Z muža sa stáva Muž jedine cez Ženu, aj keď sa to miestami mužskému pohlaviu nepáči (lebo veď hrdosť ich ega predsa hovorí: “Ja dokážem všetko aj sám.”) a ženskému tiež nie (“Prečo práve ja a on na sebe nemusí makať hneď od začiatku?!”)…. A to je v podstate odpoveď, ktorú rozoberieme ešte zrozumiteľnejšie a konkrétnejšie v ďalších riadkoch. Vysvetlíme, AKO sa formuje Muž vďaka Ženy. 

Muž v sebe cíti prirodzenú potrebu stať sa POTREBNÝM nástrojom kvôli nej a pre ňu. Túži jej zo seba skrz Svet dať všetko, čo len vie, prispieť tým k spoločnému vývoju ich vzťahu a posunúť sa bližšie k Celku. Ak sa nebojí, nehanbí sa obnažiť pred ňou aj pred celým svetom a je unesený myšlienkou aj činmi VŠETKO zo seba vydať a spraviť milovanú ženu (spôsobom pre ňu podstatnou) šťastnú, je na úžasnej ceste k dlhodobému láskyplnému vzťahu. 

Keď je muž pripravený bojovať aj s drakom preto, aby ju mohol získať, v sebe si vedome vysloví, ako veľmi ju túži vidieť usmievať sa, chce tejto vízii a vnútornému pohnútku vyhovieť a spraví všetko, čoho bude schopný. Vďaka jej motivácii nakoniec bude sám so sebou spokojný. Vníma prirodzenú potrebu spojiť sa so Ženou, ktorá ho takýmto spôsobom doviedla k svojej duši. Je pre neho dostatočne inšpirujúca, aby sa otvoril svojmu a jej srdcu a ona ho mohla zaviesť hlboko do tajných miest duše.  

To, že by z neho ona iným, než vyslovene ŽENSKÝM spôsobom “spravila” Muža, je NEMOŽNÉ.  

Prečo?

Ukážem vám, milí kamaráti, dva jednoznačné dôvody, kedy ona a on spolu nemôžu vytvoriť dlhodobé puto. Z týchto popisov každému z nás bude jasné, AKO ho teda mať:  

  1. Veľa žien spadne do tej chyby (ja som tiež žiadnou výnimkou nebola), že si povie: “Ok, vidím, že zatiaľ nie je schopný spolupráce, a pripravený na zrelý vzťah tiež nie, ale keď mu vysvetlím za radom a rýchlo všetko potrebné k pochopeniu seba a tým (vďaka mne!!!! :D)uvidí svoje vzorce, v ktorých sa nachádza a konečne bude vedieť, ako silno ho tie programy a ego držia v šachu a ho vedú, sa vzchopí (vďaka mojim inštrukciám) a spraví (podľa mňa) potrebné kroky, aby nám spolu bolo ešte lepšie.... JA (!!!! Ego !!!!) ho dokážem prinútiť k zmene.” A tak na neho začne koncentrovať svoju energiu, zabúdajúc na vývoj svojej ženskosti, vyberie si z vrecka mužský aspekt a ho riadi príkazmi či ženskými manipulačnými technikami, ktorými ho nieže k sebe približuje, ale ho od seba úspešne odtláča, vďaka čomu ona je stále frustrovanejšia kvôli “neschopnosti” svojho partnera, lebo jej dobre mienené rady nechce nijak “počúvať”…. “Pozbieraj sa.” – NESPRÁVNE ho vyzýva k činom. Neuvedomuje si svoju ne-ženskosť. V takých tvrdých energiách sa on na ňu nedokáže dívať ako na Ženu, ale skôr v nej vníma muža, s ktorým on ako tak isto muž, musí začať vybojovať tú svoju pravdu (aj keď egoistickú, to v tomto momente nie je smerodajné).  
  2. V druhom prípade sa muž na partnerku dokáže pozerať očami chlapca, ako dávnejšie na svoju matku pozeral. Ak žena akože zo syna chce spraviť muža, automaticky sa v jeho očiach stáva jeho matkou. A človek sa predsa od svojej matky časom chce odtrhnúť. Buď toho bude mať dosť a jej povie, aby nad ním nehral rolu matky a odíde, alebo ak sa jej z neho naozaj podarí Muža spraviť, tak sa jeho pohľad na tú ženu zmení v gurua a bude cítiť, ako keby na konci svojej skúšobnej lekcii potreboval niekomu demonštrovať svoj posun a tým ona pre neho neznamenala viac,  než majstra, od ktorého sa po ukončení potrebnej vnútornej práce muž tiež oddelí. 

Bez skutočnej Ženy hotový Muž neostane ani s “matkou”, ani so svojim “trénerom”. 

Iba otvorenosť srdca a prepojenie sa cez dušu môže vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah. 

Zdravý jedinec sa oddelí od svojho dočasného gurua, otca a aj matky. Preto, ak z muža ona vyčarovala nejakým sebeckým spôsobom Muža, on sa aj od nej bude chcieť odpútať práve z dôvodu, lebo sa dostal vibračne nad partnerku, vidí ju z nadhľadu a jej manipulácie odhalil. Na tento level on potrebuje rovnocennú bytosť, ktorá pravdivo, čestne a hlavne ŽENSKY bude riešiť nastávajúce situácie. Tak isto vidí aj v “guruovi” majstra a nie Ženu-partnerku.  

Stav bytia vo vzťahu sa nerieši prikazovaním cez ego (“Urob tento ďalší krok….”), ale spôsobom, ktorý si všíma podstatu a dôležitosť zrelej pasivity ženy. Ona svojim prejavom hovorí iba: “Chápem ťa a ťa prijímam takého, aký teraz si.”  

Ženské prijímanie muža nevyžaduje konkrétne, viditeľné činy, ale je trvácnou pasivitou…. ona je vákuum, ktorá do seba ťahá tak, že nevyvinie žiadnu aktivitu, iba sa TO deje, a je otvorená uchopiť, prijať …. Aktívne prijať sa nedá, lebo by to bolo podobné tomu, ako keby nejaké veľké laso chcelo muža zachytiť, chmatnúť a z neho všetku energiu vyžmýkať. 

Generovať vákuum je odpoveď na AKO “chytiť” chlapa do siete a AKO z neho spraviť Muža tak, aby to on sám chcel. Aby partnerku na dlaniach chcel nosiť a Svetu tiež dať zo seba práve to VŠETKO, čo v ňom aj je.  

Sací efekt ženského vákua môže konkrétneho muža k činom motivovať. Teda jedným slovom, čo pomáha, je samotná a prirodzená ŽENSKOSŤ: zrelá, skutočná sebavedomá a stabilná jemnosť ženy, ktorá vie, čo robí, ale nič neočakáva, len umožňuje mužovi rozhodnúť sa.  

Dôraz v  dnešnom svete je na aktivite: kto viac urobí, vykoná, ako na druhého zapôsobí atď. Ak sa podarí uvidieť podstatu a podľa nej vykonať potrebný úkol, vtedy sa s veľmi veľkou pravdepodobnosťou ten náš vzťah bude živo harmonický. 

Ženy sa ma pýtajú, ako treba vákuum VYROBIŤ.

…. Nijak. Nedá sa.Ono iba JE, ako aj žena. 

Muža práve to vákuum preskúša v jeho vnútornej a vonkajšej sileLen si predstavme, čo sa deje, keď sa v rozprávke objaví žena. Hovorí, čo má ten najmladší chlapec robiť, aby ju mohol zo zajatia cez kruté sily ega vyslobodiť? Nehovorí, že má prejsť skúšky mužnosti. On len ide smerom k nej, ktorá je ho pripravená prijať do seba a preto tými ťažkými skúškami proste prejde. Kým k nej dôjde, stane sa z neho Muž. Čaká na neho Žena ako odmena, lebo sa mu podarilo prekonať sa. 

Teda: v žene sa vytvorí požiadavka a sa pozrie, či na ňu muž zareaguje. Je to skúška jeho otvorenosti k svojej duši, k svojej nahote a zraniteľnosti – k svojmu srdcu a k ochote pokoriť svoje ego. Ona je zvedavá, či on vyrieši úlohu stojacu rovno pred ním, či je schopný stať sa Mužom a tým byť jej ochrancom, ktorý ju bude vnímať ako Ženu a nebrať ju NIKDY ako samozrejmosť, či si ju bude vážiť a mať k nej úctu. V týchto skúškach ide o mužov výkon a nie ženin. Veď ona mu nemôže povedať konkrétne kroky, ani by nemala. Musí partnerovi dôverovať a tou dôverou, bezpodmienečnou láskou mu dodať silu a energiu sa prekonávať a neprestajne dokázať vyriešiť vyskytnuté problémy.  

Ani v tanci počas rytmu mu žena nikdy nehovorí: “Teraz dva kroky dopredu a jeden doľava a potom dozadu. On to proste vie, lebo vidí a cíti ženinu dôveru v jeho schopnostiach uskutočniť potrebné a podstatné SPOLOČNÉ záležitosti.  

Muži dokážu Mužmi sa stať. Ona je pre neho “len” inšpiráciou. Žena z muža nie je schopná Muža vychovať. Nie je to proste možné. Dôvod a cieľ je práve ten, aby si bol on sám v sebe istý cez to, že sa dokázal prekonať vďaka partnerke. V opačnom prípade by nemal silu ju v živote ochrániť a ona by sa na neho nemohla spoľahnúť. 

Veľa žien sa trápi s “vychovaním” a “prebratím” chlapa do mužskosti. Preto sú ale sklamané čoraz viac, lebo sa ujali nemožného. Matka mu môže pomôcť tým, že ho vytisne do “sladkej” reality. K tomu by sa mala stať tak tvrdou, aby prebrala na seba mužskú rolu. Jej úlohou to ale nie je. Mala by ho pustiť zažívať aj nebezpečie a dôverovať mu, že sa vráti. Tak isto aj partnerkinou “prácou” je práve takáto forma “pomoci” pre muža tá najefektívnejšia aj najrýchlejšiapustiť ho do Sveta a na cestu mu zabaliť okrem jedla poriadnu dávku pocitu ženskej dôvery v ňom.  

Prajem nám túto JEDNODUCHOSŤ a MÚDROSŤ života uchopiť do svojich sŕdc a podľa toho KONAŤ: žena vnútornými činmi cez energiu uznania a dôvery, muž cez konkrétne reálne výkony. V takomto Novom Svete bude KAŽDÝ spokojný, vysmiaty a šťastný.  

okh. 

Ako začať CÍTIŤ a KONAŤ? Ako sa stotožniť s tou novou Ja, ktorou sa postupne stávam?

Rada Ťa na ceste vzťahov a sebapoznávania naďalej usmerním v rozšifrovaní svojho vnútra, a dostaneš odpoveď na otázky typu: „Ako….?“, „Prečo….?“, „Kedy….?“ atď.

Veď  V TOM SOM DOMA – pre Teba.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

  • buď cez fb chat    
  • telefonicky    
  • videohovorom alebo     
  • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram