Muž a láska…. alebo Prečo žena zo vzťahu odíde, aj keď miluje

Muž a láska…. alebo Prečo žena zo vzťahu odíde, aj keď miluje

Každá žena bez výnimky žije spletitý spirituálny život. Ak nie, v tom prípade v sebe má potlačenú sebahodnotu aj vášeň.  

Kvôli čomu?  

 • Bojí sa zažiť svoju ženskosť. 
 • Bojí sa, že nebude dostatočná a preto bude odmietnutá. 
 • Bojí sa, že kvôli prejavovaním svojich už zrelých emócií nebude prijatá. 
 • Bojí sa byť spontánnou, veselou dušou, aby jej nedali chybne nálepku: “Naivná.” 
 • Bojí sa žiť aj svoju zrelú mužskú časť, keďže sa srdcom uzavretí muži sebavedomých a cieľavedomých žien zľaknú. 

Pre muža ostane žena navždy zložitá až dovtedy, kým si neuvedomí jednoduchý fakt:  

Ženu v prvom rade nie chápať, ale milovať treba…. (až potom človek POCHOPÍ)….

Žena je nádherný kvitnúci labyrint, ktorý jedine poprechodením, v ňom zablúdene a znova naďabene sa dá objaviť. Hĺbkou, otvorenosťou a vášňou – presne tak, ako žena miluje. Muž tak má cítiť dušu ženy, ako jej telo, keď len končekmi prstov prejde po jej chrbte či pobozká jej mäkký krk a ona sa zatrasie od nádhery. Prirodzenou oddanosťou.  

Myseľ tu prepadne a muža zmení na chladný kameň, ktorý po takomto zážitku opäť začne robiť svoje chybné, ale zabehnuté kruhy a si nevšimne, že medzi tým iba žien je menej, nie kruhov. 

Ten muž, ktorý pestovaním si v sebe svoju mužskosť cez otvorenie sa k svojej ženskej energii a jemnocitnou silou sa vzdá tej svojej neústupnosti, zaťatosti, tvrdohlavosti a mužskej hrdosti, v ktorej sa domnieva, že sa jeho sila skrýva, okúsi, aký pocit je skutočne odvahou, bez podmienok, strachu a sebaľútosti milovať, objaví sa a sa roztrúsi. Vo svojej duši nájde Seba.  

A tak, jedného dňa uvidí aj výšky a hĺbky ženy tak isto, ako aj svoju pevnosť a stabilitu. 

Žena, keď skutočne miluje, sa NIKDY nebojí o svoje srdce a dušu. Ona do lásky dá celú seba a to potrebuje cítiť aj od muža. Vtedy mu dôveruje v celej svojej bytosti.

Muž, keď sa zamiluje, nič iné nestráži viac, než svoje srdce. Svoju dušu aj v najlepšom prípade až vtedy začne počuť a počúvať, keď už žena odišla. 

ona odíde, keď necíti v každej jednej sekunde aj mužovo srdce, ktoré SPOLU s jej srdcom naraz bije. Očakáva ÚPLNÚ PRÍTOMNOSŤ od muža. Aby jeho duša sa otvorila a mohla vidieť slzy uvedomenia sa, ktoré žiadna predošlá žena ešte nemohla zažiť. Lebo žena, ktorá miluje, chce byť jediná a výnimočná pre neho. Taká, ako pred ňou ani jedna nebola. Očakáva bezstrachové partnerstvo. A kým ten jej milovaný sa srdcom neotvorí, vie, že tento najkrajší pocit zažiť nemôže. Mužova šťastná spontánnosť, odovzdanie sa a celkové otvorenie sa až k zraniteľnosti ju privedie k nemu do takej blízkosti, kde sa ešte nikdy nenachádzala. Ona čaká, verí a dôveruje. Ak sa pridlho neudeje mužovo vzkriesenie, rozhodne sa odísť, aby ten jej milujúci muž mohol zbadať, že tam BOLA.  

(Podľa inšpirácie Montorffy Letti) 

okh.


Ak tak cítiš, že v tomto smere potrebuješ pomoc, sa mi kľudne ozvi. Som ti k dispozícii tu:  

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,      

fb: https://www.facebook.com/okharmony1  

Možnosti výberu našej komunikácie:  

 • buď cez fb chat   
 • telefonicky   
 • videohovorom alebo    
 • osobne v okolí KE   

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce. 

S úctou a láskou k tebe: Andy 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Žena a dôvera/úcta alebo Prečo muž zo vzťahu utečie, aj keď ženu chce

Žena a dôvera/úcta alebo Prečo muž zo vzťahu utečie, aj keď ženu chce

Každý muž miluje výzvy a jeho cieľavedomosť s vytrvalosťou sa skombinuje v úspech, keď nemá v sebe potlačenú sebahodnotu a spontánnosť. 

Kvôli čomu v maskách žije?   

 • Bojí sa zažiť svoju mužskosť.  
 • Bojí sa, že nebude dosť dobrý, že je málo pre ňu a preto bude odmietnutý.  
 • Bojí sa, že kvôli prejavovaním svojich ešte nezrelých emócií ho žena odmietne a preto túto neotvorenosť k svojmu srdcu chce zaplátať činmi voči nej. Nechce pochopiť, že ženu tým neoklame.  
 • Bojí sa byť spontánnym a jemnejším, aby mu nedali chybne nálepku: „Slaboch.“  
 • Bojí sa žiť aj svoju zrelú ženskú časť, keďže z detstva nesie so sebou vzorce svojej mamy: “Si predsa nejaký ten chlap. Musíš byť tvrdý!” Tým odstrkuje a odpudzuje od seba skutočnú ženu.  

Pre ženu ostane muž navždy primitívny až dovtedy, kým si neuvedomí jednoduchý fakt: 

Muža nie v prvom rade milovať, ale ctiť a uznávať treba v úplnej dôvere…. (až potom môže prísť LÁSKA)…. 

Muž je jednoduchý tvor, ktorý má svoje hranice a je rád, keď sa nikde nestratí, všetko ide podľa hodiniek v presný čas a podľa plánu. Keď je s týmto svojim prirodzeným nastavením ženou prijatý, rád sa jej, ktorá v ňom do hĺbky dôveruje, ukáže. Takto funguje muž. Ona ho tak má vnímať, lebo jeho základ je prostý a logický. On bude nadšený z tej oddanosti sa mu, ktorú žena k nemu bez rozmýšľania prejaví. Ak je muž prijatý v tom svojom prirodzenom riešení problémov, sa cíti slobodne.

Bez slobody zo vzťahu uteká tak isto, ako žena bez neustáleho prejavenia lásky a pozornosti k jej osobe. 

U muža žena potrebuje zapojiť aj tú svoju ľavú hemisféru a pozerať na neho viac technicky. Inak spadne do sebaľútosti a precitlivenosti či dominantnosti, od čoho muž najradšej utečie. 

Tá žena, ktorá v sebe vypestuje svoju ženskosť cez otvorenie sa aj k svojej mužskej polarite a cieľavedomou vytrvalosťou dá do zrelej miery svoje emócie, cez čo sa cíti byť pravou ženou, okúsi, ako sa krásne fungovať dá plánovane a s reálnymi hranicami, sa objaví a sa poddá svojej skutočnej ženskosti. Vo svojom tele nájde Seba.

A tak, jedného dňa pocíti stabilitu a pevnosť muža tak isto, ako aj svoje výšky a hĺbky. 

Muž, keď je skutočne činorodý, sa NIKDY nezastaví a nespadne do sebaľútosti. On sa zameria na konkrétnu vec, ktorá ho posúva vpred a to potrebuje vnímať aj od ženy. Vtedy ju miluje z celého srdca. 

Žena, ak vykročí do tvorenia a riešenia problémov, nad ničím iným nerozmýšľa, než že stratí svoje srdce. A tým ostane sama, bez muža.  

on ju nechá, keď ona zájde viac do mužskosti a sa prejavuje bez srdca, až príliš tvrdo a prestáva byť pre neho tou princeznou, ktorou bola. On očakáva vedomú charizmatickosť bez toho, že by sa v nej stratila. Akonáhle žena viac prepadne do tých mužských energií, muž sa s “mužom” naďalej nie je ochotný milovať, maximálne bojovať a ju sexuálne využívať. 

Pri jej vedomej radostnej divokosti muž ožije a spozná v nej lásku svojho života. Stáva sa pre neho jediná a výnimočná. Prestáva utekať a začína ju prirodzene ochraňovať a milovať. Očakáva slobodné partnerstvo. A kým sa tá jeho milovaná celým telom k nemu neoddá, vie, že s ňou nemôže zažiť úplnú ľahkosť a spokojnosť. Ženina jemná konkrétnosť, vytrvalosť a celková dôvera v ňom ho privedie k nej do takej odovzdanosti, kde sa ešte nikdy nenachádzal. On koná, akonáhle cíti prijatie jeho mužskosti ako takej. Ak sa pridlho neocitne v zrelých emóciách a sa v nej nedajú do rovnováhy s konkrétnymi činmi, uteká zo vzťahu, aby tá jej milovaná žena mohla emočne dozrieť a dokázala spraviť kroky aj bez neho. 

okh. 

 ————————-

Ak tak cítiš, že v tomto smere potrebuješ pomoc, sa mi kľudne ozvi. Som ti k dispozícii tu:   

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1   

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S úctou a láskou k tebe: Andy  

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂