Najvyššie poslanie ženy je viesť muža k jeho Duši, aby tak získal spojenie so Zdrojom.
Najvyššie poslanie muža je chrániť ženu, aby mohla bez ohrozenia kráčať po zemi.

(kmeň Cherokee)

Follow by Email
YouTube
Instagram