Sme bytosti svetla aj duality zároveň. Čo to znamená v súvislosti s intimitou na Zemi? 

Podľa nášho terajšieho nastavenia sa prejavujeme. Sme tým, čo v sebe zažívame. A nielen to. Sme tým, čo si DOVOLÍME navonok zažívať. A presne TU je ten háčik, keď v nás nastane nerovnováha. Vysvetlím…. 

Každý z nás veľmi dobre a presne CÍTI, kým v skutočnosti JE. Vnímame, že nie sme našou mysľou, veď kto v nás s kým nepretržite vedie ten vnútorný dialóg? 

Ak sme si vedomí tohoto faktu, už sa sami pred sebou neskryjeme. Vzniká vnútorný stres, ktorý dostávame a zažívame preto, lebo si nepripúšťame skutočnosť: sme duchovné bytosti v hmotnom tele a nie naopak či bez duchovnej podstaty.  

Posledné roky som odsledovala, prečo, kedy a kvôli čomu sa muži uzavrú pred sexom s partnerkou.

Zo začiatku ma ten fakt trošku prekvapoval, po uvedomení si aj ostatných súvislostí ma to ale začalo ešte viac zaujímať. Preto vám, Kamaráti rozpíšem

vznik a dôvody odopierania si sexu s človekom, koho milujeme. 

Ne-láska k sebe nám najprv cez ego dáva nevedomé impulzy na vytvorenie nereálnej reality. Tým myslím na to, ako vďaka vytvorenej predstavy o sebe sa dostaneme k osobnosti, ktorá začne žiť práve tú domnienku našej mysle, ktorej sme uverili len preto, aby sme nemohli CÍTIŤ to naše nízke sebavedomie. Niečím ale dôkazy potrebujeme aj zažiť, aby pre to naše ego sme mohli byť “dôveryhodnými”. Ten pocit (cez ego nám nútený, no pre nás v tom stave ešte neviditeľný),  pocit vlastnej dôležitosti musí môcť žiť seba cez nejakú tú nadradenosť nad niekým – často akurát cez intimitu s partnerkou -, a vtedy sa môže CÍTIŤ muž (lepšie povedané v tom štádiu svojho vývoja: chlapec) mužom (nie ale Mužom) kvôli prirodzenej potreby viesť ženu. Sex je ideálne prostredie k zažívaniu svojej prapodstaty muža byť vodcom, no zatiaľ iba cez navyšovanie svojho ega. On tieto momenty vníma, že je NAD ženou, čo by tak aj prirodzene malo byť, ibaže s rozdielom tým, že by mal VIESŤ tú ženu cez úplné PRECÍTENIE jednak svojej a tak isto aj partnerkinej skutočnej podstaty, čím nie je ukazovanie si svojich síl a vedomostí cez sex, ale navodenie bezpečnej, úprimnej, stále blízkej atmosféry do ich vzájomného a naplneného vzťahu. 

Sex je len náhrada strateného muža v egu, kde si nie sme vedomí našich hlbších možností. 

Kedy ale prestáva byť toto povrchné fyzické prepojenie sa s partnerkou pre muža nepodstatný? Kedy sa preklopí jeho hnev na seba do odmietania sexu? A prečo? 

Každý raz dôjdeme k momentu, keď náš vnútorný pocit nás zastaví vo využívaní partnerky pre svoje doplnenie sa vlastnej necelistvosti. Raz príde tá chvíľa, keď muž POCÍTI nie ego-dominantnú potrebu prejavovať sa cez zážitky intímnej blízkosti. Vtedy sa začína prebúdzať jeho vnútro a začne boj medzi jeho srdcom a egom. Medzi jeho POCITMI a PRESVEDČENIAMI. Medzi žitím SKUTOČNÉHO SEBA a tej komfortnej zóny, ktorá tak príjemná v podstate nikdy ani nebola. Zneistí sa v tom, či iba fyzickým spojením sa so ženou môže byť NAPLNENÝ. Ak mu tento fakt žena potvrdí, veľmi často sa chlap stiahne do úzadia namiesto toho, že by si DOVOLIL to hlbšie prežitie tých spoločných posteľných chvíľ s milovanou ženou vedľa sebou. Poprie aj Seba, teda svoje vnútro, kde vie, že by si už musel otvoriť aj svoje srde tak, ako sa v niektorých chvíľkach aj schyľovalo, a poprie aj svoje ego zároveň, veď veľmi jasne cíti nenaplnenosť iba vďaka takémuto povrchnému spojeniu sa so ženou, ktorá sa mu chystá odovzdať sa celkom. Nie je pripravený ju podržať v tých širokých možnostiach intimity v každom smere a preto sa radšej (z pre ego bezpečnostných dôvodov, nieže sa bude musieť ZMENIŤ a zanechať svoju minulosť) uzavrie aj pred doteraz žitým prístupom k nej, čomu nasleduje ešte väčšia frustrácia až rezignovanie. Počas tohoto deja v ňom vzniká priepasť medzi svojou skutočnou bytosťou a maskou, s ktorou sa doteraz stotožňoval. Prestáva si byť istý v tom, že je tým, s kým bol doteraz spojený v sebe – so svojou mysľou. Hľadá sa, ešte sa ale nenašiel. Chce sa držať svojej minulosti, predsa mu to už nejde pri prebúdzajúcom srdci. Chce byť tým, kým doteraz sa mu podarilo byť, predsa už ten sebaklam v Sebe začína vnímať. Nie je už ani tam, kde bol, ešte ale ani TU nie. Nenormálne silný boj zažíva vo svojom vnútri o trón víťaza. Vyhrať ale v takomto boji nikto nemôže. Buď sa spolu objímu (vnútro s mysľou) alebo ostanú v nepretržitej frustrácii a nespokojnosti, obrovskom hnevu na seba a neskrotenej divokosti.

Či sa mužovi podarí PRIPUSTIŤ SI otvoriť sa k ozajstnému Sebe, závisí od jeho bdelosti a na tom, či sa dokáže na Seba pozrieť už z nadhľadu. Ak áno, prichádza na myšlienku zo svojej hĺbky: aj on si môže DOVOLIŤ zažívať milovanie sa s partnerkou spojené s vedomým sexom. Aj on môže CÍTIŤ tú NAPLNENOSŤ, ktorú si raz pocítil a vďaka čomu sa tá veľká zmena začala diať. Po takomto hlbokom uvedomení si Seba samého dochádza k zisteniu faktu, že skrývať sa ďalej sám pred sebou sa neoplatí, keďže milovať sa so ženou, s ktorou priamo vníma súznenie a spriaznenosť aj na inej, než iba fyzickej báze, ho naplňuje tak, ako žiadny predošlý sex.  

Ak muž si je tomuto zisteniu a hlbokému sebauvedomeniu prístupný, intímne chvíľky aj pre neho začínajú byť doteraz nepoznanou ľahkosťou a slobodou a zároveň takou naplnenosťou, ktorú si nedokázal ani v svojich snoch predstaviť. 

Prajem práve takéto nádherné prepojenie sa so samým sebou a tým aj partnerkou vášho života, milí moji kamaráti. 

…. lebo jedine v bezpodmienečnej láske je jasne citeľná Sila Vesmíru…. 

okh. 

–——––––- 

Ak potrebuješ odo mňa pomoc k ďalšiemu posunu k Sebe, nájdeš ma tu: 

Som TU s Láskou pre Teba: Andy 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram