Každý človek je iný. Každý sme inak “zdeformovaní”, čo sa nášho aktuálneho neuvedomeného vnútorného nastavenia našich emočných zranení týka. Niekoho duša si si preto vybrala zažiť nevedomý život plný starostí (ega), niektorá si začína uvedomovať možnosť bytia v bezpodmienečnej láske, predsa sa mu nedarí preklopiť sa na tú “druhú” stranu, teda nabrať ODVAHU a vykročiť tou, pre myseľ neznámou cestou, kde nájde svoje naplnenie a prestane žiť v strachu plný pochybností, obáv či iných negatívnych prejavov ega.

Sú medzi nami ale aj vtelení jedinci pripravení k službe Vyššieho Ja (Zdroja, Boha….) – uskutočniť ten najvyšší tvorivý potenciál duše tu na Zemi, ktorí neprestajnou prácou ku komplexnosti fyzickej, emočnej, mentálnej aj spirituálnej časti seba sa zdokonalili na úroveň čistoty svojich reakcií ega, a tým nabrali smer tej lásky, po ktorej iné duše túžia alebo tam smerujú. 

Nie každý si teda vybral vedomý život.

Preto ani nie každý sa v tomto hmotnom prejave a tele uzdraví na každej úrovni svojho bytia. Nie každého duša z nás prišla splniť cieľ končiť so sebectvom. Nie každá duša má začať v tomto svojom živote prebudiť sa cez sebareflexiu a uvoľnenie v sebe to zanevrené ženstvo cez matku počnúc a partnerkou uzavreto alebo mužstvo otcom počnúc a partnerom dokončiac.

Nie každý si naberie ODVAHU KRÁĽA a vyhľadá svoju KRÁĽOVNÚ. Šancu ale máme úplne všetci. Hlavne tí z nás, ktorí cítia neprestajnú nespokojnosť a vnímajú, že existuje aj iný, než nevedomý svet. V takom prípade ide “iba” o načasovaní sychronicity Vesmíru a aktuálnej duše k prebudeniu sa k ČINOM takým, aké sme (podľa ega) NIKDY nechceli spraviť. 

V podstate v našich obdobiach stotoňujúcich sa s egom každý svojim spôsobom zo začiatku čakáme na zázrak a na to, že možno nás takýto “krutý” krok minie a predsa len nebudeme musieť čeliť až takým obrovským skúškam našej duše. Zároveň si ale aj to uvedomujeme, že sa chceme nechať híčkať sa ešte chvíľu v tej bubline, ktorá, jasne cítime, že už skôr či neskôr praskne. Preto všetci ideme po tej našej a pre nás v tejto chvíli najzreteľnejšej ceste poznania a vnímame tú svoju už započatú a nikdy nekončiacu vedomú cestu srdca, kde nikdy presne nevieme, či sa práve tá naša duša rozhodla v tomto fyzične uzavrieť dohodu mieru ega so srdcom a zažiť tým pritiahnutie svojho Dvojplameňa k spolutvoreniu nášho spoločného života v službe ostatným.

Podaktoré páry veľmi jasne kráčajú touto cestou a aj dôjdu k prepojeniu svojich energií na tak vysokých vibračných frekvenciách, že tým nasmerujú aj iných “stratených” duší k podobným krokom, ktoré aj keď nie stále boli ľahké, predsa sa premohli a dostali sa za hranice ich egoistických iluzórnych možností a ODOVZDALI sa do rúk Vesmíru v nich, kde zažívajú úplnosť cez dve prepojené celistvé duše.

Aj keď takýto variant v dnešnej dobe je ešte menej známy a častý, duše sa čím ďalej, tým intenzívnejšie začínajú otvárať cez svoje utíšené egá a uzatvárať kruh chaosu do pokoja a slobody lásky. Skôr či neskôr sa ručička váhy Dvojplameňov sa preklopí do jasnosti ich Cesty práve vďaka “popredných” párov Svetla, ktorí tú bdelosť svojho vedomia už žijú. 

Sme im všetci vďační, lebo nám ukazujú ten správny a najkrajší smer tohto dualitného sveta, v ktorom každý človek Zeme žije.  Oni sú tí pionieri lásky, ktorí jednoznačne a bez potreby ďalších otázok kráčajú po našu myseľ nevyznačených a nevysvetliteľných, predsa pre nich úplne viditeľných cestičkách, po akých aj ďalší prebudení páry pokračovať budú, akonáhle si to sebe DOVOLIA. 

Prajem každému z nás pocítiť dokonalosť Vesmíru – v nás – a tým sa stať dostupnými pre pocit Jednoty cez spojenie sa s našim dvojplameňom.

okh. 

–––———-– 

V konkrétnych krokoch uvedomenia tvojich emočných blokov v sebe ti rada pomôžem pre zblíženie sa k dokonalosti seba a tým k možnosti bytia v láske v dobe spájania sa Dvojplameňov.

Mojou prácou a poslaním je práve tá cesta, ktorá je možno najťažšia (pre moje ego), predsa najkrajšia…. cez prechádzania k vedomému seba ti cez moje zážitky a uvedomenia pomáhať. Naša spoločná konzultácia sa dohodne takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

  • buď cez fb chat  
  • telefonicky  
  • videohovorom alebo   
  • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram