Si ochotná čakať na zmenu postoja a nastavenia doteraz narcistického človeka pri sebe? 

Čakala som rok a pol. Stačilo.

Prosil ma, aby som bola s ním dovtedy, kým nenájdem niekoho, ktorý bude lepší pre mňa, než je on…. koľko menejcennosti v tejto vete spočíva…. koľko nedôvery v moju lásku k nemu…. ako veľa nelásky a neslobody…. a hlavne – žiadnej sebahodnoty.

Často mi vravieval: “Zaslúžiš si lepšieho, než som ja.” “Prečo by si chcela práve mňa?” – neskutočná nedôvera v sebe samom a tým aj v mojej láske k nemu. Vlastne práve preto ma stále podceňoval a podrážal, dával mi emočné rany, ktoré som ledva predýchavala a po ktorých som mu ešte silnejšie chcela vysvetliť, že JEHO som si vybrala a nie je tu žiadne iné vysvetlenie, než to, že ho cítim, že ho milujem z hĺbky svojej duše a práve ON je ten, s ktorým žiť chcem. Aký INÝ dôkaz ešte chcel?….

Jasne, že mu nič nestačilo, keď sa podceňoval.

Nikdy by mu nestačil žiadny argument, keď neveril v Sebe.

Za tú dobu čakania na jeho prebudenie sa k otvorenosti srdca a vedomému bytiu v dôvere, slobode a láske som si vytvorila plno ďalších problémov – zdravotné. Keby sa mi ho podarilo pustiť hneď po zistení faktu, že sa meniť nehodlá, by som ostala zdravá v mojej plnej sile. Trebalo by “iba” prijať, že proste nie je ochotný v každej sfére nášho vzťahu spolupracovať, čo som nedokázala, keďže som s ním počítala v mojej-našej spoločnej budúcnosti.

Jasne, keby som s ním nemala dlhodobé plány, tak nečakám na jeho uvedomenie sa, nepúšťam ho ani do svojej blízkosti vôbec, ale vôbec (a to nehovorím o intímnostiach). Cítila som ale, že môžem, lebo ma miluje tak isto hlboko, ako ja jeho, čo som pred stretnutím sa s ním nikdy v mojom živote nezažila.

Moje vnútro ho prijalo. Nijak neprotestovalo. Ani jeho…. kým nezapojil do celého procesu hlavu….

Naše duše sa tešili – prvýkrát v živote tak naozaj. Krátko po tom ale, že vypol v sebe “romantiku”, nedokázala som sa s ním spojiť už ani intímne. Áno, vydržal pri mne dlhú dobu aj bez sexu a som si bola vedomá náznaku státia pri mne aj cez toto neskutočné “gesto”. Viem, že ma miloval a preto vydržal aj bez intímností, preto mi chcel dokázať aj cez popretie skutočných potrieb, že a miluje. Nepočul ale, že mi nie dokazovať má, ale tou láskou jednoducho byť. Čím viac som na neho tlačila v tomto smere, aby sa vyjadril inak, než kruto mužsky, tým viac sa odtiahol odo mňa namiesto uvedomenia si potreby pozrieť sa na každú vec aj empaticky, z druhej strany.

On nijak nechcel vnímať prirodzenú potrebu zblíženia sa. Čo sa aj sexuality týka, dokázal sa riadiť iba cez hlavu, čo ma rozčuľovalo ešte viac, pri čom si on MYSLEL, že mi tým dokazuje svoju náklonnosť a spriaznenosť. Neskutočná blokácia cítenia v ňom prebiehala. Odpor k vôbec nejakým vyjadreniam cez niečo iné, než rozum. Úplné a “dokonalé” uzavretie sa a nedôvery v láske a odpor k citom vôbec.

Preto: ak takú dlhú dobu niekto nie je ochotný nijak sa zmeniť a uvedomiť si aj svoju časť vo vzťahu, radšej sa netráp. Neznič sa kvôli človeku, ktorý ťa nemá snahu pochopiť.

Dostaň sa do nadhľadu, pozastav sa a si polož jednu jedinú otázku: “Vyhovuje mi byť v takomto vzťahu? Vidím šancu na posunutie sa v ňom alebo sme v stojatej vode, ktorá sa čím ďalej, tým viac zakaluje, lebo sa nijak nečistí, ďalej sa zanáša špinou, nepochopením, nepozornosťou, ne-spoluprácou, tvrdosťou a vážnosťou bez objatí, nehy, vášne, úprimných prejavov lásky?” 

Odpovede môžu byť dvojaké: 

 1. V prípade, ak tvoja odpoveď znie: “Áno, aj keď iba pomaličky, ale sa posúvame dopredu, náš vzťah sa pohýna. Vnímam, že to ešte nie je ono, predsa sa cítim stále lepšie a lepšie.”, v tomto prípade je jasné napredovanie a spolupráca, pochopenie a otvorenosť učiť sa, silnieť duševne a dospieť k zrelosti nielen biologického, ale hlavne emočného a mentálneho. Jednoznačne schvaľujem takéto napredovanie, keďže obidvaja vedome pracujete na sebe. Jasne, že nikto nie sme dokonalí v tomto hmotnom svete – nezjednotili sme sa ešte s našim spirituálnym jadrom, inak by sme v tomto tele tu na Zemi už neboli. Duša potrebuje tento zážitok, aby bola zrelšia a stále viac prepojená s našim vyšším Ja. A preto, ak partner viditeľne napreduje, moja rada znie: pomôž mu vo vytiahnutí hlbokých a bolestivých tieňov na povrch a v transformácii svojich podvedomých zranení do lásky tým, že stojíš pri ňom, aby cítil tú bezpečnú možnosť odovzdať sa pri tebe, vedieť, že sa môže obnažiť duševne a nieže sa mu nevysmeješ, práveže vieš, akým ťažkým obdobím prechádza, aj tak ho miluješ a si na neho hrdá pre nabratie odvahy napriek tomu, že jeho ego nechce byť nijak prekonané, pokorené a bojuje s ním skoro v jednom kuse. Buď za takého muža nesmierne vďačná, lebo už CÍTI a VIE, že frajerina nie je dokazovanie si svojej mužskosti, ale práve bytie tým Mužom vďaka zharmonizovaniu svojej ženskej aj mužskej polarity. Stoj pri ňom ako Žena a vedz, že ťa skutočne miluje. Aj keď prídu ťažšie chvíle vo vašom vzťahu, podpor ho v pokračovaní odovzdávania sa Vesmíru, Bohu v ňom a energiám, ktoré už jasne vníma. Áno, jednoznačne takýto postoj vás len a len spojí stále hlbšie a pevnejšie a tá láska, ktorú k sebe cítite, sa množiť bude. Takýto vedomý vývin vašej prepojenosti vás stmelí tak silno, že žiadna vonkajšia moc tú nádhernú lásku nemôže nijak rozdeliť. Prajem každému z nás pocítiť také slobodné a zároveň pevné puto medzi Ženou a Mužom. 
 2. Ak ale tvoje pocity vo vzťahu sú stále horšie, ťažšie sa ti v ňom dýcha a necítiš podporu potrebnú z každej strany tvojho bytia od tej druhej osoby VEDĽA teba (už nie pri tebe), ukonč ten (ne-)vzťah. Proste sa ROZHODNI PRE SEBA, pre svoj vnútorný pokoj a uzavri to, čo už funkčné nie je. Čím skôr si dovolíš nežiť v ilúzii, tým pre vás oboch, ale hlavne pre tvoju dušu tento krok bude väčšou úľavou, aj keď srdce aj ego chvíľku pôjdu proti sebe v nepochopení sa. Nech ťa táto ne-spolupráca nevykoľají zo svojho stredu a bdelosti.

Ja som sa trápila minimálne rok a pol. Nehovorím, že zbytočne, lebo nič na svete len tak nie je, všetko má svoj zámer – aj tie dlhé mesiace mali. Potrvalo mi, kým som si uvedomila, čo mi toto trápenie vlastne v skutočnosti prináša: schopiť sa a dokázať povedať aj NIE človeku, s ktorým som celý svoj život prežiť chcela a vedela som, že aj on so mnou. Sebaistota mi tým vtedy nesmierne vstúpla a som pochopila, že dovtedy čaká niekto na druhého, aj keď nevidí skoro žiadnu zmenu: 

 • kým svoju hodnotu nepocíti dostatočne 
 • kým nedôjde až do bodu mrazu, ak inak nejde spraviť ten potrebný krok
 • kým neuvidí seba až tak hodnotného, že by bol podstatnejší, než sa podceňovať s človekom, ktorý si ho neváži, dokonca ho berie ako samozrejmosť 
 • kým sa neoddiali od svojho stredu tak ďaleko, že by mu už vnútro doslova kričalo od bolesti 
 • kým sa tie bolesti neprejavia aj fyzicky, aby nám ukázali jednoznačnú vykoľajenosť z Cesty Lásky
 • kým stále dúfa a si MYSLÍ aj sa riadi podľa blbého a zničujúceho výroku: “Nádej zomrie posledná.”…. a pri tom sa znič, ale nieže sa postavíš na svoje vlastné nohy, lebo náhodou sa prestaneš ľutovať a bude ťa bolieť, že už je na čase opustiť stotožnenie sa so svojim egom (zároveň verím, že každý z nás, ktorí čítame tieto články Omrvinky lásky alebo Milujem narcisa, je nám jednoznačné, uvedomené a prijaté, že my nie sme naša myseľ!)
 • kým nespadneme emočne až tak hlboko, aby sme sa od dna ani odraziť nedokázali
 • kým …. doplň podľa svojho príbehu…. určite máš aj ty čo dodať 🙂

Prosím každého…. a veľmi vás prosím, závislí na nesamostatnosti: nastav sa aj ty na zmenu – zmenu svojho bodu pozornosti z Neho na Seba. V každom prípade (či sa dotyčný zmení alebo nie) TY sa musíš začať zaoberať sám SO SEBOU. Tak isto, ako aj on.

Cesta Lásky nás jednoznačne vedie k Sebe.

Nie k sebeckému sebe cez ego, ale k Sebe ako celistvej bytosti uvedomujúceho sa ako komplex fyzického, emočného, mentálneho a duchovného tela. Precítenie sa vo všetkých týchto sférach nám umožňuje transformáciu nášho vedomia z podmieneného na vedomého, vďaka ktorej zmene začneme žiť náš skutočne reálny život v radosti, pokoja, slobode a láske…. možno fyzicky sám, no nikdy nie osamotený, ak to šťastie v sebe sme už raz pocítili nezávisle na okolnostiach, len tak.

Prajem nám takéto chvíľky na Zemičke. 

okh. 

Ostalo nám ešte aj na budúce si povedať o ďalších skutočnostiach, aby nás nezlomil Život a sme dokázali ostať v tých vyšších vibráciách…. v skutočnej láske. 

Ostávam ti naďalej v blízkosti, aby som mohla pomôcť: 

 • cez fb chat 
 • telefonicky 
 • videohovorom 
 • osobne v okolí Košíc 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

S láskou: Tvoja Andy 

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram