Byla byste ochotna vzdát se lásky jen proto, abyste mohla být se svým mužem? To by bylo divné. Chcete být s ním, abyste prožila lásku. I on je s vámi proto, aby prožil lásku, ale toho je schopen naplno jen tehdy, může-li následovat svou vizi.

Svému partnerovi nejlépe prospějete tím, že mu pomůžete posílit stálost v lásce i v následování jeho vize. Posloužíte mu tím, že mu pomůžete posílit zacílení, úsilí nalézt smysl života, ale i lásku, avšak ne tím, že se budete snažit přimět ho, aby s vámi hovořil o svých emocích.

Když se muž musí chovat jinak, než je v souladu s jeho vlastním posláním, sráží ho to. Pomůžete mu tím, že se pokusíte naladit ho na touhu jeho srdce. Emoce se často mění, ale touha srdce zůstává.
Mužovo směřování se může postupem času pomalu měnit a zrát, ale neděje se tak náhle a skokem.

Může se například stát, že se váš muž bude cítit sexuálně nevybitý. Bude třeba mít chuť na sex se ženou, kterou potkal v obchodě. Když mu řeknete: „Dělej, co cítíš,“ podpoříte jeho promiskuitu. Namísto toho můžete posloužit jeho vnímání, když mu doporučíte uvažovat: „Prospěje sex s touto ženou tvému vyššímu poslání?“

Když už jsme u promiskuity, čestnosti a integrity, dobrý muž žije v souladu se svým vyšším posláním či pravdou srdce – nikoli v souladu se svými emocemi nebo penisem. Muži mají často pocit, že by mohli mít sex s kteroukoli ženou. Nicméně pravda jejich srdce – pokud jsou schopni ji vnímat – jim nedovolí těmto pocitům dát volný průchod, protože by to neposloužilo jejich vyššímu poslání.

Muž budoucnosti, vyspělý muž, to je muž ochotný obětovat vše, aby mohl žít na základě své nejvyšší vize. Nejvyšší vize může znamenat vztah, tvořivost nebo třeba meditaci. Pro různé muže to může znamenat různé věci, ale v každém případě to zahrnuje objevování a vyjádření jejich skutečného já.

Skutečné JÁ je LÁSKA. Skutečné já je nekonečná láska bez hranic. Ta je podstatou každého z nás. Jestliže život muže vede jeho skutečné já, pak ho sice různé ženy přitahují, ale tato přitažlivost opět pomíjí, aniž by ho vykolejila. Jeho závazek v lásce zůstane nedotčený.

Muž se cítí celiství jen tehdy, když je naplno oddán svému poslání, své životní vizi. Když žije v souladu se svým posláním a vizí, jak nejlépe dokáže, pak se cítí silný, a pouze tehdy je schopen nabídnout vám lásku bez váhání. Jako žena žijící s ním ve vztahu mu nejlépe posloužíte tím, že se budete neustále pokoušet přivést ho zpět k jeho životnímu poslání – spíše než k jeho momentálním emocím -, takže bude moct vyjádřit své skutečné já, které je bezmeznou láskou.

David Deida – Když jde o muže

Follow by Email
YouTube
Instagram