Mužovi v skutočnosti nie SEX chýba

Mužovi v skutočnosti nie SEX chýba

Aj keď je to možno záhada alebo si niektorí z vás povedia, že ne-pravda, čím ďalej, tým viac som presvedčená o tom, že mužom NIE SEX CHÝBA. 

Nepoznáme sa. Všetci sme frustrovaní z toho, čo sa to tu jednak vo svete deje a jednak v nás samotných. Sme v neustálom napätí a práve toto pnutie v nás ako keby iniciovalo nejaké RIEŠENIE, vďaka čomu sa uvoľniť môžeme.  

Prečo sme v napätí? 

Nechápeme sa a nechápeme ani seba. Nevieme, kým sme, preto ani to nevieme, aké je naše poslanie v tomto hmotnom svete. Hľadáme sa, tlačíme na seba a tento neustály tlak musíme cez niečo vyventilovať.  

Závislosti vznikajú práve kvôli tejto nejasnosti v nás: to, že sa nepoznáme, nás vnútorne natoľko irituje, že to nepoznané, ktoré neustále a nesmierne tvrdou prísnosťou všade VO SVETE HĽADÁME, potrebujeme nahradiť niečím, v čom buď sme doma alebo čo už je nami poznané. A tu prídu na rad závislosti, lipnutia a chodenie dookola v bludných kruhoch, z ktorých sa nám zdá, že niet východiska. Stále ale JE…. (o tom neskôr). 

Muži a ich najčastejšia a najľahšia forma odosobnenia sa z každodenného napätia: 

Sex 

…. stále obrovská téma, ktorá zahltí skoro každého NEZRELÉHO (aj keď tvrdé slovo, predsa pravdivé a niekto z mužov ho už znesie, iní ma za to odsúdia… to mi vôbec nevadí) chlapa, ktorý sa buď hľadá alebo ešte ani nie. 

Aké je východisko z tej “sračky”, v ktorej sa s radosťou motáme a sa cítime najviac doma? 

Stačí sa POZASTAVIŤ a sa POZRIEŤ DO SEBA:  

 • Čo tam vnímam? 
 • Čo cítim? 
 • Prečo mám taký nepokoj v sebe? 
 • Čo mám spraviť podľa môjho vnútorného volania (nie podľa ega, ktoré vyžaduje svoju dennú dávku drogy!!!!)? 

A následne TO VYKONAŤ – bez výhovoriek, bez logického vysvetlenia, s veľkou dávkou ODVAHY vystúpiť na (pre ego) neznáme územie a OSTAŤ TAM, kým si nezvyknem na nevypočítateľné, na neisté, zároveň ale (paradoxne) na nikdy doteraz tak bezpečné. 

Cesta nášho srdca nás zavedie k DôVERE. Tam, kde sa nachádzajú Zákony Prírody, podľa ktorých keď konáme, sme šťastní. 

A práve v tej dôvere sa muž nájde. Nájde svoj zmysel pre život (vďaka ženskej energie) v jeho vlastnom osobnom POSLANÍ, ktoré ak bude vykonávať, už nebude musieť vynahradzovať svoju nespokojnosť SEXOM. Posadnutosť odíde SAMA. Bez potláčania, bez chcenia, len cez zážitok spokojnosti sám so sebou. Preto, lebo sa začneme TEŠIŤ zo seba, zo života.

Akonáhle si vážime našu osobu, sme v úcte aj k žene pri nás a PRECÍTIME, že jej chceme dať už “iba” ÚPRIMNOSŤ a LÁSKU. 

Tento POCIT prajem každému mužovi zažiť. Nech sme šťastní všetci. 

okh. 

–——–––—––—– 

Rada vám všetkým na ceste svojho sebaspoznávania, naďalej pomôžem v rozšifrovaní svojho vnútra. Veď  V TOM SOM DOMA – pre vás.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Duše sa už spojili. Môže nasledovať telo. Či ako to vlastne je?….

Duše sa už spojili. Môže nasledovať telo. Či ako to vlastne je?….

Súhlasíš so mnou, že v skutočnej láske sa obnažia najprv duše, prepoja sa, potom ich jednotu môže nasledovať úplné telesné spojenie, ktoré je naplňujúce na všetkých úrovniach nášho bytia? 

Čo sa ale deje najčastejšie v tomto hmotnom svete, ako fungujeme a prečo? 

Ľudia sú stotožnení so svojim egom, ktoré je netrpezlivé. Chce, aj nevyhnutne potrebuje niečo stále dosiahnuť, aby sa mohol cítiť niekým. Preto mu fyzická príťažlivosť úplne stačí k tomu, aby nejaký výsledok dosiahol. Poddá sa preto pudom (čo je záležitosť primitívna a na úrovni zvieraťa), vrhne sa na najbližšiu obeť, využije ju a si potrasie rukami: “Som skvelý. Len tak ďalej.” Ego potrebuje neustály pohyb v tej známej “komfortnej” zóne, z ktorej vymaniť sa je umenie.

Stalo sa NORMÁLNYM hlboko necítiť a sa už ani neprekvapujeme, keď po sexuálnom akte sme vyčerpaní, energeticky na dne, chce sa nám spať (najčastejšie chlapom, ktorí si nehodlajú uvedomiť príčinu svojej bezvlády) alebo plakať (ženám, ktoré vo svojej hĺbke cítia nenaplnenosť, no v tomto mužsky nastavenom svete, kde submisivita žien je očakávaná a ony si už myslia, že nemôžu mať slovo, dokonca nemajú ani právo vyjadriť svoje vnútorné bolesti, veď by mali byť v podstate spokojné po fyzickom vyvrcholení tak isto, ako aj ich partner viditeľne je).  

A tým svoje srdce obidvaja uzavrú. Fungujú na tak nízkej vibrácii, že ich duše plačú. Najzaujímavejšie na tom celom je, že si túto realitu často ani jeden z nich nevšimne.  

 1. Muž je unesený so sám sebou, lebo je hrdý až pyšný na svoj výkon, ktorý si zopár orgazmami dokázal žene pri sebe (hmmm…. nie náhodou SEBE dokazuje SEBA?) a predsa city by ich spravili slabými (podľa vzoru svojej matky: “Neplač predsa, si nejaký ten chlap!”) a veď oni nie sú nejakí buzeranti…. musia to neprestajne dokazovať a predvádzať sa – aspoň si to myslia, no keby začali AJ CÍTIŤ, uvideli by pri sebe nešťastnú partnerku a by im bolo hneď jasné aj, PREČO. Keďže sú nastavení vnímať iba z jangovej strany diania svet, jemnosť je pre nich nielenže cudzia, ale dokonca nepredstaviteľná, až zahanbenia hodná. 
 2. Žene nedôjde, prečo sa cíti zmiešane preto, lebo sa predsa chce prispôsobiť mužovi a vyrovnať sa mu, len aby ho nestratila a nešiel za milenkou, ktorej vystačí aj sex bez hlbších pohnútok.  

Tým sa ani jeden z nich nestretne so svojimi zraneniami, ktoré tisícročia ležia v ich uzavretých srdciach. 

Počúvajme ho všetci. Na chvíľku sa pozastavme a popočúvajme v tichúčku tie tenulinké hlásky, čím by nám rado dalo najavo túžbu našej duše. 

Po čom túži duša muža a ženy naozaj? Prečo si muž MYSLÍ, že je šťastný a žena CÍTI, že ňou nie je? 

Kde nájdu to spoločné prepojenie ich bytostí, aby sa mohli chápať a zažiť spolu extázu, kedy muž s radosťou objíme svoju milovanú ženu po intímnom milovaní a žena spokojne usne v jeho náruči? 

Začíname sa ale pomaličky z toho spánku Šípkovej Ruženky prebúdzať. Otvára sa nám obzor do väčších hĺbok, šíri sa vedomie o niečom ešte nie celkom uchopiteľnom, no o to viac rastie zvedavosť aj záujem o dôvode našej celkovej nespokojnosti, ktorú si muži zatiaľ s radosťou nepripúšťajú (chápeme ich, veď ich prioritným zdrojom bytia je myseľ), ženy na druhej strane sa až euforicky vrhli vytrhnúť sa z pút nevyjadrených emócií (emočná nezrelosť s nimi robí, čo chce).  

Preháňajú obidve pohlavia: 

 • Muži sa vďaka náhlym nátlakom jemnejšieho (miestami ale dosť hrubého a diktatoricky nastaveného, svoju mužskú časť neadekvátne používajúceho (a ženskú tiež)) pohlavia otvoriť sa v srdci uzatvárajú ešte tvrdšie a silnejšie – ich nevnímanie nevyhnutnosti toho, čo im ženy ukazujú, je pre ženské pohlavie ponižujúce…. reagujú nevedome, podľa naučených vzorcov z detstva vďaka svojich matiek, ktoré im nedali vzor skutočnej nežnej, chápajúcej a zároveň sebavedomej ženy, a vo svojej hĺbke na ne zanevreli, preto muži dnešnej doby majú čo so svojimi presvedčeniami robiť, aby sa k svojej ženskej časti a tým aj k ženám krásne otvorili.
 • Ženy klopú na dvere ich sŕdc húževnatejšie a príliš nedočkavo práve kvôli ich zjavným strachom od nich, chýba im tá mužská cieľavedomosť a konkrétne činy, preto preberajú ako keby na seba tú zodpovednosť za nich a mužským princípom im chcú ukázať, akými BY mali byť sebavedomí chlapy, čím ich od seba odstrkávajú…. ich tiež nezrelé precitlivelé chovanie sa prejavuje buď submisivitou alebo prílišnou emancipáciou, čo aj jedna, aj druhá strana je extrém, pri ktorých muž takto sa správajúcu ženu nedokáže ctiť a byť jej vďačný za jej nie milú, spontánnu ženskosť, ktorú v nej nenachádza. Preto aj ony sa majú čo učiť, aby si ich muži mohli vážiť.

Pochopiteľný je postoj obidvoch strán: 

 • Muž potrebuje čas k otvoreniu v sebe tú dlho nepoužívanú hĺbku 
 • Žena sa v tom zhone po dlho utlmenom sebavyjadrení až extrémne nezrelo používa svoje emócie.

Čo je treba pochopiť teda jednému aj druhej? 

 • On si postupne pripúšťa všímať si aj svoje city, tým obnoviť svoju empatiu a podľa svojho vnútra začať rozmýšľať – to znamená: z hlavy sa presunúť AJ DO SRDCA, čo znamená: CITLIVO KONAŤ. Muž sa tak stáva pevným namiesto tvrdým a chladným, akým pred transformáciou bol. 
 • Ona si uvedomuje svoje nezrelé emócie a začína ich mať pod kontrolou, vďaka čomu hysterickosť a labilita ustupuje do emočnej vyrovnanosti. Pridaním jemnej esencie konkrétnych činov sa stáva stabilnou. 

Takouto vedomou harmonizáciou našej ženskej a mužskej polarity vchádzame do bytia ne-pudovej existencie, postupne sa nám čistia energetické dráhy a centrá, vďaka čomu sa stávame vedomejšími. Vidíme sa zvonka a nevedie nás už ego, s ktorým sme boli pred tou duchovnou zmenou úplne alebo čiastočne stotožnení. Uvedomujeme si, ako nám v tomto fyzickom svete myseľ pomáha, ale aj to, že viesť nás musia POCITY nášho uvideného a objasneného vnútra.  

Zladenie sa do našej Podstaty nám umožní reálne cítiť nielen seba, ale aj partnera či partnerku vedľa nás:

 • začíname vnímať jeho osobu ako svoju časť
 • všímame si podobnosti aj rozdielnosti s radosťou
 • pomáhame si navzájom porozumieť jeden druhému cez otvorenú komunikáciu, ktorá je teraz už vedená a počutá dušou, premostená cez srdce a vyjadrená cez mozog, kde ego sa pokorilo a prepojenie nás samotných nastalo.

Všetko teda so všetkým súvisí.

 • Spojili sme sa sami so sebou a tak aj s každou bytosťou okolo nás.
 • Boj, odstup a oddelenosť sa premenili vo vedomú súdržnosť.
 • Kontrola je odteraz vnorená do dôvery a emócie do lásky.
 • Všetko sa zrazu zjednodušilo cez tú vedomú zraniteľnosť, ktorá nastala vďaka pusteniu tej napätej ochrany, v ktorej sa nedalo voľne dýchať.
 • Cez ľahkosť preciťujeme pokoj našej duše a začína sa nám dariť citovo aj fyzicky v sférach, ktoré sme si pred našim osvietením ani neuvedomovali.  
 • Prichádzame k novým uvedomeniam, pri ktorých naša duša spokojne tančí, nehovoriac o tom, ako milo sa prekvapujeme pri tom nesmierne hlbokom spojení sa s dušou, vtelenou do druhého pohlavia.

Zážitok prvotného duševného obnaženia sa nás postupne oslobodí od pút doteraz zažívaných a cez fyzické milovanie sa dostávame k Jednote celého Univerza. Z tohoto Zdroja čerpať nekonečnú energiu lásky alebo sa vrátiť iba do fyzických zážitkov je tak obrovitánsky rozdiel, že samozrejme už netúžime po spojení dvoch tiel bez pocitu hlbšej spolupatričnosti.

Vďaka porozumeniu tohoto “zázraku” sme sa stretli sami so sebou. Druhej osobe našej duši sa môžeme poďakovať (teda vlastne v konečnom dôsledku samým sebe, keďže tie dve, na prejav oddelené duše sú odjakživa Jedným) za “iné” vnímanie celej reality v našom živote.

Prišiel čas na spoločné tvorenie Nového Sveta. 

Minulosť sa už zmeniť nedá, ale budúcnosť je v rukách pochopenia a konkrétnych potrebných činov.

okh. 

––——–———-–—– 

Keď niekto z vás pocíti volanie jej duše ku mne ako sprievodcu do vyšších, vedomejších sfér bytia, kontaktujte ma nasledovne: 

 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Fyzický či energetický sex?

Fyzický či energetický sex?

Keď sa ti udiala v detstve nejaká trauma (možno o tom ani sám vedome nevieš), uzavrel si si srdce na milión zámkov, aby si radšej nič, žiadny smútok či žiaľ alebo nespokojnosť ďalej necítil. MYSLÍŠ SI, že si tým pádom v bezpečí. 

Nadšene vstúpiš do sexuálneho života, zistíš, že je ti telesne fajne, ale popri tom sa časom začínaš cítiť trošku aj divne. Čo spravíš? Okamžite sa zavrieš do toho poznaného a ten INÝ POCIT odtlačíš bokom, kde na neho nebudeš stále vidieť. Sexuálny život žiješ povrchný – ženy sa striedajú v tvojej posteli a sa cítiš kráľom sexu. Po nejakej dobe ale sa pozastavíš a sa spýtaš sám seba:

“Prečo ma nenaplňuje už ani ten sex? Veď som dobrý v posteli, každý ma chce, tak kde je chyba?” 

Chyby neexistujú, len tvoja prebúdzajúca sa duša ti dáva najavo, ako ju bezcitne ubíjaš a nenechávaš jej priestor prejaviť sa. Prosí ťa, aby si nabral dostatočnú vnútornú silu k tomu, že by si ju začínal častejšie vnímať, veď je k tebe úprimná stále, len či ty máš dostatočnú odvahu k ZMENE v postoji sám k sebe?…. 

Bude ťa TO bolieť.

Kontakt sám so sebou je cesta cez tvoje emočné zranenia, ktoré si doteraz vylučoval zo svojho života a tak striktne si sa pred nimi uzavrel, že tvoje srdce zatvrdlo. Teraz prišiel ten Čas ho uvoľniť z pút a opäť začať CÍTIŤ. 

Emočne bezkontaktný sex sa dá žiť s ľuďmi, s ktorými silné puto necítiš. V blízkom vzťahu klamať seba (a tým aj partnera) je už ťažké. Dlhodobo je aj nemožné vkuse svoju dušu znásilňovať. Ona sa ozve, keď ten nátlak nedokáže ďalej vydržať.

Si pripravený ju konečne POČUŤ? 

Kým sa človek nezamiluje z čistej lásky, srdce tak silno neplače. Naučená, vykonštruovaná schéma sa dá nejak žiť. Síce sa tvoja životná energia vyčerpáva, zvnútra sa cítiš vyžmýkaný, no budiš…. mávneš rukou (a hlavne hlavou): veď nejak si prežil doteraz, tak to predsa MUSÍ fungovať tak isto aj naďalej…. prežiješ nejak…. aspoň si MYSLÍŠ, že prežívanie je Život…. kým nepocítiš okrem fyzického tela aj to energetické. Dajak sa ti čím ďalej, tým menej darí nahovoriť si: “Veď sa cítim dobre, som v pohode a tak aj ostanem.” Tvoje vnútro sa búri a sa ti nedarí tak jednoducho sa klamať, ako doteraz. Skutočná láska ti ukazuje INÚ cestu, než iba povrchnú. 

Zo začiatku ale radšej od sexu utečieš, aby si svoje srdce “chrániť” mohol a otvoriť ani naďalej nemusel. Nie si ochotný sa kontaktovať so svojim vlastným vnútrom. Keďže sa to cez sex deje spontánne, radšej sa mu skôr či neskôr začneš vyhýbať. Obzvlášť v dlhodobejšom partnerskom vzťahu, kde máš s tým človekom nejakú blízkosť a ťažko sa ti kontroluje, čo sa pri sexu deje: miestami prestávaš mať kontrolu sám nad sebou a to si predsa pripustiť nemôžeš…. predsa si nejaký ten frajer…. 

Fyzicky sa ešte dá mať ten sex nejak pod kontrolou, ale energeticky?….  

Hlavne, keď sa vieš vcítiť do pocitov partnerky/partnera, nejde sa vyhnúť spoločných prežitkov. Bez empatie sa dá odpojiť sa od nej/neho celkom “ľahko”: rozhodneš sa radšej ten “nebezpečný” sex neprežívať, než že by si mal ísť do pocitov, len aby ťa nič vnútorne nebolelo, namiesto toho, že by si povedal: “Ok, takže niečo nemám spracované – poďme sa na to pozrieť bližšie.” 

Radšej (prechodne) uveríš tomu, že aj bez sexu alebo iba cez samotný pudový sex môžeš byť “šťastný”. Vzdávaš sa toho, čo ťa doteraz stále vytiahlo z nutkaného prebratia sa do vyšších prežívaní lásky, bližšieho kontaktu sám so sebou. V tomto vzťahu už nestačí iba ten telesný kontakt, pretože skutočná láska cez sexualitu otvára tú trinástku komnatu, do ktorej sa v žiadnom prípade nechceš pozrieť. Ani si uvedomiť nechceš, čo sa ti deje pri prepojení sa s milovanou osobou a prečo sa odďaľuješ od hlbších spoločných prežitkov.  

Pri animálnom sexe sa ti fyzicky uľaví, ale ťa nijak srdcovo-citovo neohrozí. Pri bližšom kontakte s láskou ale už nedokážeš odpojiť energie (keďže nie je ani možné), ktoré by ťa otvorili k samému sebe, preto v tej nepripravenosti zazrieť svoju dušu cez srdce radšej rovno aj pred “jednoduchým” sexom utečieš. Jedna možnosť je nájsť si inú, citovo ťa nie až tak ohrozujúcu partnerku, druhým výberom sa stáva celibát. Hmmmm…. krásne výhľady, však?….

Príbeh sa môže začať fyzičnom, ale bez pardonu pokračuje energiami, ktoré, ak už zasahujú do energií tých, kde si sa v detstve uzavrel, nedovolíš si v tom pokračovať, aby si náhodou ten smútok a ťažobu nepocítil neskôr vďaka otvoreniu sa v srdci všetkým emóciám. Bolesť, ktorá nebola odžitá v mladom veku a pred ktorou si sa vtedy uzavrel, chceš, aby ani teraz nevyšla na povrch. Chcieť je jedna vec, druhá je tvoja otvárajúca sa energetická “OCHRANA”, ktorý obal sa začína prskať a sa pretrhávať. Silou-mocou sa tie škáričky snažíš zalepovať rôznymi technikami tvojej inteligentnej mysle, no diery sú tak či tak stále väčšie. Dovtedy sa ti darí nevidieť, jasne ich nevnímať a nezachytiť, kým nepraskne celkom. A tam už niet úniku sám pred sebou. V tom bode už ani operácia tvojho ega nepomôže.  

Bez POKORY sa už nepohneš ďalej. Vieš, že miluješ. Proste TO VIEŠ. Niet pred tým úniku. Pred láskou sa dlhodobo neschováš. Láska každého dobehne.

Jedine LÁSKA ti ukáže SKUTOČNÉHO TEBA.

Srdce puká a buď prežiješ svoj život v tej neutíchajúcej a stále vracajúcej sa bolesti, alebo si tú ODVAHU (ktorú si si doteraz MYSLEL, že máš, no už jasne poznáš opak tejto ilúzie) naberieš a budeš prvýkrát v živote k sebe úprimný: “JA MILUJEM.”

Ak sa ti podarí vysloviť slovo, ktoré si v živote NIKDY NECHCEL, si zachránený a SLOBODNÝ. Inak navždy stratený. Môžeš si vybrať…. stále máš na výber. Je len a len na tebe, dokedy sa chceš mučiť a sa ľutovať a ktorý moment v tvojom živote bude ten prevratný. 

Keďže ťa sex ako taký už nenaplňuje, MôŽEŠ SI VYBRAŤ ten, pri ktorom sa celá tvoja bytosť bude tešiť. Možnosti stále sú, len sa ich vzchopiť máme. Je to až tak ťažké?…. 

okh. 

–-–———-–-– 

Ak cítiš potrebu zmeny, len k nej potrebuješ podporu, som ti k dispozícii tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 4.časť

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 4.časť

Čo sa často stáva pri narcisovi v sexualite?

Nasledovné postoje poukazujú na bežné očakávania a manipulácie narcisa voči partnerke, ktorá si ešte nie je istá sama sebou a on túto skutočnosť veru bez mihnutia oka využije namiesto toho, že by jej pomohol nabrať tú svoju vnútornú silu a stať sa spoločne zdravými fyzicky, emočne, mentálne aj duchovne.  

 1. Zakazuje partnerke masturbovať, alebo, ak, tak vyžaduje sa na ňu pozerať. Výhovorka je, samozrejme, taká, že by aj tu on bol ten dokonalý a dokazuje jej svoju priazeň a pozornosť tým, že jej vysvetlí jasným argumentom: veď on ju chce vidieť práve preto, aby na budúce lepšie vedel, čo má rada. Za touto maskou, ako za každým jeho akože “úprimným” prejavom náklonnosti, stojí, aby mal nad ňou moc a aby ona nemala žiadne svoje súkromie, aj keby chcela či potrebovala miestami. Keď je pod neustálym emočným tlakom, lepšie sa s ňou manipuluje.
 2. Trvá na spoločnom pozeraní pornografie, aj keď v normálnom prípade by partnerke sama od sebe ani nenapadlo a ani chuť na sledovanie nejakých naučených hier by nemala. 
 3. Fyzické uspokojenie aj partnerke musí stačiť – aj keď zo začiatku, aby ju k sebe pripútal, sa premôže a dopraje jej rozkoš, no neskôr sa sex stáva iba dokazovaním si, aký je on skvelý milenec. 
 4. Sexuálnu minulosť partnerky vyčíta hoci aj pri sexe či po ňom. Pripomenie jej predošlých partnerov, len aby nemohla byť pokojná, začala dokazovať náklonnosť k nemu a on pocítil opätovnú pozornosť. 
 5. Spomína jej svoje sexuálne superpartnerky a porovnáva ich, len aby ju primäl k súťaženiu o neho a mohol mať opäť ON ten (falošný) dobrý pocit zo seba. 
 6. Zastaví sexualitu – pri pocítení partnerkinej túžby milovať sa s ním, jej odoprie vzájomné priblíženie sa a ju nazve závislou na sex alebo nymfomankou, čím v nej vyvolá pocit viny, aby opäť on bol ten skvelý, aj keď ju neadekvátnym odmietnutím ponížil. 
 7. Nezaujímajú ho partnerkine emočné zranenia, dokonca ani keď jej fyzicky sexuálne ublíži…. až si to užíva. 
 8. Vo všetkom vidí možnosti sexuálnych hier a neskrýva sa ani pred verejnosťou o tom rozprávať ako o skvelom vtipe, aj keď sa partnerka cíti nekomfortne.
 9. Obviní partnerku, že má aj iné sexuálne kontakty a vzťahy, hoci často práve on flirtuje či máva mimomanželské milenky. 
 10. Rád zosmiešňuje partnerku pred ostatnými, čo sa týka jej sexuality, zovňajška či jej vlastností. 
 11. S obľubou skúša celú škálu sexuálnych pomôcok, pri čom partnerka je iba vec, na ktorej praktizuje svoje výdobytky. 
 12. Narcis je exhibicionista – rád sa ukazuje pred ostatnými a túži po spoločnom sexe aj na verejných priestranstvách. 
 13. Oblieka sa výstižne a poprie, že by sa to udialo jeho vedomým konaním – on si len úplnou náhodou vybral vyzývavé oblečenie. 
 14. Posiela fotky o svojom pohlavnom orgáne, pýta sa na názor partnerky a to isté vyžaduje aj od nej. 

Všetky tieto formy správania sa v menšej intenzite vyskytujú aj u zdravých osobách. Rozdiel a dôraz je v prístupe narcisa k (že vraj) milovanej žene, ktorý prístup je bez empatie, bez prežitých emócií či nevšímaní si partnerkiných reakcií a častým javom je aj samozrejmé zosmiešňovanie jej pocitov.

Častá fráza, ktorú narcis používa: “Veď to bol iba vtip.” – aj touto vetou ponižuje – ako keby vravel: “Nevieš pochopiť ani to, že som srandoval?!!!!”…. čo pravdou vôbec nie je. Chce tým naznačiť opäť, že ona je nechápavá, aby sa necítila komfortne a vyvolal v nej pocit viny…. stále, keď sa len dá. Zároveň aj tým chce dokázať svoju nadradenosť: on je proste jednička a ona ničomu nechápe – teda je nikto vedľa neho a nech sa teší, že takú ženu strpí vedľa seba – preto by mu mala byť vďačná. 

Cieľom jeho neprestajnej manipulácie je vyzdvihnúť sa nad ňu vďaka pocitu svojej vlastnej dôležitosti. K tomu mu stačí, aby priateľka bola na ňom závislá a využije možnosti emočne ponížiť ju.

Máme čo teda všetci, ktorí sme boli v roli obete, robiť, čo sa nášho vnútra týka, aby sme znovuzískali svoju skutočnú identitu a objavili svoju autenticitu práve vďaka týmto obrovským emočným skúškam.

Narcisovi, ktorému sa podarí pozastaviť sa pri sebe a cez sebareflexiu zmeniť svoje vnútorné nastavenie podvedomých programov na zdravú sebalásku, má v živote tiež vyhraté: je šťastný, slobodný a spokojný, nech sa deje čokoľvek. 

Prajem nám všetkým bdelosť, odvahu a silu k žitiu svojej zraniteľnosti v láske a zdravej pokore k samému sebe a tým každému a všetkému, čo je v nás a čo nás obklopuje.  

okh. 

–—––——-– 

Pre viac informácií ma vyhľadaj…. preto som, aby som pomohla cez svoje vlastné skúsenosti, ktoré už odo mňa nikto nezoberie a vďaka ktorým som sa aj ja opäť našla tak isto, ako aj v tebe sa tá zmena udeje, akonáhle si ju pripustíš. 

Prajem ti ju pocítiť. 

Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 3.časť

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 3.časť

Po tom, čo teraz už všetci rozumieme narcisovým nevedomým pohnútkam, pozrime sa na jeho zaužívané sexuálne techniky podľa začlenenia ich do dvoch skupín: 

 1. Somatický – telový, teda sexuálne hyperaktívny 
 2. Cerebrálny – mozgový, teda sexuálne hypoaktívny 

 

 1. Somatický narcis:  

Ustavične sa zaoberá očareniami žien. Ony sú iba vecou pre jeho uspokojenie sexuálnych potrieb vedených pudmi, kde pre nich v žiadnom prípade neexistuje prehĺbená intimita. Pre neho sex je iba mechanická činnosť, zbavená blízkosti (teda skutočnej ZODPOVEDNOSTI ZA CITY) a záväzku (teda skutočnej ZODPOVEDNOSTI ZA VZťAH). Emočne sa neviaže k cieľu jeho terajšiemu záujmu, veď po krátkej dobe tak či tak postúpi ďalej, inú obeť hľadajúc, aby si dokázal svoju atraktivitu (v pozadí mu beží neuvedomený program strachu z opustenia jej “vznešenej” osoby, keďže sa v podstate cíti menejcenným, preto radšej odíde skôr, než ho stihne vykopnúť partnerka, ktorá na tento jeho fígeľ príde…. to si pripustiť predsa nechce…. ale aby mu nemohla neskôr vyčítať jeho emočnú nezodpovednosť, buď hneď na začiatku pre svoju ochranu povie, aký je chladný, alebo pred týmto odhalením náhle zmizne zo “vzťahu”…. Preto takýto manéver z jeho strany, lebo sa cíti NIKÝM a si MYSLÍ, že si nezaslúži aj on lásku – čo, samozrejme, nevidí a by si ani nepripustil, že tak je…. nevie, že IBA na tom svojom emočnom zranení je potrebné popracovať, aby mohol aj on MILOVAŤ a tým prijať fakt, že aj on môže byť milovaný). 

Ale naspäť k nášmu somatickému narcisovi, ktorý je posadnutý sexom…. a to nielen cez svoju “trvalú” partnerku. Jej vysvetľuje svoju nevinnosť, veď podľa neho tie ostatné ženy iba sexuálne využíva (no ako keby partnerku nie!!!!). Drží sa predstavy, že milenky pre ňu neznamenajú žiadne nebezpečenstvo, a očakáva od manželky akceptovanie toho jeho nastavenia, aby aj tým si mohol dokázať svoju nadradenosť. Ona je akože pre neho výnimočná – chce jej nahovoriť a ak sa s tým nedokáže vyrovnať, nazve ju precitlivelou a určite ani tentokrát nie on, ale ona bude na vine. On, samozrejme, nikdy. Zmierením sa s nastavenou situáciou len priblíži jeho náklonnosť k inej obete. Keďže medzi nimi nevznikol žiadny emočný vzťah, nemá problém vystriedať jednu ženu za druhú. 

 2. Cerebrálny narcis: 

Tento typ narcisa vníma sexualitu ako degradovaným a ponižujúcim konaním človeka. Podľa neho je primitívne a pudové konanie sexuálnym túžbam podľahnúť a nechať sa v sexe rozplynúť. Nahovorí si, že on je už nad vecou a tým sa nadraďuje nad ostatných, ktorí sa ešte nechajú viesť pocitmi vášne. Tým potvrdzuje zároveň aj svoju výnimočnú inteligenciu a sebakontrolu. Cerebrálny narcis si sexualitu neužíva s inou a radšej masturbuje alebo využije bezcitný sex, napr. s prostitútkou.  

Dá sa časom chodiť aj z jedného extrému do druhého: raz sa chová ako somatický narcis a inokedy cerebrálny. Raz drží odstup od všetkých žien, inokedy ich využíva jednu za druhou bez nejakého citového spojenia sa s nimi. 

Takáto hyperaktívna sexuálna fáza u cerebrálne nastaveného človeka sa prejavuje hlavne po silnejšej narcistickej kríze. Narcis po tom, čo ho opustí manželka alebo zažije ekonomickú krízu, môže vyvodiť taký záver, že staré riešenie intelektuálnej stratégie je nevhodné, preto svoj prístup zmení. Chová sa neprimerane, sex aj výmenu partneriek preháňa a nič okrem svojho naplnenia ho nezaujíma. 

Keď spomienka na krízu vybledne, záujem o sexualitu klesne skoro na bod mrazu. Narcis opäť zameria svoju energiu na intelektuálne naplnenia, zmení sa na nafúknutého, zatvrdnutého, neprístupného človeka, ktorého zaujíma iba šport, politika, práca…. všetko možné, len sex nie. Stýkanie sa s blízkymi ľuďmi okolo seba (manželka, súrodenci, deti, kamaráti, rodičia) zminimalizuje. Iba najpotrebnejšie kontakty zachová, inak sa spoločensky izoluje. Kvôli tomu sa aj ostatní od neho odpoja a skoro žiadny človek okolo neho v blízkosti sa nebude vyskytovať. Uzavrie sa a chce si dokázať, že aj bez sexu je NIEKÝM – teda niekým viac, než ostatní…. je proste VÝNIMOČNÝ.

Sex bez intimity ako neustály zdroj naplnenia 

Sexualita je teda skvelým pohodlným zdrojom pre narcisa. Naplnenie je hocikedy realizovateľné, partnerky sú vymeniteľné. Luxusný náboj a droga z každej strany: dobrodružná, vysoko rozkošná, naplní a nabije zároveň. 

Najefektívnejším nástrojom pre narcisov k získaniu emočnej naplnenosti, bez toho, že by si toho boli úplne jasne vedomí, je teda jednoznačne sex. Tak veľmi im chýbajú emócie, že ako sa dá, ide za – aj keď povrchnými, predsa – dobrými pocitmi, aby sa ich nabažili aspoň na nejakú dobu, že by prekonali obdobie tej nepriznanej samoty, v ktorej sa tápu skoro bez prestania…. najlepším a najjednoduchším zdrojom je sex.

Je pyšný na svoje sexuálne výkony a pri cerebrálnom narcisovi je reč práve o hrdosti na sebekázeň v sexe.  

Preferencie partnera ignorujú či prekrúcajú. Veď druhý človek vedľa neho nemôže byť spokojnejší a šťastnejší, než on sám je…. a on naplneným vo svojej hĺbke nikdy nie je, preto si NIKDY nedopraje ani svojej partnerke úplné a krásne uspokojenie sa pri sexe, také, ako žena NAOZAJ potrebuje. Milovanie ho desí, pretože tam by sa mal vzdať kontroly a nechať sa viesť svojim cítením, silou svojho vnútra cez srdce – svojou skutočnou a jedinou pravdou: ozajstnou láskou. Ako by to ale aj mohlo byť možné, keď svoje srdce pre “istotu” už dáááávno zneprístupnil, nieže náhodou vyjde na povrch nejaká tá jeho nespracovaná hlboká bolesť…. Radšej žije v maske, než v úprimnosti. Radšej prekabáti sám seba, než že by sa mal zahĺbiť do tajov svojho vnútra. A tak…. prežíva vďaka neúprimným chvíľkovým povrchným radovánkam. 

V ďalšej časti sa konkrétnejšie pozrieme na tie postoje narcisa, ktoré sa v sexualite často stávajú. 

okh. 

–—-–———-––– 

Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 2.časť

Sexuálne spôsoby správania sa narcisa – 2.časť

V tejto časti rozoberieme prístup narcisa k sexualite, neskôr sa pozrieme na jeho zaužívané sexuálne techniky podľa začlenenia ich do dvoch skupín. 

Narcis a sex: 

Svoju výživu čerpá vo veľkej miere cez reakcie iných vďaka vlastnému výzoru a výkonu cez zdroj svojho vzhľadu a pôvabu. To znamená, že svoje obete chce zaujať svojim zovňajškom a manipulatívnym prístupom cez sex. Častým javom je prílišné zaoberanie sa so svojou tvárou, niekedy prehnaná, až nadpriemerná starostlivosť o ňu. Tak isto zdokonaľuje celé svoje telo (atletika, fitness, volejbal….), aby bol čím atraktívnejší a mohol tým získať priazeň u žien.

Ich pracovným nástrojom je ich vlastné dokonalé telo.

Stačí sa mu ukázať pred ženami a ony sú schopné skákať mu do postele samé. Tým sa vychvaľuje, aby sa mohol cítiť aspoň vďaka tomu niekým. Sex považujú za prostriedok, ktorý môžu vytiahnuť zo zásobníka hocikedy, keď potrebujú získať pozornosť a spriaznenosť, ktoré sú pre nich pôsobiacou drogou. 

Technicky sú v samotnom fyzickom pudovom sexe zbehlí a skúsení, čo im dodá aspoň v tomto smere ako-takú sebaistotu. Keď žena ich pôvabu naskočí, môžu na chvíľu zabudnúť na svoje obrovské emočné zranenia. 

Často majú aj mimomanželské vzťahy – milenky -, a to vtedy, keď doma nedostávajú dostatočnú pozornosť a uznanie, aby mohli naplniť svoje vysychajúce vnútro zvonka kontrolou a mocou nad inými. Potrebujú sa naplniť, lebo v podstate nemajú svoj vnútorný zdroj lásky a to ich telo (neuvedomené ego) signalizuje. Oni sami zatiaľ tie znamenia nedokážu preložiť do jazyka srdca. 

Intimita s narcisom neexistuje.

Je iba fyzické “splynutie”, aj to jedine kvôli opätovnému dokázaniu si svojej dokonalosti, využitím k tomu ženu, ktorá mu dôveruje a ho miluje, lebo je podmanená jeho “láskou” k nej. V tej unesenosti ale ani ona si nevšimne svoju naviazanosť, až nezdravé lipnutie na takomto mužovi. Preto sa na chvíľku, kým jedného z nich neprestane baviť takáto nezrelá spojitosť, ostávajú pri sebe s využívaním jeden druhého. 

Narcis nie je schopný láskou milovať nikoho. Ak niekto nemiluje seba, len si to MYSLÍ a potrebuje si práve preto na každom kroku dokazovať svoju výnimočnosť, nevie milovať ani iného. Nepozná pocit empatie, iba z počutia. Úprimná láska je od jeho bytosti významne ďaleko. 

Keďže je majstrom manipulácie, presne vie, ako treba intimitu napodobňovať, ale akonáhle nedostáva od partnerky svoju potrebnú a dostatočnú dávku drogy, bez mihnutia oka ju od seba odkopne. Výčitky svedomia nikdy nemá – nevie, čo to za pocit presne môže byť, iba sa naučil, že niečo také medzi ľuďmi existuje. 

Obeť už dávno pred náhlym ukončením ich vzťahu môže cítiť osamelosť, aj keď on trávi čas s ňou. Ona cíti, že ich vnútra sa nikdy neprepojili. Cíti sa zneužitou a zmanipulovanou. Vie, že aj keď fyzicky je prítomný, duchom byť nechce ani nevie. Stačí mu ostávať na povrchu svojho uvedomenia sa a nemá záujem zaoberať sa okrem seba v skutočnosti s nikým iným. Cíti sa byť nadradeným a podstatnejším od každého. S kľudným svedomím sa cíti byť aj nad zákonom a on sa môže zachovať tak, čo by sme považovali už za nemorálnym a neprípustným. Odmieta a odvrhne všetky požiadavky, hranice či podmienky zo strany partnerky. Dáva si voľnú cestu svojim impulzom a túžbam a nestará sa o žiadnu sociálnu či spoločenskú konvenciu.  

Narcisy si užívajú, ak sú fotení či sa o nich rozpráva. S obľubou vešajú fotky o sebe na rôzne sociálne siete. Radi prebíjajú morálne a sexuálne tabu. Majú povrchnú osobnosť a žijú hlavne pre pozornosť a obdiv. 

Väčšina narcisov pozvoľna strieda vzťahy, viackrát sa ženia a majú nespočetné množstvo prázdnych vzťahov. 

Manželstvo, výchovu dieťaťa narcis považuje za obyčajnosť, za zvyk priemerného človeka. Cíti, ako keby bol iným dotlačený do manželstva a tým je zbavený svojej výnimočnosti a svojprávnosti. Zažíva to ako utláčanie a narcistické zranenie, preto sa vzoprie a kladie odpor. Svoju nadradenosť sa snaží získať späť práve mimomanželskými aktivitami. 

Narcis je príťažlivá, šarmantná osoba, ktorá dojemnou a presvedčivou komunikáciou neprestajne flirtuje s každým, kto mu do cesty príde, len aby si aj vtedy mohol dokazovať, aký je on ozaj výnimočný a schopný toho viac, než hocikto iný. 

Sexualitu používa k tomu, aby mohol získať pozornosť a potrebnú starostlivosť – teda aby bol narcisticky naplnený a šťastný.

Mohli by sme si myslieť, že narcisy sú závislí na sexe, no v skutočnosti iba na kontrole a pozornosti lipnú. Niekoho očariť a primäť k sexuálnej činnosti pre nich tiež znamená byť nad tým druhým, ovládať ho. Čím viac je cieľ ich záujmu neprístupným, tým sa cítia mocnejšími, keď sa im podarí dostať ich predsa len do svojej moci. 

Tí dospelí jedinci, ktorí nie sú zranení a sa cítia dostatočne sebavedome, zvyčajne dokážu čeliť narcisom alebo ich skoro odhalia a mu ukážu dvere k inej žene – ak sa ešte nechcú uzdravieť. Stále ale majú možnosť uvedomiť si svoje nepretrhnuté puto so svojou matkou, popracovať na tom zranení, ktoré je schované do dnešného dňa niekde veľmi hlboko do ich vnútra. Práve preto sa tam pozrieť nechcú a dokonca rovno popierajú svoju “nedokonalosť”, lebo to berú ako keby priamy zásah do svojho srdca, ktoré je na milión zámkov “bezpečne” zamknuté. Ak si pripustia a si všimnú tú tvrdosť v sebe, majú malilinkú šancu k spracovaniu svojich emočných zranení a následne k citovému otvoreniu sa. 

Narcisy vo všeobecnosti nenávidia ženské pohlavie. Pohŕdajú nimi, no zároveň sa ich boja. Nepoznajú ich, veď podvedome už v detstve zavrhli svoje matky a tým v sebe svoju ženskú polaritu pre istotu uzamkli, že by nemuseli čeliť svojim emočným zraneniam a mohlo sa zvonka zdať, že so svojou matkou majú celkom dobrý vzťah. Keby to tak naozaj bolo, empatiu a jemnosť by spolu s citmi vedeli používať bez zábran a nikdy by nedokázali takto manipulačne využívať žiadnu zo žien. 

Kvôli svojmu nevyriešenému detstvu ich nevedomie im ukazuje jedine takú cestu, po ktorej kráčaním môžu ženy týrať, aby sa im pomstili (samozrejme, všetko sa deje nevedome). Vyvolajú v nich frustráciu tým, že ich sexuálne ponižujú alebo naopak: rozhodnú sa im vziať sexuálne zážitky a naplnenia. 

Čo sa sexuality týka, majú rozdvojené pocity: aj by si ju viac niekedy užili – myslím tým aj na iných úrovniach okrem fyzickej -, ale ich vnútro ich núti nezahĺbiť sa do pocitov, nenechať sa uniesť žiadnymi hlbšími emóciami. Uspokoja sa, keď sú unesení pudom, veď odovzdanosť svojim vnútorným pocitom by bolo iba zbytočné trápenie a zaväzovanie sa k niečomu, s čím v sebe vysporiadaní nie sú. Uvedomenie si tohto faktu by mohla byť pre nich prvým krokom k uzdraveniu sa. 

V tretej časti sa dostávame k dvom zaužívaným sexuálnym technikám u narcisa. 

okh. 


Dohodnúť sa na našej spoločnej konzultácii sa dá takto:

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram