Čím dál více se setkávají muži a ženy, které k sobě přitahuje neuvěřitelná síla, ale současně jsou mezi ně kladeny velké překážky, které je nutí od základů přetvořit sebe samé. Mnozí jsou z toho velmi zmateni, nechápou, co se to s nimi děje, provází je velké emoční výkyvy a bolesti, ale pokusy o únik jsou neúspěšné.

Páry dvojplamenů jsou směřovány k tomu, aby se spolu opět setkaly tváří v tvář a společně spolu konaly a tvořily. To je však možné až ve chvíli, kdy se každý z nich stane úplným a celistvým. To znamená, že oba sami v sobě objeví, projeví a přijmou za své všechny mužské jang i všechny ženské jin ingredience. Jinak je nemožné společně úspěšně fungovat, protože každý vibruje na jiné frekvenci a to podle toho, které složky ještě chybí k úplnosti, nejsou ještě objeveny a svobodně projeveny. Prostě se to energeticky tluče a nefunguje to.

Zdá se, že největším problémem pro dvojplamen s převažující ženskou složkou (nejčastěji ženu) je projevit mužský – jang postoj ve smyslu postavit samu sebe na první místo, projevit svoji sebelásku a sebeúctu a opustit zažité přesvědčení, že je třeba brát větší ohledy na ostatní, než na sebe, přesvědčení, že je třeba směřovat lásku a pozornost k ostatním a to i na úkor sebe.

Pro dvojplamen s převažující mužskou složkou (nejčastěji muže) je naopak velkým problémem, objevit v sobě, přiznat si a projevit ženský – jin postoj, objevit v sobě, přiznat si a projevit city, milosrdenství, soucítění a směřovat je i vně sebe, projevit úctu a lásku k ostatním. Je pro ně těžké i ztratit stud za tento ženský projev.

Ženy se svou ženskou intuitivní složkou lépe naslouchají svému vnitřnímu vedení do Jednoty – úplnosti, proto ve sbližování dvojplamenných párů udávají impulsy. Tím, jak mění postoj samy k sobě ve smyslu sebeúcty a sebelásky (projevují mužský postoj), postupně nutí i své dvojplamenné protějšky, aby měnily svůj postoj, projevovaly svoje city vně (ženský postoj). Tento proces je postupný a závisí na tom, jak je žena schopna dozrávat a ukotvovat v sobě i tyto mužské postoje, tzn. projevovat všechny složky jin a jang a uvádět je do rovnováhy. Muž poté postupně v závislosti na změně jejího vyzařování a vibrací mění své vibrace a ukotvuje je v sobě, i on uvádí své složky jin a jang do rovnováhy.

Dvojplamenná žena, která je plně schopna projevit všechny ženské i mužské složky – je úplná, má sama k sobě i vztah maximální sebeúcty a sebelásky. Takováto žena je ochotna a schopna se naplno oddat pouze svému dvojplamennému protějšku, a to až ve chvíli, kdy on je ochoten a schopen plně projevit úctu a lásku vůči ní – je schopen se jí plně oddat. Nic menšího takováto žena ve své sebeúctě a sebelásce není schopná akceptovat.

Dvojplamen s původní převažující ženskou složkou, dokáže svůj protějšek s původní převažující mužskou složkou, přimět k tomu, aby projevil svoji úctu a lásku vně prostřednictvím „ženských“ citů, pouze demonstrací své „mužské“ tvrdosti, síly, neoblomnosti a neústupnosti ze svých hodnot ve smyslu sebeúcty a sebelásky.

Je třeba, aby ženy dospěly k schopnosti směřovat svoji lásku a pozornost i dovnitř sebe a muži dospěli k schopnosti směřovat svoji lásku a pozornost i vně sebe. To znamená, že v obou případech je třeba směřovat a projevovat svoji lásku a pozornost v rovnováze (ve stejné míře) oběma směry, a to vše přirozeně na podtextu naprosté Svobody a svobodné vůle.

Závěrem: Dvojplamenná žena ve své úplnosti je schopna přijmout pouze svého dvojplamenného muže v jeho úplnosti, to platí i obráceně. Spojením těchto úplných bytostí je naplněno a umocněno mystérium úplnosti, vzniká obrovská síla a moc konat a tvořit.

Napsala dne 8.10.2015 Ivana „Geri“ Kutnarová
Zdroj: http://divine-love.quicksnake.cz/…/Dvojplameny-a-mysterium-…

Follow by Email
YouTube
Instagram