Byl započet velmi silný proces pro sjednocení duálových polovin pro požehnání světu ve vyrovnání duality a přinášení míru a duchovního poznání do nepoznaných končin, kde uspané Duše se zmítají ve svých programech, kterými brání vzestupu kolektivního vědomí do vyšších frekvencí lásku.
Nositelé Božích rodičů a paprsky Máří Magdalény s Ježíšem, kteří se stali prvotním propojením oběti i Lásky pod křížem pro společné probuzení a propojení duality v sobě, přichází v generaci křišťálových dětí, aby vstoupili s vibracemi nejvyšší lásky, kterou je lidstvo momentálně schopno přijmout a vstoupit do nekonečné proměny plamene původní podstaty lásky, milované Isoldy, která spojuje polaritu obou srdcí.
Přichází sem nositelé křišťáli Vědomí, kteří přináší nejvyšší lásku a společně jí naplňují pro druhé, kteří se inspirují životy naplněnými láskou a sami tím touží se zbavit podvědomých programů mysli, které je stále ovlivňují.
Procesem sjednocení duality vstupují do nekonečné hojnosti Lásky Božích rodičů, skrz které se projevuje tvořivost nejvyšší úrovně a probouzí se nové programy, vědomé, které bytosti světla a duchovně probuzení prožívají a šíří mezi Duše, aby i ony přišly s nimi žít život svého naplnění v nejvyšší lásce a pod ochranou Božích rodičů.
Dochází tedy k výkyvům, které Duše nositelů ovlivňují, aby se mohli spojit v Nejvyšší lásce, přes kterou se probudí nová vlna lásky, kterou budou svou tvořivostí šířit do světa dál a též pochopení, které přináší jejich nekonečné bohatství, které je nevyčerpatelné království všeho, co jest a vychází z prázdnoty, ve které je vše nove stvořeno.
Je to spojení protikladů v bytostech Nositelů. Je to spojení Srdce, Duše i Těla. Je to duchovní poznání, které spolu dva sdílí, aby si naplno projevili své Božství – Ženství ve své Venuši, Mužství ve znovuzrozeném Jupiterovi, skrz kterou prostupuje do Světa touha po tvoření a nekonečné proměně každého z nás jednotlivě i společně.
Nositelé duálů a dvojplamenů Božích rodičů, jsou uvědomělé bytosti světla, které se učí poznání svého vědomí tak, jak se projevuje ve hmotě a učí se Nový princip tvoření, který je vlastní jejich původní podstatě Lásky, kterou přináší pro celý svět jako oběť největší lásky, ze které se transformuje a znovuzrodí Fénix jejich Smrti a Života, který se v jejich polaritách spojuje.
Prvotní dvojplameny přináší poznání mezi lidi skrz svou Misi Lásky, šíří jí světem přes své paprsky-nositele jich samotných, s ochranou svých strážců, kteří jsou spojeni se samotným Krystalem vědomí a nekonečné moudrosti lidstva, jak ji získáváme od samotných Božích rodičů napříč všemi dimenzemi.
Sjednocení duality a dvojplamennosti v Nositelích původních Božích rodičů, resp. jejich podstat, je sjednocování duality na Zemi, převedení do Jednoty Srdce, která bude pro každého přístupná jako touha po duchovním poznání s Partnery svých Duší.

Follow by Email
YouTube
Instagram