Jednoduché rozpoznanie vzťahu dvojplameňov v nás prebudí a spustí ZMENU V UVEDOMENÍ SEBA a sveta okolo nás.

Každá slza, ktorá nám stečie jemne po lícach, sa premení na diamant na ceste prebudenia a všetko, čo sme si mysleli, že nás rozdelilo, sa zrazu znova spojí.

Úplným a úprimným vďačným PRIJATÍM nášho dvojplameňa život má zrazu zmysel. Začínajú sa diať ZÁZRAKY, ktoré sa nedajú ani si nevšímať a ani zastaviť. Všetko sa DEJE SAMO 

Energie sú tak silné, že svoju vieru odovzdáš Láske. Láske, ktorá je NADLÁSKOU 

Medzi týmito dvoma dušami nie je silná či slabá príťažlivosť, ale vnímanie nekonečna.

Nech sa deje čokoľvek, Cesta pokračuje….

https://www.youtube.com/watch?v=VN-pBM-VPqM

Follow by Email
YouTube
Instagram