20-ročný chlap vidí pred očami možnosť otvorenia sa k tomu, čo vníma pre seba v tom veku ako najpodstatnejšie: sex a sex a sex a ešte viac sexu. Hormóny ho z každej strany vedú k tomu, aby v tom veku sa zaoberal s tým, ako byť slobodným (akurát ešte nie zrelo slobodným) – teda ho vedie jeho dominantnosť: mužská časť. Najčastejšie je tak stotožnený so svojim egom, že často jedine cez sex sa cíti byť vôbec niekým. 

Oproti tomu v mladej žene pracuje tak isto jej ženstvo, ktoré ale sa nerovná tomu mužskému vedeniu v nej, ale zažíva tú svoju nezrelú dominantnosť cez vytvorenie si domova s partnerom (ktoré je v nevedomosti skôr závislé, než slobodné puto), kde pre ňu nie až tak sex, ako to bezpečie pri tom mužovi je podstatné. 

Preto veľmi často nechápe ani jeden z nich, prečo sa nedokážu súznieť spolu v tých prvých rokoch manželstva a prečo sa tak nesmierne veľké percento párov rozchádza a rozvádza. Jeden a najčastejší dôvod je práve naša nezrelosť vo všetkých smeroch, kým v skutočnosti sme, neuvedomenia sa celého seba ako fyzicko-emočno-mentálno-duchovnej bytosti.  

Dôraz je kladený práve na tú hmotnú časť nášho bytia, to znamená, že sme stotožnení s našim egom, ktoré nás vedie k zažitiu tej našej jednoznačnej dominantnosti, kde sa ešte neberie do úvahy celistvosť nášho bytia. K nej nás dovedú naše zažité životné skúsenosti a lekcie, cez ktoré sme prešli a ak sme sa z nich poučili, sme sa dostali aj k ostatným našim prioritám, dovtedy jednak nepreskúmaným, na druhej strane dovtedy ani nedovoleným, lebo boli nepoznané, ukryté do našej hĺbky a nechceli sme na nich vedome upriamiť našu pozornosť. Veď bez (akože) problémov je život ľahší, rýchlejší a záživnejší…. aspoň si to predpokladáme cez egoistickú myseľ, ktorá nemá rada zmeny a novoty a preto nás nepúšťala ani k tým našim podvedomím blokom, ktoré sme buď vnímali alebo nie, každopádne v nás celý ten nevedomý čas žitia života boli. 

Pri procese pokore ega zažívame strašné muky.

Ak si už vedome dovolíme uvidieť nás ako komplexné bytosti, ktoré síce žijú vo fyzickom dualitnom svete, preto majú aj emócie vďaka svojim myšlienkam, no popri kabáte do tohto nie stále priaznivého sveta v sebe cítime aj niekoho iného, kto nám niekedy pošepkáva tie hlbšie veci a už si ho začíname uznávať, že existuje, len ego sa nechce deliť, ono nás CHCE aj naďalej viesť a nepredať žiadnym spôsobom svoju moc tej vyššej bytosti, ktorá mu vôbec zabezpečila možnosť žitia tu na Zemi, v tomto procese Sebapoznávania prežívame naše najhoršie nočné mory.  

Uľahčíme si prácu pri prevzatí tej zodpovednosti na Seba ako celistvej bytosti tým, ak si aspoň na začiatok pripustíme možnosť: “Čo, ak tak naozaj je?….”, a sa začneme skúmať, či je nám prirodzenejšie a pokojnejšie byť v egu alebo keď sa necháme prejaviť našu dušu cez srdce. 

Zo začiatku, samozrejme, naše ego sa stále chráni a sa bráni, ako najlepšie len dokáže, veď sa nechce stratiť. Preto nás vedie cez pre neho najľahšie cestičky: ženským ženám je najbližšie závislosť na partnerovi, keďže sama nerada ostáva, mužom zas najsamozrejmejšie je zažívať závislosť iluzórnej slobody, čo znamená: cez seba dokazovať, aký je on skvelý, a  to mu najľahšie ide cez využívania žien cez sex. Jasne, že on tento VÝKON ako využívanie odmieta nazývať. Akonáhle ale, keď sa v ňom niečo začína preberať aj iné, než iba ego, a sa zmiešava do jeho života aj duša, už to nedokáže ďalej robiť, veď cíti neférovosť voči sebe aj voči ženám a to práve preto, lebo sa v ňom začína prebúdzať práve aj tá jeho ženská polarita, ktorá doteraz nemala skoro žiadne slovo pri jeho činoch – alebo bola potláčaná (už buď vďaka jeho nevšímavosti alebo cez predošlé emočné zranenia).

V žene sa deje to isté, len z tej opačnej strany: kým sa ona nechá viesť tou svojou pre ňu najbližšou cestou, tak sa snaží k sebe pripútať partnera a chce ho mať podľa seba, preto on necíti tú pre neho podstatnú slobodu vo vzťahu a po čase ju začne hľadať inde, až kým si obidvaja neuvedomia, že tú pre nich najpodstatnejšiu svoju časť nenájdu nikde, kým v sebe aj žena a tak aj muž si nedovolia prepojiť si obidve polarity do jednoty a neponechajú sa viesť popri tej už nájdenej celistvosti dominantne samými sebou – teda ak je reč o žene, tak cez svoju ženskú stránku, využívajúc a chápajúc aj svoju mužskú časť, a keď je to o mužovi, tak on cez svoju mužský dominantný archetyp nevylučujúc v ňom ani tú svoju ženskú časť. 

Keď žena a muž DOZREJÚ k prežívaniu seba ako celistvej osoby, ego sa medzi časom (zo začiatku ťažko, čím ďalej, tým viac ale už samovoľne a s dozretím) nechá zaviesť do pokory, kde sa začína INÝ ŽIVOT pre oboch – buď v partnerstve naďalej, ak toto nevedomé a potom veľmi, až miestami príliš pracné obdobie dokázali preklenúť spolu, alebo každý sám, keď ich ego bolo ešte silnejšie a nedokázali si uvedomiť spoločne tú svoju podstatu ženy aj muža. 

Ako sa žena mení cez uvedomenie si svojej skutočnej podstaty v sebe (rovnováhy animu a anima v nej), sa začína meniť spôsobom tým, že sa jej ženská časť posilní, preto sa prestane báť samoty, ktorá ju doteraz držala v hrsti, mužská časť sa tiež posilní, čím pre ňu začína byť podstatná aj sloboda (tým aj divokosť aj jemnosť v sexu), čo znamená (keď je zrelo uchopená), že si začne vážiť aj svoju sexualitu a si dovolí žiť tú časť seba, s ktorou muži nemajú problém v tom svojom sebeckom období. Oni si zas túto ich nevedomosť všimnú a vtedy im začína byť podstatná aj ich zrelá mužská časť, kde ich už tá pudová sexualita nevedie, a tak isto dozreje aj ich ženská stránka v nich, vďaka čomu sa otvoria aj emočne, nehanbí sa byť citovo otvorený a zaviazaný k partnerke, pri čom sa priblíži k sebe muž a žena v mieri práve takej, v akej sú v nich samotných spracované a nakoľko sú uvedomené tie ich vnútorné ženské a mužské polarity.

Teda: nakoľko sú tieto dva archetypy v nich v rovnováhe, natoľko sa vedia zladiť bez vonkajšieho nátlaku aj spoločne vo vzťahu. 

Toto vedomé prepojenie medzi mužom a ženou nazývame podstatnosťou spolunažívania cez vnútornú slobodu. 

Cez pokorenie svojich eg došli k ére, kde obidvaja vedia aj cítia. Je im jasné, že oni dvaja vystačia pre spoločné objavovanie seba samých a tej ich slobody a paralelne aj uvidenie druhého, kde v tomto leveli ich uvedomenia už nie je potrebné ani rozdeľovať, ani rozlišovať medzi ňou a ním. Došli k fáze, kde SÚ JEDNÝM. Otvorili sa a vďaka tomu nachádzajú neustále záhady v ich slobodnom spolunažívaní.

Prajem každému z nás čím jednoduchšie a rýchlejšie uvedomenie si toho, kým v skutočnosti SME…. harmonickou monádou a celistvosťou v tomto dualitnom svete, kde našou vnútornou hlbokou očistou očistíme aj náš vonkajšok, a partnerské vzťahy zrazu začnú bez problémov a zasahovania ega fungovať na báze lásky a slobody. 

Oplatí sa teda uvedomiť sa, či stále ostávame pri stotožňovaní sa s egom, ktorý nás k našej podstate nepúšťa?…. 

okh. 

–——————-– 

Kto sa už odvážil vykročiť na tú, pre ego nie stále najpríjemnejšiu cestu, som tu, aby som pomohla v prekonávaní tých najťažších fáz prerodu z nevedomej do vedomej bytosti. Píš či volaj, aby sme sa dohodli pri ďalších krokoch k stretnutiu sa 

  • buď cez fb chat 
  • telefonicky 
  • videohovorom alebo  
  • osobne v okolí KE 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,    

fb: https://www.facebook.com/okharmony1   

 

Ostávam v láske k vám všetkým: Andy 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram