Sme častokrát v obrovskom omyle, keď si myslíme, že sex je cieľom partnerského vzťahu. Nie je. Cieľom vzťahu je spolunažívanie v slobode, spolu-tvorenie a bezpodmienečná láska. 

Ako tu teda zapadá sexualita?  

Spolunažívanie v slobode, spolu-tvorenie a bezpodmienečná láska – všetky tieto aspekty naplneného vzťahu sa rovnajú milovaniu.

Ako je to možné? 

Milovanie = spolunažívanie v slobode.

Milovanie = spolu-tvorenie.

Milovanie = bezpodmienečná láska.

Sex a milovanie je najvyšší spôsob KOMUNIKÁCIE medzi partnermi, ktorí cítia jeden k druhému tú najhlbšiu formu DôVERY. Jedine v úprimnej pravde sa dá prijímať a odovzdať sa druhému BEZ KONTROLY.

Ako (možno) vieme, sexualita je oblasť, ktorá je vyjadrenie nás samotných – bez kontroly, v čistej autenticite, čo znamená: tak, ako som stvorená so všetkým, kým som. Keď viem, kto som a som sám so sebou stotožnený v tom správnom slova zmysle (teda nie cez ego, ale cez tú moju najvyššiu podstatu – vyššie vedenie a vedomie duše prejavené formou srdca), tak som odovzdaná Sebe a tým aj svojim pocitom a činom v tom najbezpečnejšom prostredí, kde len môžem byť: v srdci…. a tak aj v srdci toho druhého.

Ak pozemská láska je chápaná ako riadenie sa tým, čo cítime obidvaja a tie pocity sú vedené mimo našej hlavy (ega), tak sa s najväčším kľudom, pokojom a láskou odovzdávame duši, ktorá je zároveň aj dušou nášho partnera. Vieme, že sme jedno, tvoríme jeden tím aj vo fyzickom, aj v duchovnom svete a preto situáciu prijímame bez najmenších obáv či pochybností. 

Ak prekročíme svoj tieň v zmysle, že naše podvedomé zranenia sú už nami uvedomené, oslobodíme sa. Tým sa ale necítime ľahším iba v bežnom živote. Tá sloboda a zároveň objavenie bezpodmienečnej lásky v nás nám teraz už umožní prežívanie aj našej tvorivej sexuálnej energie v iných rozmeroch.  

Kto sa ešte drží svojho ega, a sa ho nijak nepúšťa, sa nedokáže odovzdať ani v láske cez svoje telo. Kontrola cez rozum nás nepustí do od neho vyšších vibrácií a dimenzií. Ak sa stotožníme s dušou v nás, s ktorou teraz už jasne vnímame nepretrhnuteľné puto, tá hlboká dôvera a odovzdanosť nás pustí bližšie k nekontrolovanosti sa. Postupne sa naučíme rozprávať telom tak intímne, ako sme to doteraz nemohli nijak zažívať, veď sme mali tak veľa nánosov v sebe. 

Sexualita najčistejšie rozpráva cez dotyky, pocity, cez naše telo v tej úplnej odovzdanosti Vesmíru a nášmu vnútornému Vedeniu. Cítime sa v bezpečí pri druhom tele, veď partnera už vidíme cez jeho dušu, a preto mu môžeme s najväčším pokojom vyjadriť lásku k nemu. Vieme, že sme prijatí takí, akí sme. Vieme a cítime, že sa nemusíme kontrolovať práve kvôli možnosti sa pri ňom odovzdať Sebe, Jemu a všetkému, čo sa udiať má v energiách, ktoré sú vytvorené nami. 

Spolunažívame každý každučký moment v slobode, tvoríme v bezpodmienečnej láske cez tieto vysoké vibrácie, ktoré sa z nás uvoľnia a obklopia vďaka láske, ktorú navzájom cítime. Cítime, že môžeme byť samými sebou. Veď sa hlboko poznáme, vieme, kým sme a cez túto dôveru sme prepojení v láske. 

Takáto forma vyjadrenia je tá najvyššia, akú nášmu partnerovi duše môžeme dať. 

Táto dôvera zapríčiní tú mimozmyslovú, fyzicko-energetickú komunikáciu medzi nami. 

Odovzdanosťou vyjadrujeme partnerovi dôveru v ňom a to, ako slobodne sa cítime v jeho blízkosti. 

Prijatie znamená uvedomenie možnosti milovania sa pri človekovi bez kontroly, ktorú si dlho nielenže nedokázal predstaviť, ale si ani pripustiť nechcel odovzdnie sa do prúdu energie tela…. až kým do jeho života nevstúpila bytosť, ktorá je zároveň aj ním: jeho dvojplameň. 

Dlho túžime po takejto blízkosti a vyjadreniu sa navzájom cez sex a milovanie. 

Naša prirodzená túžba je reálna. Nevzdávajme sa. Nikdy. 

Keď CÍTIŠ tvoju dušu, ako ona CÍTI vo Vesmíre tú istú dušu niekde pobývať, ona existuje. Nájde ťa, ak budeš na Ňu pripravený/á.

Nezabudni: vtedy sex už nebude cieľom vášho vzťahu. Zažijete vďaka milovaniu tú najvyššiu formu komunikácie, ktorá vôbec medzi dvoma telami na Zemi môže byť: milovať sa budete cez hlasy vašich duší. Vaše duše sa budú milovať cez dve telá. Vy sa budete milovať, uvedomujúc vaše skutočné bytie. Vaše telá budú vedené vnútrom, aby tými najvyššími nástrojmi energeticko-hmotného tela vzájomne porozprávali, čo CÍTIA k druhému človeku: cez vyššie svety budete počuť lásku duše, ktorá je ako vy…. ktorá je vami.  

Vedzte, Kamaráti: sexualita je komunikácia dvoch tiel vedená našou prapodstatou – sexuálnou energiou -, ktorá je uvedomená a zjednotená cez lásku, ktorou SME. 

Zažijete výbuch energií, ktorý si ženy veľmi dobre vnímajú, lebo cítia. Stačí, keď ich muži jednoducho prijmú, keďže vysvetliť a mozgom nejak prijať takúto skutočnosť sa NEDÁ. Dôvera v žene na vašom boku vás zavedie do týchto výšin energií, pokoja, slobody, slasti a vášne, kde jedine LÁSKA JE. 

Prajem každému páru takéto súznenie a súcítenie. 

Prajem nám všetkým poznať tú najvyššiu možnosť prepojenia sa dvoch tiel. 

Prajem, aby všetci sme si dovolili zažiť to najviac, čo nám tu v hmotnom svete dané je: LÁSKU svetskú prepojenú s LÁSKOU Vesmírnou cez naše telá a dušu. 

Ďakujem za túto možnosť. 

Ďakujem za možnosť zažitia Jednoty všetkého. 

Ďakujem. 

okh. 

———————————- 

Ak potrebuješ vysvetlenie k pochopeniu najvyššej možnosti na Zemi, som TU. 

  • buď cez fb chat 
  • telefonicky 
  • videohovorom alebo  
  • osobne v okolí KE 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,    

fb: https://www.facebook.com/okharmony1   

Ďalšou možnosťou praktického vysvetlenia, presnejšieho rozobratia témy sexualita je možné absolvovaním kurzu 

Ostávam v láske k vám všetkým: Andy 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram