Vedomý Muž ľúbi. Ľúbi Teba, keďže ľúbi seba.
Vedomý Muž ťa neobviňuje za to, čo tak či tak JE. 
Vedomý Muž ti nevyčíta, že tvoj Dvojplameň niekde vo svete existuje.
Vedomý Muž je vedomý Seba a nepotrebuje sa uisťovať tebou, že jeho ľúbiš, keďže VIE.
Vedomý Muž je čisté prijatie.
Vedomý Muž sa nebojí milovať ťa. Miluje ťa spolu s dušou “pridelenou” Dvojplameňu.
Vedomý Muž nerieši, neanalyzuje a nekomentuje. On iba JE. Spokojný a pokojný v Láske a radosti nás všetkých.
Vedomý Muž ťa prijíma takú, aká SI.
Vedomý Muž si uvedomuje prítomnosť a sa nebojí budúcnosti. Nežije v strachu, ale je sám Láskou.
Vedomý Muž nehľadá istotu…. istota je on sám.
Vedomý Muž sa ti pozrie úprimne do očí. Neočakáva, nežiarli, len miluje a dáva – seba tebe.
Tvrdosť a sila Vedomého Muža sa prejavuje v jeho jemnosti, vášnivosti a nežnosti ku Žene.
Vnútorná sila Vedomého Muža žiari. Žiari tak silno, že niet pochýb, aké veľké srdce stojí za tým.
Vedomý Muž nezahráva s tvojim srdiečkom. Jasne cítiš, že teba miluje.
Vedomý Muž je vedomý skúšky srdca a prijíma výzvu otvorene a šťastne.
Vedomý Muž cíti a to mu stačí. Nepotrebuje vysvetlenie cez myseľ, lebo si je vedomý seba a svojho vnútra.
Vedomý Muž je pokorný. Neukazuje sa, predsa ho vidno.
Jeho úprimný a čistý úsmev hovorí za neho.
Vedomému Mužovi stačí, keď ťa cíti a zároveň je mu najviac to, čo CÍTI.
Vedomý Muž má odvahu ľúbiť ťa.
Vedomý Muž je slobodný, ktorý vďaka svojej sile vníma a prijíma aj tvoju.
Vedomý Muž je šťastný, pokojný a láskavý.
Vedomý Muž dáva aj prijíma.
On vie, kto JE a vie aj to, kto si ty.
Vedomý Muž JE.
Vedomý Muž Žije.

Ďakujem 

Follow by Email
YouTube
Instagram