Starý spôsob? …. Akože sa niečo zmenilo???? Hmmmm????…. 

Vysvetlím….  🙂 

Žili sme tisícročia v nevedomosti. Popri tom ešte dokonca v “mužskom” svete, kde panovala yangová energia, ktorá nebola vyrovnaná so svojou druhou polovicou. Muž si neuvedomoval, že žena JE taká istá podstatná bytosť tu na Zemi, ako on sám. Tradovalo sa, že žena nemá váhu slova a muž je pánom stvorenia. Zvykli sme si ako-tak na toto dlhodobé nastavenie všetci. 

Dostávame sa ale do vyšších energií a tak aj žena si začína uvedomovať svoju časť v tomto ešte stále mužsky ponímanom svete, kde sa jej otvárajú udupané pocity, začína viac vnímať cez svoju intuíciu Pravdu a jej nastavenie sa rýchlym tempom mení. Muži sú ešte uspatí a nevnímajú túto zmenu dostatočne otvorene (výnimky samozrejme vždy boli aj sú – ďakujeme za vás). Stále si MYSLIA, že sa ženám iba zbláznili na krátky čas hormóny a ony sa stíšia opäť, keď tomu vývoju oni budú zubami-nechtami čeliť. 

Čo nemajú na zreteli, je “iba” tá ženská vnútorná sila, ktorá sa v nich prebudila a sa ju už nedá nijak zavrieť.

Dostávame sa preto do konfliktov, čomu muži nechápu. Zatiaľ nie sú ochotní otvoriť sa novým energiám aj oni, keďže ich ego takúto obrovskú zmenu vníma ako podraz voči tej mužskej nadvláde, ktorému sú zvyknutí. 

Tak isto aj v partnerstve malo moc nad nimi ich myseľ, s ktorou sú stotožnení a ich nepúšťa začať tak isto opäť CÍTIŤ, ako sa ženy nachádzajú poslednú dobu. Chcú mať kontrolu aj naďalej nad nimi a si neuvedomujú, že svet sa ZMENIL a sa MENÍ ďalej. Ženy im pomaličky prestávajú skákať samé do postele a zrazu oni nemajú ani šajnu, čo by mali robiť. Sú zmätení, čo aj chápem, no už je na čase stať sa vedomým a uvidieť seba aj ženu ako rovnocenných ľudí, ktorí sú aj sami sebestační, vyrovnaní a spokojní, ich nadvláda už prestáva nad nimi fungovať a sme vkročili do nového veku, kde vďaka bezpodmienečnej lásky si môžeme pomáhať navzájom, ak tak cítime a kým tak chceme, máme ale každý slobodnú možnosť rozhodnúť sa bez špekulácie a manipulácie buď vo vzťahu ostať, ak je s teplom v ňom a tempom vývoja svojho partnerstva každý spokojný, alebo má stále príležitosť odísť zo vzťahu, keď podmienky sa až tak nepriaznivo zmenili, že im nevyhovuje už ďalej spolu fungovať práve spôsobom, ktorý do týchto vyšších energií už nezapadá.

Lebože zvyk je ozaj železná košeľa, a hlavne svoje srdce vymknutý, necelistvý muž sa narýchlo nedokáže zorientovať v tomto Novom Svete, si stále MYSLÍ, že sa ženu dá naďalej ponižovať a vypočítavo využiť pre seba, že má na to jasné právo, ako doteraz bol tomu zvyknutý a žena nemá v tom celom posune ešte stále slovo. Niečo mu v tom celom, pre neho novom prístupe žien, nesedí a nevie, AKO ju dostať naspäť do klietky, z ktorej už často vylietava. 

Zaoberá sa so ženou a zabudne, že v tom celom systéme energií aj on má svoju rolu, a to veľmi podstatnú: prebudiť sa konečne a dozrieť do Muža tak isto, ako ženy zrejú do svojej ženskosti.  

Oni dávno prestali vedieť, ako “uloviť” ženu, keďže žena im do postele sama skákala poslednú dobu. Zvykli si na takýto pohodlný prístup od nich a zrazu, keď ona reaguje úplne inak, než v starej dobe a on ešte je pribrzdený zatiaľ, šajnu nemá, čo má robiť a ako by mohol naďalej s tou ženou manipulovať. Skúša všetky svoje doterajšie techniky, no nič z nich tak ľahko, ako doteraz, nechce fungovať. Nedochádza mu ešte, že sme už vo vibráciách úprimnosti, čistej lásky a ozajstnej slobody. ♥

Začíname ŽIŤ. 

Ešte ho brzdí jeho ego k opätovnému otvoreniu sa rozmýšľať srdcom. 

Ešte sa to jeho ego nechce vzdať a on mu verí, veď doteraz sa na svoju do dokonalosti vybudovanú múdrosť mohol spoľahnúť. 

Ešte stále dúfa, že sa žena radšej poníži, aby neostala sama. 

 

Ženy sa ale prestávajú tej samoty báť. 

Prestávajú sa nechať ponižovať. 

Prestávajú byť obeťou a nechať sa využívať mužmi. 

 

Začínajú vnímať Seba. 

Začínajú chápať súvislosti, ktoré muž ešte nechce prijať. 

Začínajú tvoriť Seba a zo Seba cez svoju zabudnutú intuíciu. 

 

Prestávajú sa báť ŽIŤ SEBA a otvárajú sa k novoobjavenej zrelej citlivosti, ktorá ich sama vedie a preto ony CÍTIA, že nie sú nikdy samé. Nie sú, lebo sa v Sebe našli. Našli si svoju stratenú vnútornú silu stať sa vďaka nej stabilnou. Postupne zrejú do SKUTOČNEJ ŽENY a v tom zrazu inom svete sa muž nedokáže vyznať.  

Cíti aj on niečo, no zatiaľ iba toľko, že ženy dajak nie sú v poriadku. Nejde všetko podľa nich. Prestávajú mať kontrolu nad ženami a ich za to obviňujú. Máloktorý z mužov sa zatiaľ pozrie DO SEBA, aby mohol UVIDIEŤ PRAVDU, ktorá už JE – aj stále bola. 

Boja sa, že stratia svoju iluzórnu identitu vďaka dlhoročným zvykom môcť mať nadvládu nad ženou. Žena prestáva byť “poslušná”, teda začína byť pre ich nevedomú časť nebezpečná. Poniektorí sú zúfalí, iní zas sa stiahli do svojej ulity, aby nevideli z toho celého deja radšej nič, keďže zmeny sa zatiaľ boja. Stotožnení so svojim egom tú zmenu vnímajú ako niečo nebezpečné pre nich a kontrolu nad sebou nechcú stratiť.  

Ak ale POCÍTIA, že kontrolu nad Sebou nikdy ani nemali, iba kým žili v nevedomí, si MYSLELI opak, a nikto na svete už v slobodnom bytí sa kontrolovať ani nebude chcieť, veď spoľahnúť sa na Seba znamená DôVEROVAŤ v Sebe, teda svojmu vnútru, svojej duši, ktorá už dávno pozná našu trať v tomto hmotnom svete a iba na možnosť prejavenia sa čakala cez srdce, ktoré doteraz uzavreté bolo.  

Šanca žiť podľa Vesmírnych zákonov je pre každého veľká. Potrebné je ale ich poznať.

Ako? Dovolením ich CÍTIŤ cez bdelosť a tým jasne vnímať.

Každý sme toho schopní, ak sa prestaneme stotožňovať sa s našim pomocníkom – egom – a začneme sa spoliehať na nášho Vodcu – srdca. 

Akonáhle sa aj muži otvoria k Sebe, k svojmu skutočnému Ja, pocítia aj nové spôsoby zjednotenia sa so ženou, ktorá jedine na Muža čaká vo vedomom bytí tak isto, v akom aj ona sa už nachádza. Akonáhle sa on UVIDÍ NAOZAJ, hneď si všimne vedľa seba aj Ženu. Nebude mať ďalej otázky, iba jasné a konkrétne ROZHODNUTIA a ČINY, ktoré v tomto novom svete rozprávajú. Rozpozná ten (pre ego) neuveriteľný rozdiel medzi závislým chovaním sa voči žene a “novým”, mužským prístupom, ktorý je rozhodný a dokáže KONAŤ.

Zrazu vie, ako neočakávať od ženy, aby sa ponižovala a dokonca jej to ani nedovoľovať (ak by do tých nižších vibrácií niekedy ešte klesla) tým, že ju on sám pozdvihne svojou charizmou vďaka vyžarovaniu pevnej vnútornej sily bez zbytočnej a zastaranej tvrdosti, krutosti, strachu či vypočítavosti. Žena pri ňom ožije a ľahko sa nechá uloviť cez mužskú jemnú, predsa pevnú srdečnosť, rozhodnosť a vnútornú slobodu v pokoji a láske.  

Čo získa z toho celého novo-pradávneho nastavenia samotný muž? 

Všetko, čo doteraz nikdy naozaj nemal: 

  • slobodu
  • sebaistotu
  • sebavedomie
  • schopnosť konať bez strachu alebo cez strachy
  • nebáť sa vyjadriť svoje emócie
  • pocit úspechu
  • víťazstvo nad sebou samým 
  • a lásku na celý život vďaka žene, ktorá jej umožnila prejaviť sa vo svojom mužskom princípe zladením si v sebe jinovú a yangovú energiu sebapoznania. 

Nech sa tak udeje v prospech nás všetkých a nech partnerstvá nového veku sú vyrovnané, zocelené a prepojené v slobodnej láske do Života. 

okh. 

———————–

Svoju pomoc vyznať sa v týchto nových vibráciách ti ponúkam, ak mi zavoláš alebo napíšeš:

0903 858 930

harmonia.andy@gmail.com

S úprimnou láskou ku každému z nás: Andy

https://www.okharmony.eu/

Follow by Email
YouTube
Instagram