Ihned na úvod článku odpovím tuto otázku pro nás všechny.

Ano, je to TEN pravý! Ano, je to TA pravá!

Při čtení těchto řádků si možná nyní říkaš, že je to velmi troufalé tvrzení. Možná, že s Tebou cloumají různé emoce. To je skvělé, vítej své emoce s radostí, ať už jsou jakékoliv. O pár řádků níže se dozvíš proč.

Při setkání dvou duší dochází k výměně energie. Tato výměna energie probíhá na úrovni naplnění společných tzv. chtěných zážitků.
Chtěné zážitky jsou souborem energetických proudů, které jsou přesně vybírány naší duchovní podstatou. Chtěným zážitkem je vše, co se v našem životě děje. Protože, kdyby to naším chtěným zážitkem nebylo, tak se to jednoduše neděje.

I situace, které na úrovni rozumu hodnotíme jako negativní, jsou našimi chtěnými zážitky. Např i rozvody a rozchody.  Každá myšlenka probíhající naší hlavou, každé přání, každá emoce, každé slovo, se zapisuje v našem energetickém poli a vysílá vibrační signál do okolí (do Vesmíru), jaké chtěné zážitky poptáváme. Vesmír nám se vší láskou tyto zážitky vrací zpět a tím naši poptávku uspokojuje. Takto je vlastně definován Zákon přitažlivosti. Zjednodušeně řečeno: co dávám, to také dostávám.

Na základě Zákonu přitažlivosti můžeme zpětně zjistit, kde je původ našeho chtěného zážitku.

Dle stejného principu si do života přivoláváme a zhmotňujeme naše milované partnery a partnerky. Každý náš partner či partnerka přicházejí do našich životů na základě naší vyslané poptávky. Přicházejí naplnit naše chtěné žážitky. A zároveň my naplňujeme chtěné zážitky jim.

Souzníme-li s  touto skutečností, je velice jednoduché přijmout fakt, že každý partner je ten pravý. Protože každý přináší do našeho života zážitky a zkušenosti, které máme společně prožít.

Společné sdílení chtěných zážitků je časově neomezené. 

Co to znamená časově neomezené? Je to velmi prosté. Dokud se nám líbí prožívat přesně tyto chtěné zážitky, tak si je dopřáváme. Jakmile si náš chtěný zážitek předefinujeme, láskyplný Vesmír nám jej pošle. Dobu trvání v čase si tedy určujeme sami. A tím se chtěný zážitek stává neomezeným. Neomezeným na úrovni Vyšší moci. Znamená to tedy, že pouze my samotní můžeme rozhodnou o době trvání společných chtěných zážitků.

Někdy se potkají dvě duchovní podstaty, které společně rostou. Jejich chtěné zážitky se vyvíjejí společně. Tudíž v čase spolu zůstávájí někdy i celý život.

Někdy se potkají dvě duchovní podstaty pouze za účelem naplnění jednoho chtěného zážitku. Ve chvíli, kdy se tak stane, se tyto dvě duchovní podstaty od sebe odloučí a jejich společný růst dosáhl vrcholu.

A proto si troufám tvrdit, že každý partner, který přichází do našeho života, je tím pravýmKaždá partnerka je tou pravou.

Přicházíme k sobě, abychom si předali potřebné k našemu vývoji a rozvoji. Abychom skrze prožitky obohatili a nasytili svou duchovní podstatu.

Zamilovanost do druhého člověka je pouze nástrojem k tomu, aby ke společnému prožívání a zažívání mohlo dojít. Je pro nás hnacím motorem, přitažlivou energií k tomu druhému. Na základě tohoto uvědomění procházím odpuštěním sama sobě. Sama sobě odpouštím ve všech prožitých vztazích, ať už dopadly jakkoliv. Odpouštěním sama sobě rozvolňuji energetický závazek ke chtěným zážitkům. 

Díky odpouštění vysílám Vesmíru informaci o tom, že jsem se těmito chtěnými zážitky obohatila a nasytila. Skrze odpuštění sama sobě také vysílám Vesmíru informaci o tom, že jsem si vědoma, že každý z mých partnerů byl mým chtěným zážitkem a že je čas pro zážitky nové 🙂

Rozpusťte v sobě urputné přesvědčení o tom, že na Vás někde čeká ten pravý, ta pravá. Že přijede na bílem koni jménem Mercedes, a že spolu musíte být na věky věků ámen. Toho pravého, tu pravou, máte již doma. A právě se spolu obohacujete na té úrovni, kterou nyní zažíváte. Již teď a tady je to ten nejlepší vztah, který teď a tady můžete mít. Skrze toto uvědomění možná již víte, že čas vašich společných chtěných zážitků je naplněn. A tak se vydejte vstříc těm novým.

Nechť jsme všichni štastni svých voleb 🙂


Autorka: Lucie Alferi – Strážce Třetího Oka, mé články jsou inspirovány channelingem
www.dumfantazie.cz

Follow by Email
YouTube
Instagram