Dá sa spraviť z muža Muža? Alebo: Kľúč k spokojnosti

Dá sa spraviť z muža Muža? Alebo: Kľúč k spokojnosti

Z muža sa stáva Muž jedine cez Ženu, aj keď sa to miestami mužskému pohlaviu nepáči (lebo veď hrdosť ich ega predsa hovorí: “Ja dokážem všetko aj sám.”) a ženskému tiež nie (“Prečo práve ja a on na sebe nemusí makať hneď od začiatku?!”)…. A to je v podstate odpoveď, ktorú rozoberieme ešte zrozumiteľnejšie a konkrétnejšie v ďalších riadkoch. Vysvetlíme, AKO sa formuje Muž vďaka Ženy. 

Muž v sebe cíti prirodzenú potrebu stať sa POTREBNÝM nástrojom kvôli nej a pre ňu. Túži jej zo seba skrz Svet dať všetko, čo len vie, prispieť tým k spoločnému vývoju ich vzťahu a posunúť sa bližšie k Celku. Ak sa nebojí, nehanbí sa obnažiť pred ňou aj pred celým svetom a je unesený myšlienkou aj činmi VŠETKO zo seba vydať a spraviť milovanú ženu (spôsobom pre ňu podstatnou) šťastnú, je na úžasnej ceste k dlhodobému láskyplnému vzťahu. 

Keď je muž pripravený bojovať aj s drakom preto, aby ju mohol získať, v sebe si vedome vysloví, ako veľmi ju túži vidieť usmievať sa, chce tejto vízii a vnútornému pohnútku vyhovieť a spraví všetko, čoho bude schopný. Vďaka jej motivácii nakoniec bude sám so sebou spokojný. Vníma prirodzenú potrebu spojiť sa so Ženou, ktorá ho takýmto spôsobom doviedla k svojej duši. Je pre neho dostatočne inšpirujúca, aby sa otvoril svojmu a jej srdcu a ona ho mohla zaviesť hlboko do tajných miest duše.  

To, že by z neho ona iným, než vyslovene ŽENSKÝM spôsobom “spravila” Muža, je NEMOŽNÉ.  

Prečo?

Ukážem vám, milí kamaráti, dva jednoznačné dôvody, kedy ona a on spolu nemôžu vytvoriť dlhodobé puto. Z týchto popisov každému z nás bude jasné, AKO ho teda mať:  

 1. Veľa žien spadne do tej chyby (ja som tiež žiadnou výnimkou nebola), že si povie: “Ok, vidím, že zatiaľ nie je schopný spolupráce, a pripravený na zrelý vzťah tiež nie, ale keď mu vysvetlím za radom a rýchlo všetko potrebné k pochopeniu seba a tým (vďaka mne!!!! :D)uvidí svoje vzorce, v ktorých sa nachádza a konečne bude vedieť, ako silno ho tie programy a ego držia v šachu a ho vedú, sa vzchopí (vďaka mojim inštrukciám) a spraví (podľa mňa) potrebné kroky, aby nám spolu bolo ešte lepšie.... JA (!!!! Ego !!!!) ho dokážem prinútiť k zmene.” A tak na neho začne koncentrovať svoju energiu, zabúdajúc na vývoj svojej ženskosti, vyberie si z vrecka mužský aspekt a ho riadi príkazmi či ženskými manipulačnými technikami, ktorými ho nieže k sebe približuje, ale ho od seba úspešne odtláča, vďaka čomu ona je stále frustrovanejšia kvôli “neschopnosti” svojho partnera, lebo jej dobre mienené rady nechce nijak “počúvať”…. “Pozbieraj sa.” – NESPRÁVNE ho vyzýva k činom. Neuvedomuje si svoju ne-ženskosť. V takých tvrdých energiách sa on na ňu nedokáže dívať ako na Ženu, ale skôr v nej vníma muža, s ktorým on ako tak isto muž, musí začať vybojovať tú svoju pravdu (aj keď egoistickú, to v tomto momente nie je smerodajné).  
 2. V druhom prípade sa muž na partnerku dokáže pozerať očami chlapca, ako dávnejšie na svoju matku pozeral. Ak žena akože zo syna chce spraviť muža, automaticky sa v jeho očiach stáva jeho matkou. A človek sa predsa od svojej matky časom chce odtrhnúť. Buď toho bude mať dosť a jej povie, aby nad ním nehral rolu matky a odíde, alebo ak sa jej z neho naozaj podarí Muža spraviť, tak sa jeho pohľad na tú ženu zmení v gurua a bude cítiť, ako keby na konci svojej skúšobnej lekcii potreboval niekomu demonštrovať svoj posun a tým ona pre neho neznamenala viac,  než majstra, od ktorého sa po ukončení potrebnej vnútornej práce muž tiež oddelí. 

Bez skutočnej Ženy hotový Muž neostane ani s “matkou”, ani so svojim “trénerom”. 

Iba otvorenosť srdca a prepojenie sa cez dušu môže vytvoriť dlhodobý partnerský vzťah. 

Zdravý jedinec sa oddelí od svojho dočasného gurua, otca a aj matky. Preto, ak z muža ona vyčarovala nejakým sebeckým spôsobom Muža, on sa aj od nej bude chcieť odpútať práve z dôvodu, lebo sa dostal vibračne nad partnerku, vidí ju z nadhľadu a jej manipulácie odhalil. Na tento level on potrebuje rovnocennú bytosť, ktorá pravdivo, čestne a hlavne ŽENSKY bude riešiť nastávajúce situácie. Tak isto vidí aj v “guruovi” majstra a nie Ženu-partnerku.  

Stav bytia vo vzťahu sa nerieši prikazovaním cez ego (“Urob tento ďalší krok….”), ale spôsobom, ktorý si všíma podstatu a dôležitosť zrelej pasivity ženy. Ona svojim prejavom hovorí iba: “Chápem ťa a ťa prijímam takého, aký teraz si.”  

Ženské prijímanie muža nevyžaduje konkrétne, viditeľné činy, ale je trvácnou pasivitou…. ona je vákuum, ktorá do seba ťahá tak, že nevyvinie žiadnu aktivitu, iba sa TO deje, a je otvorená uchopiť, prijať …. Aktívne prijať sa nedá, lebo by to bolo podobné tomu, ako keby nejaké veľké laso chcelo muža zachytiť, chmatnúť a z neho všetku energiu vyžmýkať. 

Generovať vákuum je odpoveď na AKO “chytiť” chlapa do siete a AKO z neho spraviť Muža tak, aby to on sám chcel. Aby partnerku na dlaniach chcel nosiť a Svetu tiež dať zo seba práve to VŠETKO, čo v ňom aj je.  

Sací efekt ženského vákua môže konkrétneho muža k činom motivovať. Teda jedným slovom, čo pomáha, je samotná a prirodzená ŽENSKOSŤ: zrelá, skutočná sebavedomá a stabilná jemnosť ženy, ktorá vie, čo robí, ale nič neočakáva, len umožňuje mužovi rozhodnúť sa.  

Dôraz v  dnešnom svete je na aktivite: kto viac urobí, vykoná, ako na druhého zapôsobí atď. Ak sa podarí uvidieť podstatu a podľa nej vykonať potrebný úkol, vtedy sa s veľmi veľkou pravdepodobnosťou ten náš vzťah bude živo harmonický. 

Ženy sa ma pýtajú, ako treba vákuum VYROBIŤ.

…. Nijak. Nedá sa.Ono iba JE, ako aj žena. 

Muža práve to vákuum preskúša v jeho vnútornej a vonkajšej sileLen si predstavme, čo sa deje, keď sa v rozprávke objaví žena. Hovorí, čo má ten najmladší chlapec robiť, aby ju mohol zo zajatia cez kruté sily ega vyslobodiť? Nehovorí, že má prejsť skúšky mužnosti. On len ide smerom k nej, ktorá je ho pripravená prijať do seba a preto tými ťažkými skúškami proste prejde. Kým k nej dôjde, stane sa z neho Muž. Čaká na neho Žena ako odmena, lebo sa mu podarilo prekonať sa. 

Teda: v žene sa vytvorí požiadavka a sa pozrie, či na ňu muž zareaguje. Je to skúška jeho otvorenosti k svojej duši, k svojej nahote a zraniteľnosti – k svojmu srdcu a k ochote pokoriť svoje ego. Ona je zvedavá, či on vyrieši úlohu stojacu rovno pred ním, či je schopný stať sa Mužom a tým byť jej ochrancom, ktorý ju bude vnímať ako Ženu a nebrať ju NIKDY ako samozrejmosť, či si ju bude vážiť a mať k nej úctu. V týchto skúškach ide o mužov výkon a nie ženin. Veď ona mu nemôže povedať konkrétne kroky, ani by nemala. Musí partnerovi dôverovať a tou dôverou, bezpodmienečnou láskou mu dodať silu a energiu sa prekonávať a neprestajne dokázať vyriešiť vyskytnuté problémy.  

Ani v tanci počas rytmu mu žena nikdy nehovorí: “Teraz dva kroky dopredu a jeden doľava a potom dozadu. On to proste vie, lebo vidí a cíti ženinu dôveru v jeho schopnostiach uskutočniť potrebné a podstatné SPOLOČNÉ záležitosti.  

Muži dokážu Mužmi sa stať. Ona je pre neho “len” inšpiráciou. Žena z muža nie je schopná Muža vychovať. Nie je to proste možné. Dôvod a cieľ je práve ten, aby si bol on sám v sebe istý cez to, že sa dokázal prekonať vďaka partnerke. V opačnom prípade by nemal silu ju v živote ochrániť a ona by sa na neho nemohla spoľahnúť. 

Veľa žien sa trápi s “vychovaním” a “prebratím” chlapa do mužskosti. Preto sú ale sklamané čoraz viac, lebo sa ujali nemožného. Matka mu môže pomôcť tým, že ho vytisne do “sladkej” reality. K tomu by sa mala stať tak tvrdou, aby prebrala na seba mužskú rolu. Jej úlohou to ale nie je. Mala by ho pustiť zažívať aj nebezpečie a dôverovať mu, že sa vráti. Tak isto aj partnerkinou “prácou” je práve takáto forma “pomoci” pre muža tá najefektívnejšia aj najrýchlejšiapustiť ho do Sveta a na cestu mu zabaliť okrem jedla poriadnu dávku pocitu ženskej dôvery v ňom.  

Prajem nám túto JEDNODUCHOSŤ a MÚDROSŤ života uchopiť do svojich sŕdc a podľa toho KONAŤ: žena vnútornými činmi cez energiu uznania a dôvery, muž cez konkrétne reálne výkony. V takomto Novom Svete bude KAŽDÝ spokojný, vysmiaty a šťastný.  

okh. 

Ako začať CÍTIŤ a KONAŤ? Ako sa stotožniť s tou novou Ja, ktorou sa postupne stávam?

Rada Ťa na ceste vzťahov a sebapoznávania naďalej usmerním v rozšifrovaní svojho vnútra, a dostaneš odpoveď na otázky typu: „Ako….?“, „Prečo….?“, „Kedy….?“ atď.

Veď  V TOM SOM DOMA – pre Teba.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Uvidieť seba ako Ženu

Uvidieť seba ako Ženu

Najprv UVIĎ a ZAŽI seba ako Ženu, aby si partnera mohla PRIJAŤ ako muža.  Bez Ženy neexistuje ani Muž a bez muža by nemohla vzniknúť Žena.

okh.


Ako na to?

Rada Ťa na ceste vzťahov a sebaspoznávania naďalej usmerním v rozšifrovaní svojho vnútra, a dostaneš odpoveď na otázky typu: „Ako….?“, „Prečo….?“, „Kedy….?“ atď.

Veď  V TOM SOM DOMA – pre Teba.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Prečo sa muž pri tebe konečne už nerozhodne?

Prečo sa muž pri tebe konečne už nerozhodne?

Túžba každej jednej ženy je tá istá: praje si z hĺbky svojej duše, aby si ju ten milovaný muž vybral za celoživotnú partnerku, manželku, matku ich spoločných detí tak, ako aj za milenku a najlepšiu kamarátku.

Nemôže si ťa VYBRAŤ,

 • kým ťa NEROZPOZNÁ a nerozozná od ostatných žien,
 • kým ťa NEUVIDÍ ako dušu, ktorá ako keby bola on,
 • kým nestretne tú, ktorá mu dá Domov, kde sa cíti bezpečne, uznane, kde v ňom dôverujú a ho prijímajú takého, aký TERAZ je,
 • kým láska nebude kvitnúť bez podmienok,
 • kým ona nebude čistá, jednoznačná, STABILNÁ a JEMNÁ. 

K tomu, aby si ťa mohol vybrať a zároveň si bol istý vo svojom rozhodnutí,

sa musí UISTIŤ v tom, že práve ty si mu schopná dať všetko to, čo jeho duša túži prijímať od ženy, aby sa vo vašom partnerstve mohol stať skutočným Mužom, ktorý bude sám so sebou spokojný a si bude istý vo svojich ČINOCH, lebo žiadny nátlak cítiť z tvojej strany nebude a preto tá jeho prioritná prirodzená potreba môcť ostať slobodným sa splní. 

On nie je ženou – pochop túto jednoduchú existenčný fakt na Zemi.

Najprv UVIĎ a ZAŽI seba ako Ženu, aby si partnera mohla PRIJAŤ ako muža.  Bez Ženy neexistuje ani Muž a bez muža by nemohla vzniknúť Žena.

On je muž, nie žena. Keď sa polaritne zhodnete a sa vaše duše tým pádom zjednotia, áno, budete jedným. Nie ale predtým, než toto pochopenie vo vašich mysliach i srdciach udeje.  

On funguje inak, než ty.

On potrebuje zažívať veci na svojej vlastnej koži. Ty darmo vidíš hneď na začiatku s určitosťou možnosť byť v nádhernom vzťahu s tým mužom, on si bude môcť byť istý vo váš vzťah AŽ PO skúsenosti a uistení sa v tvojej veľkoleposti.

Raz mu zrazu DôJDE:

 • “Ona je tá žena, s ktorou sa cítim stále dobre.”
 • “Ona mi dáva bezpečie, ktoré som so žiadnou inou doteraz nezažil.”
 • “Ona stojí pri mne, nech sa deje čokoľvek.”
 • “Pri nej viem byť voľný, slobodný, spokojný.”
 • “Ona ma podporuje a vo mne dôveruje.”
 • “Ona je tá, ktorá mi dá všetko to, čo ja ako duša aj telo v skutočnosti potrebujem.”

On si ťa nemôže vybrať (ak je sám k sebe úprimný), dovtedy, kým ťa nerozpozná, kým v každej jednej chvíli nebude cítiť tvoju oddanosť, tvoju odovzdanie sa do jeho rúk v úplnej nahote, lebo obnaženosť tvojho tela aj duše sú tak podstatné aspekty pre neho, že bez splnení týchto “podmienok” sa rozhodnúť nedokáže.

 • Potrebuje pocítiť, že ty sa s nejakou nepochopiteľnou určitosťou práve jemu túžiš odovzdať.
 • Potrebuje mať ten zážitok, že ty práve cez neho chceš obetovať (v dobrom slova zmysle) svoju celú bytosť v tej nádhere, ako sa pred ním odkrývaš denno-denne bez výhrad, v čistote tvojej duše. 
 • Musí pocítiť, aký je on malý voči tebe, veď sa rozvádza či sa práve rozišiel s partnerkou, je celý frustrovaný zo seba aj z celého sveta, nepozná ani svoju Cestu tu na Zemi, vďaka čomu by mohol byť na seba aspoň troooošku hrdý a dokonca si ťa využíva kvôli ďalšej trofeji na stenu či ako dôkaz pre kamarátov, aby svoju pýchu v ich očiach nestratil, aby ho oceňovať za NIEČO mohli.
 • Potrebuje vnímať, aká si ty fantastická žena. A aj keď práve pre ten obrovský rozdiel medzi vami (veď on sa zatiaľ vo svojich myšlienkach ponižuje) on nie je schopný uveriť tomu zázraku, že si si jeho vybrala ako rovnocenného partnera do svojho života a v ňom vidíš svoje budúce šťastie, predsa nech si všimne v sebe vďaka tebe v ňom ukryté možnosti, a kvôli tej vďačnosti, ktorú k tebe cíti (veď ho dokážeš zdvihnúť na vyšší level spokojnosti sám so sebou), bude schopný si ťa nakoniec vybrať ako rovnocennú partnerku, ktorú si od tej chvíle bude ešte väčšmi vážiť a uctievať.

Subjektívne sa on môže cítiť ako veľmi problematický, spravidla ale ti to ukazovať navonok jasne, že nebude. Má v sebe zakódovanú potrebu byť silným, ibaže v tomto období ešte nevie, čo presne tá sila znamená. Nevie, že sila sa rovná vonkajšiemu úprimnému prejavu vnútorných (aj neistých či frustrujúcich) emócií a pocitov. 

Cíti sa byť sám vo svojich očiach jedným problematickým klbkom. Takýto má zo seba v tejto chvíli pocit, nech pózuje akokoľvek inak. 

Ostáva jedna otázka….

…. či sa vieš dotknúť jeho podstaty a sa pripojiť k tejto realite, alebo ostávaš pri jeho výhovorkách a sa zasekneš v tej neistote, ktorú z neho neustále cítiš,

…. či vieš byť pri ňom dôverou, silou, vytrvalosťou, húževnatosťou v prítomnosti jeho duše.

Nie to je podstatné, či si ťa už on vybral. Vykašli sa na to a sa staň pre neho Ženou, akou si stále túžila byť.

Nevyhneš sa risknutiu svojho ega.

Nedá sa ho k sebe zvádzaním prilákať na dlhšiu dobu, aj keď pre neho pokušením je skoro každá, trošku bližšie sa pohybujúca žena. Je zbytočné ho rôznymi ženskými taktikami priviazať k sebe, ak nechceš počítať s neskorším sklamaním sa v ňom (lepšie povedané v sebe). Časom aj on príde na to, kým v skutočnosti si a uvedomením si neúprimnosti sa vzťah rozpadne. 

Ak ťa ten muž natoľko nenadchne, že by si sa cítila na prekonanie svojho ega, a by si sa mu najradšej hneď teraz ukázala v tej svojej úplnej nahote tela i duše, tak ten krok jednoznačne SPRAV. Ak mu nie si pripravená ukázať zo seba všetko to, v čom si najlepšia pre neho na svete a ak, aj keď ti neodpíše ani  na piatu správu, nenapíšeš mu šiestu podobne jasnú a úprimnú tak najkrajšie, ako len vieš, tak si ho naozaj nezaslúžiš. Ani to šťastie ti tým pádom nepatrí, ktoré v  tejto chvíli či neskôr ti on dokáže dať. Nie on je ten, s ktorým to máš zažiť. 

Nevyberá si ťa? 

Ak si ťa nevybral ešte, tak ho maj odvahu viac zbožňovať. Odváž sa mu ukázať, že ty si si jeho už vybrala, spôsobom, aby ťa vnímal.

On neuteká pred tebou – toto jedno si zapamätaj.

Neber jeho slová a reakcie osobne, kým k rozhodnutiu nie je ešte pripravený. ON SA BOJÍ ZMENY, ktorú jasne cíti, že by pri tebe mal uskutočniť. Zmeniť niečo, čím si bol doteraz presvedčený, že robí najlepšie na svete a svoje vzorce prenechať minulosti, vstúpiť do nových frekvencií lásky, je pre jeho myseľ niečo nepredstaviteľné, až nemožné. Svoje srdce počúvať zatiaľ pripravený tiež nie je, a preto mu v podstate z toho uhla pohľadu, odkiaľ sa na celú situáciu pozerá, neostane nič iného, než ostať tam, kde je.

Buď sa vďaka tebe osmelí a spraví potrebný krok, alebo nie. Tebe ostane jedine ho svojou vlastnou vnútornou silou a intuíciou podporovať a uznávať aj tie jeho najmenšie krôčiky, ktoré sa odhodlá spraviť. 

Jednoduchšie je mu si ťa nevybrať, než spraviť potrebnú zmenu v sebe samom. Keďže na takúto veľkú zmenu on pripravený nie je, dokonca si myslí, že by sa ani nedokázal prekonať, tak si ťa radšej nevyberie. 

Preto čo je tvojim poslaním voči mužovi, ktorého zo srdca miluješ? 

Asi už tušíš, milá žienka Zeme…. áno: DôVEROVAŤ v ňom, aby pocítil: on to dokáže, veď teba má stále pri sebe a si mu veľkou inšpiráciou. 

Čo robia ženy namiesto tohoto jednoduchého kroku?

 • Stoja pri mužovi?
 • Podporujú ho?
 • Môže on v partnerke cítiť tú oporu, ktorú potrebuje k tomu, aby dokázal vykročiť k cieľu, ktorý v sebe vníma, ibaže sám tú ODVAHU k tomuto kroku nedokáže nabrať?
 • Si tam pre neho STÁLE, nech sa deje ČOKOĽVEK?
 • Prijímaš ho takého, aký je, nech je akýkoľvek chladný, neprístupný?
 • Podporuješ ho, aj keď spraví tak “závažnú” chybu, že pokukáva či nedajbože sa aj vyspáva s inými ženami?
 • Cíti v tebe aj vtedy tú ISTOTU, že pri každých okolnostiach jeho vyberáš a ho miluješ, aj keď je tak nerozhodný?
 • Cíti, že v ňom veríš, aj keď on sám v sebe nie? 

Nehovorím, že sa znásilňuj a vytrvaj pri ňom, keď tak necítiš. Ale ak áno, potom mu to JASNE a ZRETEĽNE DAJ NAJAVO. Jedine vďaka tvojej sebaistej podpore sa bude vedieť RAZ ROZHODNÚŤ – a nemôžeš vedieť, kedy tá chvíľa, nastane a či vôbec. Každopádne je na tebe, ako cítiš a či s ním NAOZAJ svoj život tráviť túžiš. Táto jeho nerozhodnosť v podstate je obdobie tvojej skúšky. On podvedome skúma, či práve jeho miluješ so všetkými prejavmi, ktoré k tebe zachováva. Nemôžeš sa za to na neho hnevať (akože môžeš, keď chceš, len takáto cesta nikam nevedie). On si iba chce byť istý, že nielen LIPNEŠ na ňom KVôLI niečomu, ale ho SKUTOČNE MILUJEŠ, z celej tvojej hĺbky. Muž proste tak funguje, či sa ti páči alebo nie. On si ťa vyberie, keď pocíti, že si ho PRIJALA so všetkým tým, kým v tejto chvíli on JE. 

Aj ja som spravila mnoho chýb, z ktorých som sa poučila a teraz už viem a vidím jasne, ako DOKONALE je tento žensko-mužský princíp postavený, ako DOKONALE tá polarita medzi ženou a mužom funguje, a sa môže v bdelosti prejaviť až vtedy, keď sa prederieme dualitou a sa z ega dokážeme presunúť do vedenia svojho srdca. Akonáhle začneme rozmýšľať srdcom a objímeme svoje ego na úrovni, kde sa zjednotíme sami so sebou, môžeme byť v bezpodmienečnom prijatí aj s partnerom….. (Tu slovo bezpodmienečnosť chápem podľa vyšších princípov nášho bytia. Nepozerám na ňu z dualitnej vrstvy ako obetavosť NAD naše hranice, ale prepojenosť cez dušu). 

Teraz už aj to viem, že muž neuteká pred tebou, ale pred potrebnou zmenou. Nevie si mysľou presne vysvetliť, kam tie kroky, ktoré v sebe cíti, že by mal vykonať, vedú. Kým chce všetko dokázať a pochopiť cez hlavu, je nad slnkom jasnejšie, že sa rozhodnúť srdcom nemôže, veď mu zatiaľ ani nedôveruje. 

Veľmi dobre vie, že jeho život spolu s egom exploduje pripustením si rozhodovať sa srdcom. A aj keď by potom nejakým zázrakom ožil a to mocné kúzlo prežil, vie, že nebude schopný sa vždy prekonať. Preto ťa radšej už dopredu odmietne, než že by ťa sklamal. Nevie ešte, ako by v tvojich očiach vyrástol, keby začal byť k sebe aj k svojmu vnútru úprimný.

Nepočúvaj jeho SLOVÁ. Cíť jeho nároky a nasýť deficity, ktoré v sebe pociťuje. Keďže muž ťažko prekonáva obdobia zmien sám, bez partnerkinej prítomnosti, od niekoho tú pomoc, ktorú potrebuje, vždy prijme. Od tohoto momentu sa rozhodlo o jeho osude, keďže partnerom sa stane žena, ktorá mu v tomto ťažkom a bezvýchodiskovom období pomôcť dokáže spôsobom práve takým, akým on pociťuje za potrebné. 

Kľúčom si teda aj v tomto prípade ty: žena, priateľka, kamarátka, milenka, susedka…. je úplne jedno, akú rolu TERAZ v jeho živote vykonávaš, lebo podstatné stále bude, aký POCIT z teba on ako muž bude mať. Keď sa môže pri tebe cítiť slobodne a v bezpodmienečnom prijatí, tak je rozhodnuté ešte predtým, než ti to aj vysloví alebo ťa požiada o ruku. Neočakávaj, iba buď tou Ženou, ktorou byť si stále túžila. Viac nepotrebuješ (ale ani menej). 

Vráťme sa k sebe samej a muž sa vráti do svojej mužskosti vďaka nám tak isto, ako sa to podarilo nám, ženám….. a si ťa vyberie. 

okh. 


Ako začať a vytrvať? Ako sa stotožniť s tou novou Ja, ktorou sa postupne stávam?

Rada Ťa na ceste vzťahov a sebaspoznávania naďalej usmerním v rozšifrovaní svojho vnútra, a dostaneš odpoveď na otázky typu: „Ako….?“, „Prečo….?“, „Kedy….?“ atď.

Veď  V TOM SOM DOMA – pre Teba.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

“Prečo sa konečne nerozhodne?!”

“Prečo sa konečne nerozhodne?!”

Veľa mužov je v štádiu nerozhodnosti. Dôvody v tomto článku rozoberať veľmi nebudem. Rozpísaný bude hlavne dôvod z pohľadu ženy, aby si pochopila tú najdôležitejšiu vec ohľadom tejto otázky:

On ti nie ubližovať chce. Ani nechce ne-rozhodnúť sa pri tebe a pri vašom vzťahu. On by ten krok najradšej spravil, veď jeho duša ťa k sebe privolala. A ver, že ho tá jeho nerozhodnosť aj trápi, preto sám so sebou nie je spokojný (možno navonok sa tak prejavuje, preto sa nejak chová, ale vedz, že s ním hýbe ego a nespracované vzorce, podvedomé programy atď., vďaka čomu jeho duša trpí).

Vo svojej hĺbke si praje žiť v usporiadanom a zrelom vzťahu (aj keď to tak navonok vôbec nevyzerá), kde sa môže cítiť slobodne, kľudne, pokojne, len zatiaľ nevie alebo nechce preto spraviť VŠETKO – to znamená: očakáva NAJPRV voľnosť a možno POTOM vloží do toho aj nejakú tú námahu. Jeho ego ho vedie cez nutnosť pracovať na partnerstve a on sa tomu nátlaku, samozrejme, bráni. Nevie ešte, že šťastný život funguje inak – potrebuje sa uvoľniť z hlavy do srdca, kde mu už príde prirodzené pracovať na sebe aj na spoločnom bytí s partnerkou a kde všetko pôjde samo, bez vynaloženia si neprajúcej sily. Preto si skôr či neskôr každý z nás uvedomí jasný fakt: akonáhle sa posunieme z ega na vyššiu vibráciu, bude fungovať VŠETKO naopak – najprv budeme chcieť dať, potom aj dostaneme, a zároveň, kedy to, či sa k nám energia vráti, už ani podstatné nebude, dokonca sa aj dávanie stane prirodzeným.

Ale sme trošku odbočili od podstaty tohoto článku, kde pre nás najefektívnejšie bude pochopiť:

Muž zatiaľ NIE JE PRIPRAVENÝ ROZHODNÚŤ SA.

Inými slovami: nie je ešte pripravený zobrať na seba ZODPOVEDNOSŤ za svoj celistvý život. Je zodpovedný v nejakých aspektoch svojho života, ale nie v tých, ktoré sa týkajú spolupatričnosti a spolupráce. K tomuto pochopeniu, precíteniu a kroku zatiaľ mentálne ani emočne nedozrel.

Preto ťa prosím:

 • nehnevaj sa na neho
 • nevyčítaj mu jeho momentálnu neschopnosť vykročiť k svojmu vnútornému hľadaniu a nájdeniu Pravdy
 • netlač na neho – je to nielenže zbytočné, ale v ňom tým svojim postojom (aj keď ty si pripravená ísť ďalej), vyvoláš odpor a rezignáciu.  

Viem, o čom rozprávam, lebo som to zažila. Vnímala som jasne jeho váhanie, ale namiesto prijatia toho jeho vtedajšieho stavu som na neho vyvíjala nátlak. Nevedela som sa dočkať,  kedy už môžeme patrične žiť spolu, nielen fyzicky vedľa seba. On nebol pripravený to pochopiť a dať do reálu svoj celoživotný sen žiť v šťastnom partnerskom vzťahu tak, aby v ňom obidvaja boli spokojní. Aspoň v tom období nebol tak pripravený, ako som to ja od neho očakávala.

Áno, mal pravdu a správne zareagoval na ten môj obrovský nátlak (aj keď nátlakom to moje správanie k nemu som u seba vtedy vôbec nevnímala) – uzavretím svojho srdca. Bol to môj sen a moja pripravenosť, nie ale jeho. Čiastočne chápal, čo od neho CHCEM (hmmmm…. chcieť od muža vôbec niečo…. och, keby som vtedy vedela, že sa to nemôže….), nedala som mu ale dostatočnú voľnosť ROZHODNÚŤ SA – rozhodovala som sa aj za neho, čo som si, samozrejme, nevšímala, alebo ak aj áno, moje ego ma priznať sa k tomu nepúšťalo. 

Preto, len ťa prosím, milá žena, ktorá od svojho milovaného partnera OČAKÁVAŠ a sa nevieš dočkať, KEDY už na seba tú ZODPOVEDNOSŤ za váš vzťah zoberie, prestaň na neho vyvíjať nátlak. Prestaň na neho tlačiť. Teda prestaň chcieť byť jeho matkou a nechaj ho VYRÁSŤ. On to dokáže, akonáhle z tvojej strany pocíti MOŽNOSŤ ROZHODNÚŤ SA SÁM a hlavne podľa svojho uváženia. K tomu, vieš, čo potrebuje iba? Presne to, o čom ti určite stále rozpráva, ako aj môj partner nespočetnekrát vyslovil a ma prosil na to: “Prijmi ma takého, aký som.” Nedokázala som to. Moje ego si chcelo dokázať svoje: že sa mu podarí ho donútiť (fuuuuuhhhh, aké tvrdé slovo!) vykonať to, čo od neho JA (!!!! uuuhhhh) očakávam. 

V týchto chvíľach už mi je o tom mojom postoji aj čudné písať, keďže tie energie vnímam celkom inak a vidím, akou tvrdou mužskou energiou som k nemu pristupovala a zároveň sa čudovala, prečo si ma neváži ako ženu. Jasne, že sa nemohol so mnou prepojiť, keď som sa chovala a riadila cez tú mužskú dominanciu…. nebola pri ňom Žena. Nemohol inak konať (a ani ja nie), než ako sa to celé medzi nami dialo, veď jeho duša ma musela naučiť posunúť sa do svojej ženskosti, za čo som mu teraz už vďačná (nie tak vtedy). 

O čom vám, žienky milé, skúšam teda písať, je nasledovné:

POČÚVAJME muža dovtedy, kým k nám hovorí a sa neuzavrie. Kým ti vysloví jasne, aby si ho prijala takého, aký TERAZ on je. Napriek hlasným odozvám svojho ega o konaní opačne, vedz, že NIČ podstatnejšie neexistuje, než ho naozaj PRIJAŤ takého, aký v tejto chvíli je.  

Keď k nemu v sebe tú čistú lásku cítiš:

 • začni sa venovať SEBE,
 • začni sa viac a hlbšie pozerať DO SEBA,
 • začni KONAŤ,
 • rob ŽENSKY to, čo vo svojej hĺbke tak či tak CÍTIŠ,
 • začni sa zaoberať sama so sebou
 • a sa začni riadiť podľa svojho vnútorného hlasu.

Ego ťa vedie byť v niektorom z extrémov:

 1. buď tvrdo a nekompromisne pracovať a fungovať cez emancipovanosť
 2. alebo práve opak toho a byť precitlivenou, ktorá je závislá na mužskej prítomnosti.

Každopádne ťa ego stále odvádza od svojho stredu. A preto má čiastočne pravdu ten muž, keď vysloví: “Si mimo, choď sa liečiť.” Bez emočnej krutosti by sme si možno nikdy neuvedomili, že bez nášho zdravého vedomia si seba, nemôžeme od neho dostávať ÚCTU, keď sa nevážime a nedokážeme fungovať v zrelých emóciách. Hoci na druhej strane pravdou je aj fakt, ktorý on tiež ešte v tej svojej nezrelej emocionalite nedokáže spraviť: stáť pri svojej partnerke a nesúdiť jej emočnú nedokonalosť, iba ju objať, aby sa jej zranenia pôsobené Životom, rodičmi, v detstve, upokojili a uzdravili. 

V každom prípade sú dve možnosti vyliečiť našu emocionalitu:

 1. Ak je žena vedomejšia, ustúpi a sa pozrie do seba, začne sa emočne sama uzdravovať. 
 2. Ak je vedomejší muž, nenechá ju trápiť sa, nezačne ju súdiť, stojí pri nej, veď dobre vie, že emócie riešiť logicky nie je možné. Začne ju často objímať a prijímať takú, aká teraz je. Však ani on netúži po ničom inom viac na svete, než aby bol ňou prijatý. Ak si to uvedomuje, môže spraviť ten krok ako prvý práve on. 

Celý priebeh ich vývoja k otvorenosti samému sebe a k samej sebe je o tom, kto si skôr UVEDOMÍ nevyhnutnosť prijatia druhého takého, aký práve teraz je, cez svoju pripravenosť prijať sa a pocítiť dušu, navnímať stotožnenie sa s ňou a vďaka tomu nepochybovať o sebe ani o druhom, lebo sme spoznali našu aj jeho podstatu. Už nielen v hlave vieme, kým v skutočnosti sme, aj cítime tú hlbokú prepojenosť so samými sebou. Preto otázkou nie je, či DOKÁŽEME partnera/partnerku PRIJAŤ v podobe, v akej sa práve nachádza. Ostala iba LÁSKA, ktorá MILUJE. Miluje seba a miluje aj jeho/ju. 

Prestali sme sa báť samotného Života a dlhodobé uviaznutie sa v stotožnení sa s našim egom je prekonané cez uvedomenie si jeho pomoci v našom vývoji a zmene POSTOJA v nás k samému sebe/k samej sebe. Vieme, že bez ega by sme k Sebe nikdy nedošli. Potrebovali sme začať vedome pochybovať a vďačíme za ťažkosť otvorenia sa k sebareflexii, aj pocitu bezmocnosti, ktoré nás doviedli k POCITU BYTIA LÁSKOU. Teraz už nemáme problém PRIJAŤ druhého ozaj takého, aký práve TERAZ je, lebo sme sa prijali my sami. 

Kto z vás má možnosť tento nie ľahký krok spraviť v partnerstve, prosím, nech to UROBÍ. Nemusíte mať až tak tvrdé a kruté poučenie, ako my, že nás ego rozdelilo, lebo sme nezvládli SPOLOČNE riešiť našu nevedomosť a SA PRIZNAŤ tomu, že nás ego ovláda a je nám strašne ťažké vidieť sa a konať z nadhľadu, cez srdce. My sme to nedokázali vysloviť anno. Ale vy, keď ste ešte v partnerstve, MôŽETEVy ešte možnosť pozrieť sa do očí partnera/partnerky máte. Môžete mu/jej zrelo sebaisto dať najavo pocity, ktoré k nemu/k nej cítite bez navyšovania sa nad ním/nej, aj bez ponižovania sa.

Proste to UROBTE.  

Tým, že prijmeme seba, prijmeme aj druhého. Dodáme mu POCIT SLOBODY, aj pocit, že stojíme pri ňom, ale na ňom nelipneme. POCÍTI našu lásku a dôveru v jeho láske. Vďaka takémuto prijatiu sa muž dokáže otvoriť k svojmu srdcu a sa časom ROZHODNÚŤ pre NÁS, namiesto sebeckej slobody žiť len a len pre seba s kompromisom byť vo vzťahu formou držania odstupu od skutočnej duševnej blízkosti či neuvedomenej potreby prepojenia sa na všetkých úrovniach nášho bytia.

Bude vedieť, čo znamená zažiť hlbokú intímnosť. Nebude sa jej báť a vyhýbať,  keďže svoje temné obdobie strachu má za sebou s prijatím. Nebude mať vnútorný nevedomý odpor k spolupatričnosti, lebo prijal svoju celú minulosť takú, aká bola, nevyčíta si ohľadom nej v duchu už nič, iba POKOJNE dýcha a MILUJE. 

Zhrnutie 

Rozhodnosť muža sa len tak neudeje. On sa stane sebaistým až po tom, čo ho milovaná partnerka PRIJALA a sa naučil aj on PRIJÍMAŤ SA S POKOROU A ÚCTOU k samému sebe práve cez konkrétne ČINY, prameniace a vykonané zo srdca. Až v takej pripravenosti byť fyzicky-emočne-mentálne-duchovne ZRELÝM sa môžu začať diať ZÁZRAKY. Preto sa aj dejú.

Vzťah, kde obidvaja prešli temným lesom sebapoznania, kvitne a kvitnúť nikdy neprestane v pôde pre neho vhodnej. Preto buďme bdelo prítomní a sledujme vyváženosť živín potrebných pre rast partnerského vzťahu. Vložme do neho PRÁCU, ktorá nenechá vzťah nikdy vychladnúť a chradnúť. Istotu a bezpečie v ňom obidvaja pocítia vďaka tej sebaistoty, ktorá v nich samotných vďaka vloženej práce do seba, vznikla. A preto neprestaňme sledovať prítomnosť. V ľahkosti takéhoto bdelého bytia sa muž každý jeden deň sám ROZHODNE byť vo vzťahu so ženou, ktorá sa/ho slobodne a pritom zároveň stabilne miluje.

A po tom všetci túžime: milovať a byť milovaným/milovanou. Takže…. na čo ešte čakáme?…. 

okh. 

 ————————-

Rada Ťa na ceste vzťahov a sebaspoznávania naďalej usmerním v rozšifrovaní svojho vnútra, a dostaneš odpoveď na otázky typu: „Ako….?“, „Prečo….?“, „Kedy….?“ atď.

Veď  V TOM SOM DOMA – pre Teba.

S úctou a rešpektom. 

Nájdeš ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Veď práve….

Veď práve….

Nenechajme, aby nás ego rozdelilo od seba. Buďme si vedomí toho, že milujeme a sa nebojme dať tento fakt a pocit druhému najavo.

Môžeme žiť šťastne, ak to šťastie v skutočnosti od seba neodtláčame, lebo …. (a tu si nech každý doplní svoju výhovorku ega).

Prajem nám krásne, spokojné a naplnené chvíľky spojenia sa cez srdce, ktoré pozná, čo znamená milovať.

Ak niekto z vás potrebuje pomoc k otvoreniu sa k svojej celistvosti, som k dispozícii.

S láskou : Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂