Ego vs. Láska

Láska

Láska

Kde je hojnosť? Kde je Láska? Kde sa nachádza všetka krása? Prečo ťa ovláda emócia, keď v prítomnosti je Sila? Žiješ ešte stále v minulosti? Nie? Tak prečo máš toľko starostí? Kladieš si dôraz na budúcnosť? Nie? Potom prečo máš často zlosť? Nevychádzajú ti plány? Kto...

preèítajte si viac