická činnosť, zbavená blízkosti (teda skutočnej ZODPOVEDNOSTI ZA CITY) a záväzku (teda skutočnej ZODPOVEDNOSTI ZA VZťAH). Emočne sa neviaže k cieľu jeho terajšiemu záujmu, veď po krátkej dobe tak či tak postúpi ďalej, inú obeť hľadajúc, aby si dokázal svoju atraktivitu (v pozadí mu beží neuvedomený program strachu z opustenia jej “vznešenej” osoby, keďže sa v podstate cíti menejcenným, preto radšej odíde skôr, než ho stihne vykopnúť partnerka, ktorá na tento jeho fígeľ príde…. to si pripustiť predsa nechce…. ale aby mu nemohla neskôr vyčítať jeho emočnú nezodpovednosť, buď hneď na začiatku pre svoju ochranu povie, aký je chladný, alebo pred týmto odhalením náhle zmizne zo “vzťahu”…. Preto takýto manéver z jeho strany, lebo sa cíti NIKÝM a si MYSLÍ, že si nezaslúži aj on lásku – čo, samozrejme, nevidí a by si ani nepripustil, že tak je…. nevie, že IBA na tom svojom emočnom zranení je potrebné popracovať, aby mohol aj on MILOVAŤ a tým prijať fakt, že aj on môže byť milovaný). 

Ale naspäť k nášmu somatickému narcisovi, ktorý je posadnutý sexom…. a to nielen cez svoju “trvalú” partnerku. Jej vysvetľuje svoju nevinnosť, veď podľa neho tie ostatné ženy iba sexuálne využíva (no ako keby partnerku nie!!!!). Drží sa predstavy, že milenky pre ňu neznamenajú žiadne nebezpečenstvo, a očakáva od manželky akceptovanie toho jeho nastavenia, aby aj tým si mohol dokázať svoju nadradenosť. Ona je akože pre neho výnimočná – chce jej nahovoriť a ak sa s tým nedokáže vyrovnať, nazve ju precitlivelou a určite ani tentokrát nie on, ale ona bude na vine. On, samozrejme, nikdy. Zmierením sa s nastavenou situáciou len priblíži jeho náklonnosť k inej obete. Keďže medzi nimi nevznikol žiadny emočný vzťah, nemá problém vystriedať jednu ženu za druhú. 

 2. Cerebrálny narcis: 

Tento typ narcisa vníma sexualitu ako degradovaným a ponižujúcim konaním človeka. Podľa neho je primitívne a pudové konanie sexuálnym túžbam podľahnúť a nechať sa v sexe rozplynúť. Nahovorí si, že on je už nad vecou a tým sa nadraďuje nad ostatných, ktorí sa ešte nechajú viesť pocitmi vášne. Tým potvrdzuje zároveň aj svoju výnimočnú inteligenciu a sebakontrolu. Cerebrálny narcis si sexualitu neužíva s inou a radšej masturbuje alebo využije bezcitný sex, napr. s prostitútkou.  

Dá sa časom chodiť aj z jedného extrému do druhého: raz sa chová ako somatický narcis a inokedy cerebrálny. Raz drží odstup od všetkých žien, inokedy ich využíva jednu za druhou bez nejakého citového spojenia sa s nimi. 

Takáto hyperaktívna sexuálna fáza u cerebrálne nastaveného človeka sa prejavuje hlavne po silnejšej narcistickej kríze. Narcis po tom, čo ho opustí manželka alebo zažije ekonomickú krízu, môže vyvodiť taký záver, že staré riešenie intelektuálnej stratégie je nevhodné, preto svoj prístup zmení. Chová sa neprimerane, sex aj výmenu partneriek preháňa a nič okrem svojho naplnenia ho nezaujíma. 

Keď spomienka na krízu vybledne, záujem o sexualitu klesne skoro na bod mrazu. Narcis opäť zameria svoju energiu na intelektuálne naplnenia, zmení sa na nafúknutého, zatvrdnutého, neprístupného človeka, ktorého zaujíma iba šport, politika, práca…. všetko možné, len sex nie. Stýkanie sa s blízkymi ľuďmi okolo seba (manželka, súrodenci, deti, kamaráti, rodičia) zminimalizuje. Iba najpotrebnejšie kontakty zachová, inak sa spoločensky izoluje. Kvôli tomu sa aj ostatní od neho odpoja a skoro žiadny človek okolo neho v blízkosti sa nebude vyskytovať. Uzavrie sa a chce si dokázať, že aj bez sexu je NIEKÝM – teda niekým viac, než ostatní…. je proste VÝNIMOČNÝ.

Sex bez intimity ako neustály zdroj naplnenia 

Sexualita je teda skvelým pohodlným zdrojom pre narcisa. Naplnenie je hocikedy realizovateľné, partnerky sú vymeniteľné. Luxusný náboj a droga z každej strany: dobrodružná, vysoko rozkošná, naplní a nabije zároveň. 

Najefektívnejším nástrojom pre narcisov k získaniu emočnej naplnenosti, bez toho, že by si toho boli úplne jasne vedomí, je teda jednoznačne sex. Tak veľmi im chýbajú emócie, že ako sa dá, ide za – aj keď povrchnými, predsa – dobrými pocitmi, aby sa ich nabažili aspoň na nejakú dobu, že by prekonali obdobie tej nepriznanej samoty, v ktorej sa tápu skoro bez prestania…. najlepším a najjednoduchším zdrojom je sex.

Je pyšný na svoje sexuálne výkony a pri cerebrálnom narcisovi je reč práve o hrdosti na sebekázeň v sexe.  

Preferencie partnera ignorujú či prekrúcajú. Veď druhý človek vedľa neho nemôže byť spokojnejší a šťastnejší, než on sám je…. a on naplneným vo svojej hĺbke nikdy nie je, preto si NIKDY nedopraje ani svojej partnerke úplné a krásne uspokojenie sa pri sexe, také, ako žena NAOZAJ potrebuje. Milovanie ho desí, pretože tam by sa mal vzdať kontroly a nechať sa viesť svojim cítením, silou svojho vnútra cez srdce – svojou skutočnou a jedinou pravdou: ozajstnou láskou. Ako by to ale aj mohlo byť možné, keď svoje srdce pre “istotu” už dáááávno zneprístupnil, nieže náhodou vyjde na povrch nejaká tá jeho nespracovaná hlboká bolesť…. Radšej žije v maske, než v úprimnosti. Radšej prekabáti sám seba, než že by sa mal zahĺbiť do tajov svojho vnútra. A tak…. prežíva vďaka neúprimným chvíľkovým povrchným radovánkam. 

V ďalšej časti sa konkrétnejšie pozrieme na tie postoje narcisa, ktoré sa v sexualite často stávajú. 

okh. 

–—-–———-––– 

Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂