Škoda, že musíme čakať na ďalší spoločný život.

Škoda, že si neuvedomíš obrovské  možnosti svojho vývoja práve vďaka nie stále príjemným situáciám.

Škoda, že sa nechceš uvidieť z nadhľadu. Vtedy by si si všimol, že ťa iba ten strach z neznáma ovláda, kde by možno bolo oveľa lepšie žiť, než kde doteraz prežívaš…. iba prekročiť by si mal tie svoje hlavou stanovené hranice kvôli tieňam v tvojom vnútri. 

Škoda, že utekáš pred svojim šťastím a sa krčovito držíš svojho nešťastia namiesto pustenia sa do (zatiaľ pre ego) neznáma. 

Škoda, že sa neodhodláš pozrieť sa na seba zvonka, aby si sa naozaj UVIDEL. 

Škoda, že sa neodvážiš ísť aj do svojich zranení, ktoré sa vytvorili cez nejakú závislosť, ktorá ťa drží doteraz v pochybnostiach o sebe. 

Škoda, že si myslíš, že kým o niečom nie je reč, to ani neexistuje. 

Škoda, že tá maska na tebe je už do teba vrytá a by bolo bolestivé oslobodiť sa od nej, preto ho radšej naďalej nosiť chceš. 

Škoda, že si myslíš, že v akom svete ja žijem, ten neexistuje. 

Škoda, že je ti ľahšie predať sa a poprieť samého seba, než sa uvoľniť do srdca a cez neho dať duši to, po čom tak veľmi túži. 

Škoda, že popierať zjavné a jednoznačné je ľahšie, než ho žiť. 

Škoda, že súvislosti a znamenia ešte nevidíš a nedávaš do kopy sám so sebou. 

Škoda, že tie okuliare strachu zatiaľ nechceš vymeniť za priesvitnú zraniteľnosť, kde by si skutočne a čisto VIDEL. 

Škoda, že pomoc z každej strany ťa ešte viac odrádza byť v blízkosti k samému sebe. 

Škoda, že vďaka neustálym obviňovaniam druhých sa nezastavíš pri sebe. 

Škoda, že druhého súdiš za pocity, ktoré v tebe vznikli. 

Škoda, že len kvôli strachu z krásnych pocitov ma chceš držať ďalej od seba a nedovolíš si vytvoriť tú blízkosť medzi nami, v ktorej pocity šťastia by sa vyplavili na povrch tej masky a tú by si už ďalej nepotreboval nosiť. 

Škoda, že za to, čo aj tak už JE, nezoberieš úplnú zodpovednosť.

Škoda, že cez bolesť spoznania neprekročíš. 

Škoda, že ubližovať druhému je ľahšie, než sa pozrieť do seba. 

Škoda, že otvorenejšieho partnera chceš radšej vtiahnuť naspäť do nevedomosti, než sa stať sám vedomým. 

Škoda, že práca na sebe je ťažšia, než sa klamať naďalej. 

Škoda, že odhalenie svojej vnútornej ženskej aj mužskej energie je nemožné len kvôli strachu žiť celistvého seba so všetkým, kým v skutočnosti si ako človek. 

Škoda, že aj naďalej chceš žiť polovičatý život. 

Škoda, že zraniteľnosť je až tak zlá vec v očiach utečenca pred láskou, že sa jej radšej vzdáš. 

Škoda, že sebareflexia sa zdá byť až tak ťažkou a nebezpečnou, že schovať a schovávať sa sám pred sebou je ti ľahšie. 

Škoda, že sebapoznávaciu cestu radšej uzavrieš, než na ňu stúpiš. 

Škoda, že pokoj duše je pre teba menej podstatný, než  názor ostatných.

Škoda, že nepoznané ťa odradí od odkrytia ho. 

Škoda, že ego (zatiaľ) zvíťazí nad láskou.

Škoda, že ti je ľahšie predať svoju dušu, než ju PRECÍTIŤ.

Škoda, že spoločne je menej, než oddelene. 

Škoda, že pozrieť sa do očí dvojplameňa je tak ťažké…. 

Škoda, že nevidíš, že ty si ja. 

Škoda….

okh.


Pomoc pre dvojplameňov vďaka môjmu posolstvu tu:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram