(Podľa: Sam Vaknin) 

V hĺbke psyché narcisa sa často nachádzajú melancholické údolia, moria plné bolestí. K tým svojim zatrpknutým cíteniam sa ale nemôžu priblížiť, keďže by bolo až príliš nebezpečné dostať sa k svojmu autentickému vnútru. A tak tie zranenia ostávajú nedotknuté, veď narcis chce len nejak žiť…. prežiť. A tak tieto hlboko ukryté, a len vo veľmi výnimočných prípadoch (napr. pri počúvaní hudby či pozeraní filmu), nechcene odkryté emócie sú zriedkavo vyplavené na povrch. Okrem týchto náhodných prejavov ich citový život je bezfarebný, bez života. 

Samozrejme, cítia hnev, žiarlivosť, menejcennosť, poníženosť, strach, aj sa uraziť vedia. Tieto základné emócie sú dominantnými, prevládajúcimi a určujúcimi časťami ich každodenného bytia. Ale okrem týchto pudových reakcií u nich nenachádzame skoro žiadne iné. Neprejavujú iné špecifikované city, ktoré by sa v nich uvedomili.  

Nech je hocičo, čo zažijú ako emócie, prežívajú ich ako reakcie na iluzórne či skutočné urážky, krivdy a ohovárania. Všetko berú osobne. Nedokážu precítiť rozdiel medzi konštruktívnej kritiky a reálnym ponížením, urazením. Ich pocity sú iba pasívnymi reakciami, nie aktívnymi emóciami.

 • Cítia sa urazení, napadnutí, preto neprestajne bojujú a vracajú údery – samozrejme, neadekvátne.
 • Cítia ignoráciu voči svojej osobe, preto sa duria, často mračia.
 • Cítia sa poníženým, preto vybuchujú. Sú prchkí a neskôr svoje činy ľutujú, no aj tak sa nezmenia.
 • Cítia sa ohrozeným, preto sa neustavične boja, obávajú sa a pochybujú.
 • Vnímajú sa ako zbožňovaní a tak sa pýšia v sláve.
 • Sú veľmi závistliví – v tejto role sa cítia najlepšie a sú najvytrvalejší, čo sa týka dĺžky pobytu v niektorej z emócií. 
 • Sú schopní rozpoznať krásu, za čo sa hanbia sami pred sebou, a preto ju uznávajú na leveli teórie, chladu a odstupu. Ich prístup k dobrým veciam je povrchné, vypočítavé a striktné.  
 • Sexualita nevypovedá u nich o pocitoch s partnerom, ale o sebauspokojenie a k docieleniu závislého chovania partnera k nemu. 

Ich emocionálny rozhľad je minimálny, sivý, ako keby sa na svet pozerali cez hrubú vrstvu hmly. Napriek tomu dokážu inteligentne rozprávať s druhými o pocitoch, láske, zamilovanosti, dokonca o súcite napriek tomu, že oni ich sami nikdy neprežili. Schopnosť chápať emócie získali zo skúmania iných osôb, analyzovaním chovania sa ostatných, cez také osoby, ktoré majú skúsenosti a zažívajú takéto cítenia. 

Takýmto spôsobom narcisy postupne vytvoria fungujúcu hypotézu o tom, čo cítia ostatní. Pre nich ale vôbec nie je podstatné tieto pocity osobne zažiť, ani pochopiť. Postačujúce pre nich je dopredu rozoznať, uvidieť a predpokladať takéto emočné prejavy. V bežnom živote si podľa týchto naučených schém pripomenú práve aktuálnu emóciu, aby povrchne pochopili, čo môže ten druhý cítiť. Podľa návodu, ktorý majú v hlave, zažijú či vyvolajú v druhej osobe tú konkrétnu emóciu, ktorá je aktuálne očakávaným od nich. Pritom oni v sebe nič necítia – napr. súcit či zamilovanosť. 

Áno, sú závistliví, nie ale na pocity ostatných. Pohŕdajú s citmi a empatickými ľuďmi, keďže vychádzajú z domnienky, dokonca presvedčenia, že takýto ľudia sú slabí, naivní a zraniteľní. Veď dokážu použiť od nich naučené, prevzaté chovania proti nim a tým ich dokážu mať pod kontrolou a s nimi manipulovať, ich viesť. Tento odstup a “nadhľad” v nich vyvolá pocit vlastnej dôležitosti a nenahraditeľnosti, moci nad nimi, nadradenosti. V pozadí ale takéto chovanie sa k ostatným značí o ich podvedomej menejcennosti, ktorú vynahrádzajú protipólnymi emóciami, aby sa nemuseli priznať svojej zraniteľnosti. Táto maska je teda ochranná reakcia narcisa k oprávneným presvedčeniam z jeho strany. 

Zmena k tomu, aby skutočne cítili, ich desí natoľko, že akonáhle pocítia vlnu jemnosti v sebe či partnerovi, sa uzavrú viac, než sa predtým javili. Žijú v tomto začarovanom kruhu a nedokážu sa z neho vymaniť v prvom rade preto, lebo ani nechcú, v druhom rade kvôli zachovaniu svojho pocitu vlastnej dôležitosti. Keby sa priznali skutočným pocitom vo svojom vnútri, by zlyhali sami pred sebou a celý svoj doterajší život by tým pádom mali zmeniť…. a sme tam, kde sme boli: zmena je pre nich nepredstaviteľná. 

Vo svojich zabehnutých koľajach kráčajú ďalej aj emočne k dosiahnutiu vytúžených cieľov. Zmeniť svoje vnútorné nastavenie je pre nich nepredstaviteľné. Rovnalo by sa to celkovým zlyhaním celého seba. Proste sa držia naučených a zabehnutých vecí, len aby sa dokázali hýbať na tom povrchu, na ktorom sa cítia bezpečne. Nepripúšťajú si nové prežitky kvôli svojim vnútorným bolestiam, ktorým sa nepriznajú žiadnou možnou cestou. Umelo sa udržiavajú na hladine ilúzií.

Teda narcisy sú emočnými mrzákmi, ktorí sú zahalení nepriestupnou tuhou vrstvou ľadu vo svojom ľadovom kráľovstve. 

Okolitý svet vnímajú bezcitnými, hladnými očami dravca. Ak by túto skutočnosť partner všimol, prestal by nadväzovať ďalší kontakt s narcisom, pretože by nechcel byť obeťou jeho chladu.  

Nevedia si ani predstaviť, ako byť takzvaným normálnym človekom, ktorý zdravo cíti a jasne vníma emócie druhých. Ich empatia je na bode mrazu. Normálny stav pre nich znamená byť v tej neúplnosti nezdravých emócií, na ktoré sú zvyknutí a nemienia na sebe vôbec nič zmeniť, aby začali hĺbkovo cítiť, nie iba cez svoju hlavu.

Vyzerá ako normálni človek, pohybuje sa aj rozpráva ako bežní ľudia a práve tým jeho prístupom a postojom ho pomýli a zmanipuluje k svoj prospech. 

Často sa až sadisticky vyžíva cez svoje schopnosti pomýliť druhých. Nie je si vedomý dôsledkov svojho počinenia. Tým, že jeho emočné zranenia sú pre neho hlboko ukryté, nemá poňatia o tom, ako veľmi dokáže raniť ostatných svojim chladom, neprístupnosťou a neúprosnosťou. Nie preto, že by mal zlé srdce, ale preto, lebo ho ani nemá. Váhu svojich činov bez emócií si nedokážu predstaviť. Žije ako robot či nejaký vírus: napadne človeka bez výčitky svedomia a ho emočne skonzumuje do tej mieri, že dotyčný padne na dno svojej otvorenosti a nič, ale vôbec nič nechápe z toho, čo prežil pri narcisovi. Pre neho ten emočný šok je nespracovateľný. Jeho mozog to jednoducho nechápe. Nevie, ako je možné citovo niekoho až tak využiť, ako to svojim chladom robí uzavretý človek. Cíti sa, ako keby bol prehltnutý celý a nič z neho neostalo, iba vyšťavená troska, ako je narcis sám, keby sa priznal svojim ozajstným pocitom vo svojom uzavretom vnútri. 

Láska celého sveta, snaha o pomoc ani pochopenie všetkých ľudí by mu nestačilo k uzdraveniu sa. Narcis empatiu vníma  od základov odpudivým. A na tom žiadna kniha, nijaké podporné okolie či láskavá partnerka nedokáže zmeniť nič – lebo on sám nechce. 

Ak aj si uvedomuje v sebe nejaké tie city, potlačí všetky a hneď na nich zabudne. Preto v jeho každodennom živote nehraje rolu. Aj keď ale chce na všetko zabudnúť a spraviť neexistujúcim, emócie v jeho podvedomí predsa len sú a tak vo svojich jasnejších chvíľach sa posťažuje, ako mu je v skutočnosti zle…. tú chvíľkovú úprimnú otvorenosť ale hneď po tom momente zametie opäť pod nepriehľadný koberec svojho vnútra, svoje srdce obalí nepreniknuteľným obalom, dostatočne hrubý k tomu, že by cez ne neprenikla žiadna žiara či slnečný lúč. Kľúč od zámku neodhodí, ale skryje na pre seba poriadne kontrolovania vhodné miesto, aby sa ani náhodou nikomu do rúk nedostal. Tým si MYSLIA, že sú ochránení. A len tak zo zvyku si zaklamú, že im je “dobre”…. 

Svoj vysokostupňový intelekt využíva k zbieraniu, zhromažďovaniu a evidencii údajov k odpovedaniu na pre neho dôležité otázky: “Čo sa to deje so mnou? Čo sa deje s ostatnými ľuďmi?” Keďže nedisponuje s citovými skúsenosťami, kvôli dávnejším traumám si ich ani nedovolí zažiť, v myšlienkach má pekne škatuľkovane usporiadané možné pocity a k nim pripojené prejavy, podľa ktorých aj on sám žije. Vie, že tieto fyziologické prejavy správania sa každý iný volá “pocity”. Tak sa aj on podobne vyjadruje – veď sa naučil, ako sa to bežne robí…. Nič z toho ale nezrkadlí jeho vnútorný svet. U nich iba myšlienky stanú vedomými, emócie nikdy.

Sú bezcitní rozmýšľajúce stroje. Sam Vaknin ich a psychopatov nazval prvou umelou inteligenciou. 

okh.


S radosťou pomôžem každému, kto je pripravený k sebareflexii. 

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram