V tejto časti rozoberieme prístup narcisa k sexualite, neskôr sa pozrieme na jeho zaužívané sexuálne techniky podľa začlenenia ich do dvoch skupín. 

Narcis a sex: 

Svoju výživu čerpá vo veľkej miere cez reakcie iných vďaka vlastnému výzoru a výkonu cez zdroj svojho vzhľadu a pôvabu. To znamená, že svoje obete chce zaujať svojim zovňajškom a manipulatívnym prístupom cez sex. Častým javom je prílišné zaoberanie sa so svojou tvárou, niekedy prehnaná, až nadpriemerná starostlivosť o ňu. Tak isto zdokonaľuje celé svoje telo (atletika, fitness, volejbal….), aby bol čím atraktívnejší a mohol tým získať priazeň u žien.

Ich pracovným nástrojom je ich vlastné dokonalé telo.

Stačí sa mu ukázať pred ženami a ony sú schopné skákať mu do postele samé. Tým sa vychvaľuje, aby sa mohol cítiť aspoň vďaka tomu niekým. Sex považujú za prostriedok, ktorý môžu vytiahnuť zo zásobníka hocikedy, keď potrebujú získať pozornosť a spriaznenosť, ktoré sú pre nich pôsobiacou drogou. 

Technicky sú v samotnom fyzickom pudovom sexe zbehlí a skúsení, čo im dodá aspoň v tomto smere ako-takú sebaistotu. Keď žena ich pôvabu naskočí, môžu na chvíľu zabudnúť na svoje obrovské emočné zranenia. 

Často majú aj mimomanželské vzťahy – milenky -, a to vtedy, keď doma nedostávajú dostatočnú pozornosť a uznanie, aby mohli naplniť svoje vysychajúce vnútro zvonka kontrolou a mocou nad inými. Potrebujú sa naplniť, lebo v podstate nemajú svoj vnútorný zdroj lásky a to ich telo (neuvedomené ego) signalizuje. Oni sami zatiaľ tie znamenia nedokážu preložiť do jazyka srdca. 

Intimita s narcisom neexistuje.

Je iba fyzické “splynutie”, aj to jedine kvôli opätovnému dokázaniu si svojej dokonalosti, využitím k tomu ženu, ktorá mu dôveruje a ho miluje, lebo je podmanená jeho “láskou” k nej. V tej unesenosti ale ani ona si nevšimne svoju naviazanosť, až nezdravé lipnutie na takomto mužovi. Preto sa na chvíľku, kým jedného z nich neprestane baviť takáto nezrelá spojitosť, ostávajú pri sebe s využívaním jeden druhého. 

Narcis nie je schopný láskou milovať nikoho. Ak niekto nemiluje seba, len si to MYSLÍ a potrebuje si práve preto na každom kroku dokazovať svoju výnimočnosť, nevie milovať ani iného. Nepozná pocit empatie, iba z počutia. Úprimná láska je od jeho bytosti významne ďaleko. 

Keďže je majstrom manipulácie, presne vie, ako treba intimitu napodobňovať, ale akonáhle nedostáva od partnerky svoju potrebnú a dostatočnú dávku drogy, bez mihnutia oka ju od seba odkopne. Výčitky svedomia nikdy nemá – nevie, čo to za pocit presne môže byť, iba sa naučil, že niečo také medzi ľuďmi existuje. 

Obeť už dávno pred náhlym ukončením ich vzťahu môže cítiť osamelosť, aj keď on trávi čas s ňou. Ona cíti, že ich vnútra sa nikdy neprepojili. Cíti sa zneužitou a zmanipulovanou. Vie, že aj keď fyzicky je prítomný, duchom byť nechce ani nevie. Stačí mu ostávať na povrchu svojho uvedomenia sa a nemá záujem zaoberať sa okrem seba v skutočnosti s nikým iným. Cíti sa byť nadradeným a podstatnejším od každého. S kľudným svedomím sa cíti byť aj nad zákonom a on sa môže zachovať tak, čo by sme považovali už za nemorálnym a neprípustným. Odmieta a odvrhne všetky požiadavky, hranice či podmienky zo strany partnerky. Dáva si voľnú cestu svojim impulzom a túžbam a nestará sa o žiadnu sociálnu či spoločenskú konvenciu.  

Narcisy si užívajú, ak sú fotení či sa o nich rozpráva. S obľubou vešajú fotky o sebe na rôzne sociálne siete. Radi prebíjajú morálne a sexuálne tabu. Majú povrchnú osobnosť a žijú hlavne pre pozornosť a obdiv. 

Väčšina narcisov pozvoľna strieda vzťahy, viackrát sa ženia a majú nespočetné množstvo prázdnych vzťahov. 

Manželstvo, výchovu dieťaťa narcis považuje za obyčajnosť, za zvyk priemerného človeka. Cíti, ako keby bol iným dotlačený do manželstva a tým je zbavený svojej výnimočnosti a svojprávnosti. Zažíva to ako utláčanie a narcistické zranenie, preto sa vzoprie a kladie odpor. Svoju nadradenosť sa snaží získať späť práve mimomanželskými aktivitami. 

Narcis je príťažlivá, šarmantná osoba, ktorá dojemnou a presvedčivou komunikáciou neprestajne flirtuje s každým, kto mu do cesty príde, len aby si aj vtedy mohol dokazovať, aký je on ozaj výnimočný a schopný toho viac, než hocikto iný. 

Sexualitu používa k tomu, aby mohol získať pozornosť a potrebnú starostlivosť – teda aby bol narcisticky naplnený a šťastný.

Mohli by sme si myslieť, že narcisy sú závislí na sexe, no v skutočnosti iba na kontrole a pozornosti lipnú. Niekoho očariť a primäť k sexuálnej činnosti pre nich tiež znamená byť nad tým druhým, ovládať ho. Čím viac je cieľ ich záujmu neprístupným, tým sa cítia mocnejšími, keď sa im podarí dostať ich predsa len do svojej moci. 

Tí dospelí jedinci, ktorí nie sú zranení a sa cítia dostatočne sebavedome, zvyčajne dokážu čeliť narcisom alebo ich skoro odhalia a mu ukážu dvere k inej žene – ak sa ešte nechcú uzdravieť. Stále ale majú možnosť uvedomiť si svoje nepretrhnuté puto so svojou matkou, popracovať na tom zranení, ktoré je schované do dnešného dňa niekde veľmi hlboko do ich vnútra. Práve preto sa tam pozrieť nechcú a dokonca rovno popierajú svoju “nedokonalosť”, lebo to berú ako keby priamy zásah do svojho srdca, ktoré je na milión zámkov “bezpečne” zamknuté. Ak si pripustia a si všimnú tú tvrdosť v sebe, majú malilinkú šancu k spracovaniu svojich emočných zranení a následne k citovému otvoreniu sa. 

Narcisy vo všeobecnosti nenávidia ženské pohlavie. Pohŕdajú nimi, no zároveň sa ich boja. Nepoznajú ich, veď podvedome už v detstve zavrhli svoje matky a tým v sebe svoju ženskú polaritu pre istotu uzamkli, že by nemuseli čeliť svojim emočným zraneniam a mohlo sa zvonka zdať, že so svojou matkou majú celkom dobrý vzťah. Keby to tak naozaj bolo, empatiu a jemnosť by spolu s citmi vedeli používať bez zábran a nikdy by nedokázali takto manipulačne využívať žiadnu zo žien. 

Kvôli svojmu nevyriešenému detstvu ich nevedomie im ukazuje jedine takú cestu, po ktorej kráčaním môžu ženy týrať, aby sa im pomstili (samozrejme, všetko sa deje nevedome). Vyvolajú v nich frustráciu tým, že ich sexuálne ponižujú alebo naopak: rozhodnú sa im vziať sexuálne zážitky a naplnenia. 

Čo sa sexuality týka, majú rozdvojené pocity: aj by si ju viac niekedy užili – myslím tým aj na iných úrovniach okrem fyzickej -, ale ich vnútro ich núti nezahĺbiť sa do pocitov, nenechať sa uniesť žiadnymi hlbšími emóciami. Uspokoja sa, keď sú unesení pudom, veď odovzdanosť svojim vnútorným pocitom by bolo iba zbytočné trápenie a zaväzovanie sa k niečomu, s čím v sebe vysporiadaní nie sú. Uvedomenie si tohto faktu by mohla byť pre nich prvým krokom k uzdraveniu sa. 

V tretej časti sa dostávame k dvom zaužívaným sexuálnym technikám u narcisa. 

okh. 


Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

  • buď cez fb chat  
  • telefonicky  
  • videohovorom alebo   
  • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram