Viac žien sa ma pýta: čoho sa ten jej chlap bojí a prečo tvrdí stále, že on je v pohode, žiaden strach v sebe nemá, nebojí sa ničoho na svete….

Možno na svete nie, no svojho vnútra nesmierne. Preto rozoberieme v pár bodoch tie asi tak najpodstatnejšie strachy muža. 

Bez toho, že by sme k sebe boli celkom úprimní, pochopili svoje pohnútky (niekedy alebo najčastejšie podvedomé) a tým aj nastavenie partnera, nedokážeme v harmonickom vzťahu koexistovať. Cez pozastavenie sa pri sebe, pristihnutie sa pri svojich reakciách, uvedomením si našich vnútorných strachov, vedomou prácou a zladením žensko-mužských polarít v sebe môžeme dôjsť k vyrovnanej, šťastnej a spokojnej osoby, ktorá prijme aj rozdielne fungovanie každého človeka, ale hlavne to prirodzené INÉ nastavenie ženy od muža.  

Ak máme túto inakosť na zreteli, skôr nájdeme cestu k sebe.

Sebaprijatie a tým prijatie každého a všetkého, čo JE, nás dovedie k partnerovi našej duše. A vlastne každý po tom túžime…. či?….  

Kto odpovedal NIE, je to preto, lebo: 

  1. Bojí sa – seba 

Muž, samozrejme, nie pred sedemhlavým drakom má strach, ani nie pred výzvami hmotného typu, ale aby jeho vnútro nebolelo, aby (akože) sám pred sebou nezlyhal. Muž sa bojí “dobrých vecí”. Napr. Lásky. Bojí sa milovať. Tak úplne milovať. S otvoreným srdcom a naplno ľúbiť. Odovzdaním sa do tých hlbokých pocitov a emočne sa vžiť s vlastným vnútrom. Toho sa bojí. Aby sa jeho srdce nezranilo už nikdy. Veď je povinný dodržať svoje predsavzatie, ktoré znelo asi takto: “Už NIKDY sa nezamilujem.” Preto sa stráni a chráni možnosti otvoriť sa opäť láske. 

2. Bojí sa – ženy

Tým, že si sľúbil uzavretie sa do seba, aby ho už srdce nikdy nemohlo bolieť, odstrkuje od seba aj teba. Teba miluje, no nemôže celkom. Musí dodržať tú “bezpečnú” vzdialenosť medzi vami. Nechce, aby si mu ty spravila bolesť a preto sa radšej do vzťahu neodovzdá úplne. Rozhodol sa existovať iba na hladine a preto je jasné, že takýmto spôsobom fungovať v úprimnosti sa nedá – bez dôvery vzťah nie je vzťahom, iba využívaním jeden druhého. 

3. Bojí sa o teba 

Priznať sa tomu, že sa bojí niečoho a nie to ešte niekoho, a ešte k tomu ženy, znamená pre muža totálnu katastrofu, preto to ani nerobí. Akonáhle zharmonizuje v sebe žensko-mužskú polaritu, to tak vidieť prestane. Dovtedy ale sa bojí aj o to, že nezvládne starať sa o teba. Chcel by ti dať všetko, aby si sa cítila v bezpečí, len si neuvedomuje zatiaľ jeden podstatný fakt: kým sa on necíti v bezpečí, nemôže ten pocit dať ani žene, hocijak veľmi si praje. A tak skúša alebo odíde. 

4. Bojí s zlyhania 

Chce ti DOKÁZAŤ, že je schopný ťa držať v bezpečí, zabezpečiť ti komfort, čo je super. Len na jednu veľmi prioritnú vec zabúda, kým si v sebe ten strach nie je ochotný priznať: žene je prioritná emočná istota. Ak tú jej nie je schopný dať, môže skúšať všetko, žena spokojná nebude (preto aj ten všeobecne prijatý názor, ktorý pravdou nie je, ibaže muži si nie stále chcú uvedomiť od prírody iné nastavenie ženy). Preto sa muž pri žene často cíti neschopným, nedoceneným či nedostačujúcim. To až dovtedy, kým v sebe neotvorí a nezladí ženskú energiu s mužskou. Vtedy sa on uvoľní, lebo uvidí ženu šťastnou a spokojnou pri sebe, bude sa cítiť vážená a uctievaná z jeho strany a on tým pádom bude môcť pokračovať vo svojom posolstve, ktorého “povinnosť” vykonať už jasne začína v sebe pociťovať – veď sa otvoril svojmu srdcu, cez ktoré sa s ním jeho duša môže rozprávať. 

5. Nepripúšťa si šťastie 

V hĺbke muža spočíva povinnosť urobiť ženu šťastnou. Problém nastane vtedy, keď nepozná ženu v sebe a tým si MYSLÍ iba, že žena bude spokojná, keď jej dodá hmotné veci. Šťastie ženy je podstatnejšie pre neho, než svoje. Keď nedosiahne všetkými svojimi logickými koncepciami vyčarovať úsmev na tvári ženy, posiela ju k inému mužovi. Nepripúšťa si iný pohľad. Keby sa spýtal ženy, čo jej najviac chýba, dozvedel by sa tajomstvo, ktoré je v každom z nás (niekedy ešte ukryté): láska. Tým, že si nepripúšťa skutočné šťastie (t. j. riadiť sa otvoreným srdcom), nedokáže ňou urobiť ani ženu, hoci najviac na svete si to praje.  

Je schopný radšej odísť od nej a dopriať jej iného muža, než že by sa posnažil otvoriť sa k láske a si uvedomiť, že ona nie iného partnera potrebuje, ale práve jeho miluje, ibaže jej nikdy nebude stačiť jeho manuálno-inteligentná schopnosť bez duchovno-emocionálnosti. 

6. Má ťažkosti 

Muž rozmýšľa tak trošku čudne z hľadiska ženy: myslí si, že kým nedá do poriadku svoje pracovné, životné či iné povinnosti, dovtedy nemôže žiť ani spoločný život s partnerkou. Musí byť dokonalým, až POTOM môže prísť “ZÁBAVA”. Hmmmm…. a tým nevedomky naznačuje žene, že si ju neváži, jej bytosť nepovažuje za minimálne tak podstatnú, ako svoju. Niekedy táto fáza sa “trošku” oddiali a ku koncu svojho života príde na to, že v podstate ani nežil, iba pracoval na tom, aby zabezpečil rodinu…. ibaže sa mu počas tej snahe rodina rozpadla…. prečo asi?…. rozumiete už asi, muži naši?…. 

7. Nedovolí si odviazať sa počas práce 

Je nám už všetkým asi zrejmé, čo tu nasleduje: kým si muž nedovolí povoliť z tej jeho prísnosti a žiť aj počas tej tvrdej makačke smerujúcej k dokázaniu si žene, aký je on dokonalý a nechybujúci, utečie mu z rúk ozajstný ŽIVOT. Život s rodinou. Život s partnerkou, koho v skutočnosti miluje a ktorá len na jeho pevnosť, no zároveň jemnosť čaká, aby spoločnými silami dosiahli kvalitnejšie, ľahšie, spokojnejšie chvíľky  s humorom, zábavou spojené. Lebo vo dvojici sa deje oveľa krásnejšie všetko, než v samote. Šikovnému, pracovitému chlapovi sa každá žena teší, len nech od nej neočakáva, že vďaka tomu bude naplnená a nesmierne šťastná bez povšimnutia si jej krásy, jedinečnosti a toho, že JE a je tu práve pre neho. 

8. Nevie, čo naozaj chce 

V obdobiach, keď on nevidí smer, často je zvnútra tak nervózny, že si nevšimne najjednoduchšiu vec na svete: zastaviť sa, vypnúť, povenovať sa svojej milovanej žene, ktorá mu dodá uznanie, silu a nasmeruje ho otočením jeho hlavy tam, kam pozerať má…. totižto žena vníma niekedy aj to, čo muž cez dôveru od nej ak prijme, naštartuje sa k ďalším výzvam na svojej ceste. K tomu sme vo vzťahu dvaja, aby sme sa doplňovali a si pomáhali. Kým ale muž svoju ženskú časť neuznáva, ani intuícii ženy nedôveruje a tým ani samotnej žene – ako by sa takýmto spôsobom neprijatá žena mohla cítiť vedľa neho šťastne?…. 

9. Nedôveruje vo svojich snoch a schopnostiach 

Vedomá žena vo svojom mužovi verí. On cíti tú podporu a tým dokáže svoj smer udržať. Kým ale, opäť, srdce drží zavreté, nedokáže uveriť v to, že čo má v sebe, dokáže aj zhmotniť. Uskutočnenie jeho sna sa mu skôr podarí cez inšpiráciu ženy. Muž bude naozaj spokojný jedine vtedy, keď sa mu podarí spoločne s jeho milovanou ženou ten ich sen splniť. Tieto dve kvality poskytnú jednotu a zázrak tvorenia. 

10. Myslí si, že Život musí byť ťažký 

Jeho logická myseľ mu naznačuje, aký ťažký tento život je a bez krvopotnej námahy sa ho žiť nedá, ani sa dokonca neoplatí. Jeho nastavenie je dovtedy tak tvrdé a nekompromisné, kým (opäť) si v sebe nepripustí pracovať aj ženské energie, ktoré mu ukážu VÝZNAM celej tej prísnosti. Boj je správna vec, kým sa to neprevráti do extrému, kde sa zabúda na srdce. 

11. Ženy s ním už manipulovali 

Muž uteká do svojej jaskyne aj preto, lebo zážitky vďaka nevedomej žene má v sebe nespracované. Preto sa chce teraz už radšej spoliehať iba na seba, uzatvára sa a nepoľaví, aj keď mu príde do cesty čestná, úprimná partnerka, ktorá ho celým svojim srdcom miluje. Tak isto má aj ona strach v sebe, keďže manipulované boli aj ženy, samozrejme, vďaka nevedomým chlapom (ale to teraz nie je témou tohoto článku). Žena napriek tomu chce veriť a preto dáva šancu mužovi, podporuje ho k otvoreniu sa k nej, no ak mužove zranenie je až tak bolestivé, že sa nedokáže otvoriť k skutočnej láske, obaja sa míňajú, až sa môže stať, že to čakanie je až príliš zdĺhavé a ich cesty sa preto rozdelia. Ak ale si on uvedomí tú inakosť situácie a to, že ani žena nie je dokonalá, veď aj ona sa zranila párkrát tak isto, ako aj on, všetko sa môže obrátiť v každej chvíli…. Je to stále o ochote vykomunikovať a precítiť dej. 

12. Nevie, že môže byť úprimný, ani to, AKO 

Po toľkom sklamaní je človek už obozretnejší. Radšej bude opatrný, než nerozvážny. Ani jeden extrém ale nedodá šťavu do vzťahu. Bez dôvery a zraniteľnosti nemôže fungovať zrelý vzťah. Prijatím sa navzájom riskujeme síce svoje srdce, no bez otvorenej úprimnosti sa nikdy nenaladíme na spoločnú cestu zázrakov.

13. Žena ho prenasleduje 

Nemôžeme sa čudovať na uzavretí sa muža radšej do seba, kým mu žena nedokáže dať vnútornú slobodu. Tomu bude schopná jedine oslobodením sa od strachu ostať sama. Akonáhle si uvedomí potrebu nelipnúť na mužovi, on pocíti tú voľnosť vstúpiť do vzťahu späť.  

14. Útek je ľahšia cesta 

Odísť či utiecť sám pred sebou a tým pred ženou je často ľahšie, než otvoriť sa aj k svojmu srdcu, ženskosti. Muž tak citlivý na svoju nezávislosť pochopiteľne nemôže ostať so ženou, ktorá vo svojej hĺbke samostatná ešte nie je. Korigovaním nastavenia vlastnej vnútornej slobody získajú na sebavedomí a umožnia navzájom spolužitie a spolutvorenie. Vzťah sa nerovná neslobode – vo vedomom partnerstve. Vzťah sa rovná uvedomelá sloboda kombinovaná s láskou. K tomu ale treba obom dozrieť cez harmonizáciu ženskej a mužskej polarity. 

15. Zvyky ho vedú 

Naše podvedomé programy sú v nás tak silno zakorenené, že ich ZMENIŤ je niekedy nad naše úsilie. No pevnou vôľou, disciplínou a vytrvalosťou cez pochopenie a precítenie sa udeje aj našej mysle nemožné. ODVAHA je ale podmienkou k takejto hlbokej zmene. Životné skúšky dostávame “len” preto, aby sme sa pri ďalšej príležitosti mohli INAK ROZHODNÚŤ. 

16. Potrebuje byť aj sám 

Muž od ženy doslova utečie, keď mu ona neumožní byť niekedy aj sám. Je to jeho prirodzené nastavenie, na ktorom ony nič nezmenia. Ak mu umožnia samotu, zrazu sa útek pre neho stane zbytočným. 

+ 1…. lebo rád uteká…. aby sa mohol vrátiť

Miluj ho a ukazuj mu tým nový prúd voľnosti. Privolaj ho do iného sveta – sveta plnej slobody a lásky. Rozhodnúť sa už ale on musí. 

okh. 

—————————- 

Chápem každého, kto si povie, že ok, došlo mu: niet inej cesty k zrelému vzťahu, kde si dvaja pomáhajú a predsa sa na seba neviažu. Ale AKO?…. Na túto otázku už vzniklo viac článkov na www.okharmony.eu…. treba si ich prejsť, naštudovať, navnímať a precítiť. Každému sa podarí, lebo kde je SNAHA a ČINY, VÝSLEDOK nikoho neminie. Komu je to proti srsti, ten ešte neprijíma svet lásky a ľahkosti a preto ani šťastný nie je, no každý smerujeme k dospievaniu nielen fyzickej, ale aj emočnej, mentálnej a duchovnej. Nikoho to neminie. Otázkou ostáva iba: kedy si TO dovolí…. 

 ——————–

Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

  • buď cez fb chat  
  • telefonicky  
  • videohovorom alebo   
  • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram