Preto, aby….?…. aby do konca našich životov sme žili šťastne v 3-dimenzionálnych vzťahoch a že by sme konečne po toľkých sto, toľkých tisíc nenaplnených životoch mohli spolu žiť?…. nie-NIEEEEE!!!!

Je tu jeden cieľ, ku čomu kráčame na tej našej Ceste, a tu je kľúčom náš duchovný vývoj. Ale že kto príde, kto ostane a kto odíde, to nemôže byť žiadnym cieľom a tak isto nás nemôže NIJAK ovplyvňovať.

“CHCEM (!!!!), aby sa ku mne vrátil/a, veď on/ona je mojim partnerom/partnerkou.” – vravíme si. Ale ani to nemôže byť našou podstatou bytia tu na tejto Zemičke krásnej. Veď oni majú slobodnú vôľu…. Aj keď zo začiatku kvôli nim začneme pracovať na sebe, časom zistíme, že to robíme hlavne a už jedine kvôli sebe…. a napokon pre každého…. no určite nie kvôli nemu/nej  maximálne nám pomôžu na začiatku sa odštartovať – ďakujme im za to, buďme im vďační, ale nič viac nečakajme od nich.

My sami zvyšujeme svoje vibrácie tvárou v tvár ťažkostiam, ktoré nám život prináša…. pre nás, preto, aby sme sa čím rýchlejšie dostali ku SEBE…. nie ku NEMU/NEJ  – hoci zároveň to nie je vôbec vylúčené, no našim cieľom to byť nemôže.
Tu na Zemi my sami máme popracovať na našich starých vzorcoch, pochopiť ich, prijať a nechať ich v 3.dimenzii, posúvajúc sa do vyšších sfér, do sfér “zázrakov”. Vtedy, keď už nepotrebujeme, aby nás tieto vzorce učili, je dovolené nám posunúť sa ďalej – by som radšej povedala: dovolíme si my sami posunúť sa ďalej  VEDOME 

Kto neočakáva, či sa mu vráti dvojplameň do života, je slobodný. A paradoxne sa aj môže do nášho života opäť vstúpiť. No bez toho, že by sme sa vyrovnali v sebe s nasledovnými otázkami, to nejde:

“Vráti sa či nie?”
“Bude so mnou či nie?”

Kto si bez NEHO/NEJ?…. Ten istý človek a tá istá bytosť lásky, ako s ním/s ňou…. Aj TERAZ  milujme sa…. aj TERAZ  ďakujme…. aj TERAZ objímme sa…. aj TERAZ 

okh.

Follow by Email
YouTube
Instagram