Už delší dobu na mě moje duše jemně ťuká, abych otevřela jedno z nejchoulostivějších témat vůbec – MILOVÁNÍ…
Jaké to je, když se ženský a mužský princip vědomě spojí v JEDNOTU.
Jaké to je, vnímat toto spojení pravdivě, napojení na Zdroj a prožívající SVOBODU DUCHA.
Zapomněli jsme, jak nádherné je milování s probuzeným vědomím.
Kdo si vzpomene a znovu to prožije, netouží už po ničem jiném, než po vědomém milování dvou milujících se duší.
Je to o hlubokém, niterném propojení, kde se jeden ve druhém nebojí ztratit, aby se v obrozené formě znovu nalezl.
Je to o vášni k životu, o čisté vášni kosmického ohně, který je tvůrčí silou v nás a už věky spí, protože byl nahrazen povrchním chtíčem a došlo k odpojení od prvotního Zdroje.
Není nic krásnějšího a pravdivějšího, než nechat skrze dvě milující bytosti tento kosmický oheň proudit a vychutnávat slast ze zániku a znovuzrození zároveň. Dvě milující bytosti se při Bohem požehnaném aktu lásky napijí z poháru nesmrtelnosti a to doslova.
Obávaná a tolik diskutovaná Kundalini síla se promění v amritu – ambrozii, esenci nesmrtelnosti…Čistou zdrojovou energii, která vše transformuje a oživuje do mnohem dokonalejší podoby.
Ovšem to se může stát jen pokud mezi mužským a ženským principem je pravá láska a dokonalá rovnováha a naprostá čistota v myšlení, cítění i konání a především vzájemné odpuštění na celé linii času je nezbytné. To je ta CELISTVOST.
A pokud jsou oba ve svém středu tzn., že vše mají v sobě vyrovnané, všechna těla i čakry zharmonizované, vyvážené energie všech živlů a plné propojení s nimi vědomě zažívají.
Dvě celistvé, dokonale sjednocené bytosti se milují a Bůh sám je v nich přítomen skrze proudící zdrojovou esenci – energii krystalické lásky.
Takto popsané to vypadá složitě, ale já osobně jsem o těchto věcech nic „nevěděla“ a přesto jsem to prožila. Dokonce opakovaně v rozmezí těch 30 let, co jsem probuzená.
Jak je to možné?
Milovala jsem. Nesobecky, čistě, celým svým srdcem jsem v druhém člověku i sama v sobě milovala KRISTA. A věřila v milost sjednocení se Stvořitelem, s Boží Jiskrou.Od prožitku Kosmického vědomí jsem zůstala v srdci, kde cítím nepřetržitě ten plamen, věčný oheň života. Velmi dobře to vnímám, opravdu cítím teplo a slastný pocit z propojení.
A bylo mi dáno zažít, plně pocítit a vnímat každou buňkou svého těla pravou LÁSKU skrze dokonalý akt dvou spřízněných duší – muže a ženy.
Můj Duch mě požádal už před lety, ještě za totality, abych o tom otevřeně mluvila, sdílela to s ostatními. Pokoušela jsem se o to už mnohokrát. Jak ale sdílet pravdy tak hluboce ponořené v zapomnění, když ve hmotných milostných vztazích je většina zúčastněných naprosto pohřbená, ztracená a tvrdě spí? A mnozí jsou tak krutě zranění a zhrzení, že i spolehlivé terapie selhávají?
Doporučuji obklady z lásky a odpuštění 24 hodin denně až do vyléčení:-)
U mě se osvědčil způsob ne já, ale Bůh ve mně, jedině LÁSKA sama je toho schopná, vyléčit věky nevyléčitelné!
A tak jsem nechala Lásku, aby mě ona sama vyléčila, zharmonizovala a vykonala, co je třeba, abych opět mohla MILOVAT.
Pro povzbuzení popíšu, co jsem zažila v napojení na Zdroj, když se dvě duše milují.
Zřela jsem nádhernou, životem pulzující louku v čisté přírodě na svobodné Zemi. Cítím i teď ten čistý vzduch a tu jemnou vůni jarní louky . Šla jsem plná radosti naproti milovanému muži. Objali jsme se a oba nazí jsme si s chutí lehli vedle sebe do trávy a chvíli pozorovali modré nebe a naciťovali plně sebe navzájem. Drželi jsme se za ruce a vnímali všemi smysly i skrze intuici a buněčnou strukturu celistvost té situace. Láska nám proudila žilami. Život sám se nás dotýkal a my ho cítili, plně prožívali, vnímali a přijímali celou bytostí. Jako jeden jsme pociťovali pulzující Život všude kolem.
A jak jsme tak dětsky čistí a odevzdaní tomu proudu života naslouchali svým srdcím, uslyšeli jsme tu hudbu sfér.Vše vydává svůj jedinečný tón, každý tvoreček i Matka Gaya.
A také pohyb, rytmické vlnění, jako v oceánu…
A tak jsme se vlnili a zněli se vším kolem v naprosté jednotě a harmonii. Vnímali jsme každé stéblo trávy, šum nedalekého lesa, každého broučka, motýla, ještěrku, myšku vše živé všude kolem nás s námi prožívalo ten proud čisté lásky. Květy se začaly víc otevírat , hmyz bzučel hlasitěji a vše začalo jakoby tančit ve vlně čisté, přesto smyslné lásky a vše ožívalo, tou čistou, rozkoš vyvolávající láskou. Srdce Země nádherně a do taktu tepalo a my jsme začali cítit velké vzrušení…
A to vzrušení s námi prožívalo vše kolem, vše prožívalo tu naši velkou, čistou lásku, dvou duší, které splývali v JEDNO SE VŠÍM.
A začali jsme se něžně milovat v souzvuku a s účastí toho všeho života kolem nás, pod námi i nad námi a v nás samých …
Slunce nám předávalo polibky svými hřejivými paprsky, vítr jemně čechral rozcuchané vlasy a hladil nás po tělech a vše to umocňovalo sílu lásky, která začala nabírat obrátky a dvě srdce, dva plameny se spojily v jeden jiskřivý světelný sloup tvůrčího ohně…
Tady pro nedostatek slov můj příspěvek končí.
To je asi popis ráje a ten muž je fyzický člověk a toto jsme zažili společně, ve stejnou chvíli, několik kilometrů vzdálení od sebe, jen na jiné paralelní úrovni.
Osobně neslavím svátek zamilovaných, ale ctím a oslavuji pravou lásku ve svém srdci a všech milujících srdcích. A toto sdílení je pro vás, kdo milujete. Dárek od srdce k srdci všem milujícím a milovaným.

Mým záměrem je sdílet pravdu svého srdce, které poznalo, co je pravá láska se všemi, kdo o to stojí. Koho to potěší a povzbudí, protože společný záměr vzestupujících do JEDNOTY je návrat do ráje, odkud jsme všichni klesli do duality hrubé hmoty a zapomnění.

S láskou Drahomila a Drahomil

Follow by Email
YouTube
Instagram