Dve duše, ktoré prišli do tohoto hmotného sveta zažiť čistú naplnenosť a prepojenosť na všetkých možných úrovniach ich bytia, majú v sebe ťažké zranenia. Bez uvedomenia si a spracovania týchto karmických záťaží im nie je dovolené spojiť sa vo vyšších vibráciách. Po zvládnutí týchto svojich tieňov je im umožnené zažiť prvýkrát vo svojich fyzických životoch vôbec pocit bezpodmienečnej lásky. 

Skúšky pripravené pre nich nie sú ľahké, oni ale všetky za radom dávajú. Aj keď ich zatiaľ vedie ego, pomaličky, cez prekúsanie sa cez neustále životné lekcie nadobudnú dostatočnú sebaistotu k upriamení si pozornosti na svoje skutočné (nie mysľou vytvorené iluzórne) hodnoty. Čím viac ich nájdu, tým menej budú potrebovať spoliehať sa na doterajšie predsudky, predstavy, plány či zabehnuté podvedomé programy, a tým viac sa budú približovať k svojej podstate, ktorú postupne objavujú a tým sa prestávajú spoliehať sa na svoje doterajšie krčovitosti – odovzdávajú sa svojmu srdiečku.  

Duša, ktorá uteká pred svojim dvojplameňom, vzápätí neustále cíti, kým sa opäť nestretnú, osamelosť.  Čím viac je vo svojom strede, samozrejme, tým v menšej časti, predsa ho ona nikdy neopustí úplne, kým sa duša neprepojí s k nej patriacou celistvou dušičkou do úplnosti.  

Druhá strana monády, ktorá teda utiekla zo vzťahu a sa neodvážila na seba zobrať za vzťah 100%-nú zodpovednosť, hocičo bude robiť v živote, prázdnota ho bude stále prenasledovať. Síce si bude MYSLIEŤ, že naháňaním sa za zážitky (buď cez iné ženy, cez výlety, šport či tetovania, piersingy, adrenalinové šialenstvá, prácu, veľké “hračky”, závislosti….) môže byť šťastný, neustále krátkodobé potešenia ho zavedú ale iba k neprekonateľnej túžbe dokázať si cez ego (a cez svoje neuvedomelé vnútorné zranenia), aký je on hodný láske, veď je úspešný – podotknime, že pre neho úspech znamená hmotné naplnenie a dllllhú dobu si nedovolí všimnúť si svoju vnútornú prázdnotu, ktorú odmietol vtedy, keď uzavrel srdce pred láskou v čase, kedy sa mu v živote objavila jeho dvoj-duša. Prenasleduje ho celý život ľútosť (alebo aj nepriznaná ľútosť v prejave hrdosti na seba až pýchy vďaka nejakému hmatateľnému úspechu) a nenaplnenosť, ktorú si nikdy neprizná práve preto, lebo vtedy by sa musel priznať aj tomu, že bol celý čas stotožnený so svojim egom, ktorého kŕmil a nebral žiadny ohľad na svoje vnútro, keďže si tvrdo a s jednoznačnosťou chcel dokázať celému svetu, aký je on vytrvalý pri svojich rozhodnutiach, len akurát zabudol popri tom úteku od seba na Seba a svoju spokojnosť, vnútorný pokoj a celoživotnú lásku, pred kým v skutočnosti sa uzavrel do svojej pancierom chránenej ulity. 

Je stále na nás, ktorého vlka budeme kŕmiť – ten totiž porastie.  

Ak sa rozhodneme stotožniť sa so svojou mysľou, môžeme a máme na to plné právo, len berme na vedomie, že ono nás NIKDY nenechá byť úprimne šťastným, stále mu budeme musieť dokazovať svoju hodnotu, s ktorou aj tak spokojní nebudeme, lebo ego bolo, je aj bude nenásytné a neslobodné.  

Ak si ale dovolíme risknúť svoje srdce bez pochybností a strachu (alebo aj cez obavy a naše hlboké zranenia), máme veľmi veľkú šancu zažiť blaženosť na Zemi s našim dvojplameňom, ktorý práve na ten moment odovzdania sa nášmu vnútru celý ten neskutočne dlhý čas čakal. Pomôžeme tým aj jemu: jeho nekončiaci pocit osamelosti zrazu odpadne a my konečne nájdeme to naplnenie, ktoré sa nám žiadnou inou metódou nepodarilo. Pár zažije presne to, na čo ich spoločná duša od nepamäti čakala: pocit spolupatričnosti tu na Zemi, Jednotu, pocit čistého šťastia, kde naplnenosť ich duše sa prejaví už len pri pomyslení na druhého, nehovoriac o tom, aká hlboká blaženosť nastane pri prepojení ich pohľadov a fyzických tiel s vedomím ich úprimnej a láskyplnej spolu-patričnosti. Odpadne z nich to neustále napätie, ktoré ego generovalo, aby ich mohlo viesť, kým si nevšimnú tú neslobodu v sebe, nepriznajú sa jej a sa nevydajú na Cestu Lásky. 

Prajem každej duši pocítiť slobodu, čistotu, pokoj a lásku. 

okh.  


V prípade, ak cítiš potrebu sa mi ozvať, lebo ti môžem pomôcť a ťa podporiť pokračovať v prijatí toho, čo ti ego nijak nechce dovoliť, ozvi sa mi tu:

https://www.facebook.com/okharmony1

harmonia.andy@gmail.com

0903 858 930

S láskou: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram