Partnerský vzťah ako cesta osobného a duchovného rozvoja

Partnerský vzťah ako cesta osobného a duchovného rozvoja

Partnerský vzťah je najlepšia cesta osobného a duchovného rozvoja. Ak chcem zažívať vo vzťahu viac lásky, radosti, spokojnosti, šťastia, porozumenia, potrebujem sa posunúť do zrelého (dospelého) režimu správania sa, čo znamená, že nemôžem mať všetko hneď (ako ego by si to vyžadovalo), ale je potrebné trošku si uvedomiť nejaké tie svoje zranenia, prečo nie je tak, ako by som si prial a začať dávanie a prijímanie mať v rovnováhe, aby ani jeden z nich neprevažoval. V inom prípade cítime stále nedostatok lásky. 

Detský model správania chce zažiť a mať všetko hneď. V zrelom vzťahu ide o to pochopenie, že nie stále budeme zažívať v tu a teraz úplnú dokonalosť podľa nášho ega, a predsa budeme šťastní, lebo vidíme ten vývoj, tú cestu a pociťujeme rešpekt, úctu a vďačnosť od partnera, čo pre našu dušu znamená oveľa viac, než nejaká chvíľková dokonalosť či obmedzujúce potešenie, ktoré po krátkom čase vyprší. Vieme veľmi dobre už dopredu o sklamanom pocite, keď sa rozhodujeme mysľou a nedokážeme si ani vychutnať poriadne tú chvíľku, lebo naše ego sa už vtedy bojí o to, že onedlho TO nebude a stratí tú “dokonalosť”. 

Preto ak sme už prešli dobou netrpezlivosti a si DOVOLÍME tešiť sa stále tomu, čo je, bez toho, že by sme mali potlačené v sebe svoje city, dokážeme sa o sebe spontánne vyjadriť a miestami sa aj pousmiať nad sebou, keď nám niečo práve nevyšlo podľa očakávaní, aj sme sa prestali báť budúcnosti, si vieme vychutnať ozaj tú prítomnosť.

Bez práce, bez nejakej pridanej hodnoty, námahy či čakania nevznikne spokojnosť, akú by naše ego očakávalo. Vtedy budeme môcť mať naplnený vzťah, keď nebudeme od neho očakávať dokonalosť. Keď prijmeme v ňom radosť vývoja, posunutia sa bližšie k nášmu stredu a nebudeme frustrovaní, ak nám niečo HNEĎ nevyjde. 

Funkčný partnerský vzťah nie je o krátkodobej dokonalosti, ale o dlhodobom šťastí vďaka posunu, vývoju, pridanej práce do neho, lebo vtedy si vážime viac naše spoločné šťastie, ak sme už prešli kus tej cesty, na ktorej boli rôzne prekážky, lekcie, ponaučenia a MY sme ich za radom zvládli. Tento proces sa nedeje zo dňa na deň a obidvaja v tom máme jasno. O to viac si vážime chvíľky naplnenosti. 

Netlačí ani jeden na druhého. Poznajú svoje vnútro, zranenia a prebrali na seba zodpovednosť, pri ktorej vedome pracujú na odblokovaní a pochopení svojho podvedomia.

Pomoc prichádza z druhej strany cez zrkadlenie sa – ak sme už ochotní sa do neho pozrieť.

V tejto chvíli jasne vieme, že nie na partnera sa treba hnevať, ak sa NÁM niečo nepáči, ale ani na seba. Tieto informácie nám ukazujú iba našu nezrelosť v tom-ktorom aspekte seba. V tej časti, kde nad nami úraduje ešte ego, máme negatívne pocity. Kde sme šťastní, vedie nás srdce. 

okh.

……………………………

Rada vám všetkým, vedomím aj hľadajúcim sa naďalej pomôžem. Veď V TOM SOM JA DOMA – pre vás.

S úctou a rešpektom. 

Nájdete ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Zrelý vzťah: rešpektovať druhého a zároveň pracovať na sebe

Zrelý vzťah: rešpektovať druhého a zároveň pracovať na sebe

Detský model správania by vyznel takto: “Budem šťastný, keď sa TY zmeníš.” To je ten veľmi častý prípad, keď žena tlačí na muža a on sa postupne viac a viac uzatvára, až kým sa neodcudzia celkom. Obidvaja sa správajú DETSKY. Žena preto, lebo obviňuje muža za jeho rozhodnutie (mať strach pred ňou a pred jej emóciami – čo je, samozrejme nedospelé chovanie bez zodpovednosti za seba) a muž obviňuje ženu tak isto pre jej nedospelé správanie (vyjadruje sa emočne nezrelo).

Pravdou je, že sa obidvaja MUSIA ZMENIŤ.

Ináč šťastní v nezrelom vzťahu, v ktorom sa chovajú detsky, nezodpovedne k samými sebe, nemôžu byť. Buď sa obidvaja uvedomia a začnú na sebe pracovať, alebo skôr či neskôr takýto vzťah zanikne. Aj keď ostanú spolu, nie sú šťastní. Ani jeden z nich. Lebo nikto nemôže byť vo vzťahu spokojný tak, že druhý je nespokojný a sa necíti dobre. To žiadne PREPOJENIE medzi nimi nie je, iba oddelenie sa jeden od druhého, využívanie sa navzájom cez podvedomé, neuvedomené vzorce správania sa. 

 

Keď si jeden z nich uvedomí, čo sa medzi nimi odohráva a ten druhý nenaskočí, začne sa napätie šíriť. Buď si to uvedomia obidvaja partneri, alebo sa časom dostanú už tak ďaleko od seba, že iný krok, než rozchod nebude možný.

Pod výrazom “pracovať na sebe” sa rozumie:

 • uvedomujú si svoje vlastnosti a s ktorými nie sú spokojní, ZMENIA
 • nesnažia sa druhého niekam dotlačiť, iba mu cez komunikáciu a iné ľudské prejavy pomáhajú, ak je o to z druhej strany ZÁUJEM
 • svoje MYŠLIENKY majú zvedomené – teda ich nevedie ego, ale rozmýšľajú srdcom
 • EMÓCIE majú pod kontrolou a tým sa stali zrelými, ktoré nezasahujú pod kožu ani jednému z nich cez žiadnu manipuláciu
 • vzorce správania tiež spoznávajú a ZRANENÉ miesta zo svojho podvedomia LIEČIA
 • svoje OBMEDZUJÚCE PRESVEDČENIA si tiež postupne uvedomujú a vedomou transformáciou dajú do zrelej škály bytia
 • SEBAVEDOMIE tiež rastie cez väčšiu spokojnosť so samým sebou
 • SEBALÁSKU pociťujeme tým viac, čím sme bližšie k nášmu srdcu, vďaka čomu KLESÁ NADVLÁDA EGA a poháňa nás zdravá, bdelá POKORA
 • naša SEBAHODNOTA je viac viditeľná pre nás a tým citeľná každým jedným konkrétnym ČINOM, ktorým sa posúvame do nášho zrelšieho stredu
 • pozeráme sa na seba z NADHĽADU – nie z uhlu ega a rozumu iba, ale hlava sa dostáva do prepojenia sa cez srdce, kde VEDENIE PREBERIE naše vnútro, teda tá bytosť, ktorou v skutočnosti aj sme: DUŠA. Počujeme ju čím ďalej, tým jasnejšie. Ego sa utišuje a konečne môžeme POČUŤ ten náš vnútorný tichý hlások, ktorý sme doteraz najčastejšie dávali do pozadia.

Zodpovednosť k vzťahu

Zodpovednosť k vzťahu znamená, že uznávame level frekvencie, kde sa ten druhý TERAZ pohybuje a sa tešíme, že napreduje, povzbudzujeme ho v tom a pomáhame, ak je potrebné (ak sme o to požiadaní). Byť v partnerskom vzťahu (ale aj v inom vzťahu) dospelým je chovať sa s rešpektom k druhému, nikdy ho neponížiť a POZNAŤ, kým on a ona je, teda VEDIEŤ, čo on sám a čo ten partner potrebuje mať doplnené k tomu, aby vôbec šťastie v tom partnerstve mohlo vzniknúť.

Tým všetkým myslím: spoznať SEBA ako energeticko-emočného človeka, ktorý sa prejavuje zrelo, adekvátne k svojej dominantnej stránke jeho pohlavia.

Žena vo svojej zrelosti pozná svoje emócie a vedome ich riadi, popri tom tak isto vedome pracuje so svojou mužskou cieľavedomosťou, s ktorou tiež nepreháňa. Teda má v sebe ženu a muža v rovnováhe.

Muž je činorodý tvor, preto v ňom samozrejme a od prírody prevažuje potreba prejavenia sa cez svoje posolstvo konkrétnymi krokmi, no popri tom nemôže opovrhnúť a zabudnúť ani na to, že by nezabudol aj CÍTIŤ SA (byť Človekom, nie strojom). 

Ak sa takýmto spôsobom partneri v sebe zladia, nebudú mať problém SPOLOČNE viesť ich vzťah, a PREPOJENIE SA DO JEDNOTY sa stáva prirodzenosťou (no nikdy nie samozrejmosťou…. pozor na to… tam už vzťah prestáva ŽIŤ). 

Kým ale nie sú obidvaja na úrovni “dokonalosti” (čo veru najčastejšie nemôžeme očakávať, lebo celý život sa meníme a je to nekonečná práca na sebe), máme nástroj, ktorý nám umožní zlaďovať sa. A tým je…. 

KOMUNIKÁCIA (nie autoritatívna, ale rešpektujúca) 

Keď sa dvaja vedomí ľudia spolu rozprávajú, zamerajú sa na to, aby sa DOHODLI, nezraňovali druhého a popri všetkom ostali autentickými. Deje sa to v prípade, ak sami k sebe cítia úctu, samých seba nepodceňujú, poznajú svoju HODNOTU a zdravo kráčajú jeden k druhému vo svojej sebaistote. Bez REŠPEKTOVANIA SA nevznikne DôVERA medzi nimi. A bez dôvery ŽIADNY vzťah nedokáže šťastne a spokojne fungovať. 

Čím sme bližšie k nášmu stredu, tým menej potrebujeme rozprávať. Prečo? Lebo sa tým viac CÍTIME a VIEME, čo sa vo vzťahu deje, bez toho, že by sme o tom museli hovoriť. Kým sa ale zlaďovať treba, bez komunikácie sa nezaobídeme. Preto si uvedomme radšej:

KOMUNIKÁCIA JE OBOJSTRANNÁ A NEKOMPROMISNE POTREBNÁ pre vývoj vzťahu. Zahŕňa to v sebe skutočnosť, že REŠPEKTUJEME stupeň vývoja partnera, máme v sebe otvorený ZÁUJEM spoznať ho ešte bližšie a ostávame v PRIJATÍ toho-ktorého levelu, kde sa druhý práve nachádza.

Nemôžeme zabudnúť na to, že v priebehu komunikácie v nás môžu vzniknúť aj nekomfortné pocity a to iba preto, lebo niečo v tej chvíli v sebe spracované akurát nemáme. ZASTAVÍME SA vtedy a SA POZRIEME DO SEBA, čo nám hovorí to zaseknutie sa a NEOBVINÍME partnera za to, že sa cítime zle, lebo nám niečo ODZRKADLIL V NÁS, ale sa mu POĎAKUJEME za to, že ODKRYL našu ďalšiu bolesť. A to už je dosť vysoký stupeň ODVAHY byť v srdci, čo veru nie každý zvládne. Možnosť napriek tomu stále a hocikedy máme.

Komunikácia vtedy funguje na úrovni, ak nemáme žiadne zábrany:

 • vieme, že druhému MôŽEME povedať všetko – aj keď tušíme, že bude mať čo robiť s tou informáciou, ktorú mu podáme a my sa jej reakcie nezľakneme
 • vieme, že druhému MUSÍME povedať všetko – aj keď nám to ide ťažko a zasahujeme tým do svojich podvedomých nespracovaných zranení.

Najčastejším omylom slova DôVERA je…. 

Ešte sa na chvíľku vráťme k dôvere v partnerstve, ktorá neznamená iba to (podľa dnešného vnímania sveta), že sa nevyspíme s iným človekom okrem partnera/partnerky a to za každú cenu dodržíme (cítime z tej vety nátlak a očakávanie?). 

Dôvera vo vzťahu znamená, že vznikne BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE DRUHÉHO spolu s tým, čo má alebo ešte v sebe nemá spracované. Ak toto prijatie z obidvoch strán funguje, môžeme hovoriť o vzťahu založenom na dôvere. V takých energiách je radosť na sebe pracovať, pri čom sa pár teší a sa miluje.

Len sa zamyslite nad tým, ako bolo na začiatku. Čo ste cítili, keď ste sa ešte nezľakli LÁSKY? Dôverovali ste, však? Nielen preto, lebo ste vedeli, že vzťah je nový, zaujímavý, tak ten druhý bude mať sex iba s vami, ale hlavne preto, lebo ste sa prijali, VÁŽILI SA navzájom a neboli žiadne pochybnosti…. a ak aj vznikli, porozprávali ste sa o tom slušne, s rešpektom jeden k druhému. Tak bolo? A prečo je nesprávne ZMENIŤ TO neskôr? Prečo sa nepristihneme pri tom, kedy sa tej LÁSKY zľakneme a sa preklopíme do ega?….  

PREČO?….

Lebo aj keď iba krásne plynieme, sme pri tom neuvedomelí. 

Dospelý vzťah znamená byť v srdci s rozumom, teda nevypína sa tam mozog. Funguje, len nemá nad nami moc, ale ho riadime my z duše.  

Partneri, ktorí si uvedomili podstatu vedomého bytia, veselo kráčajú tou spoločnou cestou. Obidvaja vedia, že sa môžu spoliehať na seba a tým aj jeden na druhého, nevznikne trenie takého stupňa, že by to pre jedného z nich bolo neúnosné a zachádzalo to za ich hranice autentickosti. Vedia, že prekonávať sa je zachádzať neustále za svoje hranice nazývanej komfortná zóna, teda za tú hranicu, kde sa cítime egom doma. K tomu je potrebné poznať a dokázať rozpoznávať svoje reakcie, a k tomuto kroku pomáha PRISTIHOVANIE SA a vnímanie sa počas celej cesty nášho vývoja. Ak tá ZMENA je vedomá a pochádza z nášho osobného impulzu, je ľahká a prirodzená. Preto ZMENA NIKDY NEBOLÍ. Jedine vtedy, ak ten impulz nie je náš (ale ega) a tým sme sa dali do role obete – teda nad nami začalo preberať moc hlava. V takomto prípade sa PRISTIHNIME a sa porozprávajme sami so sebou. Dajme sa naspäť do vyššej vibrácie, odkiaľ sme sa na chvíľu nechali vykoľajiť.  

Keď obidvaja zvládnu v sebe túto metódu SEBAREFLEXIE, vzťah neustále naberá na vyšších otáčkach a rastie radosť, pokoj, mier aj šťavnatosť vzťahu. Cítia sa slobodne a neskutočne milovaní. Sú spokojní a šťastní. 

Takýto nádherný naplňujúci partnerský život prajem každému z nás. 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE VŠETCI NA TEJTO KRÁSNEJ ZEMIČKE MAJME. 

S nesmiernou láskou k vám: Andy 

Objímam vás každého, Kamaráti. 

Ďakujem, že ste a ďakujem vám za dôveru vo mne a v našej spolupráci. Veľmi a stále mi pomáha vaša odozva na moju prácu vykonanú pre vás a aj za to vám ĎAKUJEM.

JednoDucho BUĎME ŠŤASTNÍ. 

–—————-–—– 

Rada vám všetkým, vedomím aj hľadajúcim sa aj naďalej pomôžem. Veď V TOM SOM JA DOMA.

S úctou a rešpektom. 

Nájdete ma tu: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1 

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI. TERAZ.

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Existuje ten človek, ktorý je pre teba predurčený 3.časť

Existuje ten človek, ktorý je pre teba predurčený 3.časť

Dnes rozoberieme posledný kľúč, cez ktorý sa dostaneš bližšie k tomu Pravému/k tej Pravej:  

 1. Zmeň svoje presvedčenie o láske.

Veľmi ťažko zažiješ ten zázrak, ak: 

 • vo vnútri necítiš, že SI ZASLÚŽIŠ.  
 • keď si nie si istý a neveríš tomu, že SI MILOVANIA HODNÝ.  
 • keď nevieš, necítiš v sebe jednoznačne, že SI DOSTATOČNÝ pre partnerku (kvôli zovňajšku, či kvôli dvom deťom alebo lebo nevieš anglicky či perfektne variť….).  

Tieto presvedčenia, programy či domnienky ťa budú zastavovať v nájdení ideálneho partnera k sebe či vytvorení hlbokého vzťahu s milovanou osobou.  

V tomto Univerze všetko vibruje na nejakej frekvencii. Čo v tebe rezonuje, na to ti dá odpoveď sám Život. Ak ty teda neveríš tomu, že si dosť dobrý, vytvoríš takú schému lásky, že ťa opäť opustia, odmietnu alebo sa zamotáš do pre teba nepriaznivého vzťahu, možno s treťou osobou. A to všetko sa udeje len kvôli tomu, lebo tam vo svojom vnútri si neuveril tomu, že si aj ty zaslúžiš vytúženú lásku. Kde sa pohybuješ vibračne, tú frekvenciu pritiahneš k sebe, pretože takú aj vyžaruješ.  

Ak si podvedome myslíš, že ty nie si dosť dobrý, také signály do Sveta vysielaš a TI ŽIVOT, samozrejme, VYHOVIE v tom, aby sa tak aj stalo. Aby si zažil to, čo aj v podstate chceš. Lebo ten strach a nedôvera má vyššiu intenzitu v tomto prípade, než čo BY si podľa srdca chcel (keďže ho nepočuješ ešte). Neveríš, že sa môže s tebou vôbec niečo nádherného udiať.  

Čiže Vesmír ti vyhovie a dá ti presne to, o čo ho žiadaš: nebudeš dosť dobrý pre partnera. 

Preto je veľmi potrebné pre teba, aby si vedel o svojom presvedčení v láske. Jedine PRI VEDOMOM KONANÍ sa môže zmeniť vzorec v tebe, ktorý ťa doteraz buď brzdil alebo zakopával tvoje pohnútky a menšie úspechy, ZA ktorými bol strach či pochybnosť, teda nedôvera vo väčšej miere, než dôvera v sebe. VIDIEŤ SA zatiaľ nechceš, preto sa dejú situácie podľa tvojich zranení.

Lebo: ak SI MYSLÍŠ, že nie si dosť dobrý, to znamená, že tvoj vnútorný pocit ti hovorí, že sa ZMEŇ, veď ani svojmu egu nevyhovuješ. Lenže ten silný strach, čo ťa vedie prvotne, ťa znehybní a doslova paralyzuje. Preto cez tie nevedomé činy, ktoré vychádzajú z tvojho (neuvedomeného, neprijatého) podvedomia vedené egom, s ktorým si stotožnený v sebe, všetko spravíš za to, aby sa ti splnilo, aby si mal proste pravdu, aby ti Život dokázal, že NAOZAJ NIE SI DOSŤ DOBRÝ. Tvoja nevedomá myseľ (ego),  ktoré ťa vedie ešte, tým, že sa jeho “prianie” splnilo, bude spokojné a ti bude chcieť nahovoriť, aby si ním bol tiež. Budeš mať výčitky svedomia, keď mu nebudeš môcť uveriť, lebo niekde v sebe budeš predsa len cítiť to neuspokojenie sa s niečím, čo ti v podstate ani nevyhovuje a srdce nesúhlasí. Kvôli tomuto chaosu bojuješ sám so sebou, až kým si nedovolíš VEDOME obzrieť svetlo sveta svojej intuícii. Ten, kto má ešte srdce uzavreté, ani tú nespokojnosť v sebe jasne a zreteľne nepocíti.

Teda suma sumárum: podstatné je, aby z toho  

“Nie som dosť dobrý.”  

sme sa dostali do  

“Som dosť dobrý a hlboko SI ZASLÚŽIM LÁSKU, ktorou môžem obdarovať svoju milovanú/milovaného a môžem tú lásku tak isto dostať aj naspäť, aby vo vzťahu mohol byť každý z nás spokojný, aby nastalo vyrovnanie energií a vznikla rovnováha, kde sa TVORÍ.”  

Netreba každú ranku nájsť a ju uzdraviť. Nie je potrebné všetko, úplne všetky zranenia v sebe odhaliť.  

Nevyhľadávaj v sebe za každú cenu každú jednu malililinkú bolesť, len PRECIŤUJ. Čo práve príde, s tým pracuj. Ono sa postupne ukáže v rôznych situáciách. Vyjde najavo a vtedy sa PRISTIHNI…. len ľahúčko nechaj PLYNÚŤ všetko, čo sa ti UKAZUJE.

ALE!

Tvojim najväčším a najpodstatnejším prekážkam bez pardonu musíš pozrieť do tváre preto, aby si sa v nich a cez nich vďaka nim mohol prekonať. Tvoj život sa vtedy zmení. Tú úľavu ti prajem  zažiť a zároveň aj garantujem, že príde, keď si DOVOLÍŠ.

Predpokladom je v každom jednom prípade láska k sebe. Bez toho, že by si sa miloval, nemôžeš milovať iného a ani teba nemôže milovať nikto dlhodobo tak, aby ste boli obidvaja spokojní. So sebaláskou to možné je.

Zaslúžiš si, aby si bol milovaný a aby si aj ty mohol milovať. 

Keď sa ešte bojíš PREPOJENOSTI, lebo máš hlboký STRACH ZRANITEĽNÝM BYŤ, ani tvoj partner sa k tebe nemôže dostať a sa ti ODOVZDAŤ. Bude cítiť tú priepasť medzi vami. Preto musíš zažiť lásku k sebe cez otvorenie si tvojho srdca dokonca aj vtedy, keď táto je pre teba tá najstrašidelnejšia vec na svete.  

Pretože zraniteľnosť je príťažlivá. Áno, pre každého. No pri bdelosti srdca sa ti už nikdy nič strašného nemôže stať. Keď cez takúto vedomú otvorenosť sa k tebe pripojí druhá bytosť, pocítiš tú skutočnú váhu zraniteľnosti. K tomu je potrebné dôkladné vnútorné sebapoznanie. 

POMENUJ teda svoje presvedčenia (nie som dosť dobrý, nemá ma nikto rád, nemôže ma mať nikto rád, mňa každý opustí, nie som milovania hodný, takéhoto muža nepotrebuje ani pes), aby si nevytvoril svoje partnerské vzorce. 

UVIĎ v sebe prekážky v láske (prečo sa s ňou nedokážeš stotožniť, čo ťa brzdí v tom, aby si sa prepojil v hĺbke s druhým človekom, prečo sa trasieš pred zraniteľnosťou)…. a SA STANEŠ SLOBODNÝM, LÁSKYHODNÝM. 

Veď to ti chýbalo doteraz, aby si mohol byť ŠŤASTNÝM…. 

okh.


V tom ti môžem pomôcť. Ak ťa zaujímajú moje vedomosti, skúsenosti zo svojho života a tak isto aj ponaučenia z príbehov mojich klientov, pripoj sa a sa mi ozvi…. vyriešime tvoju minulosť, aby si mohol mať krajšiu budúcnosť: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1   

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S úctou a láskou k tebe: Andy

Priprav sa na Nový Život. Lebo: NEBO sa začína na ZEMI.

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Existuje ten človek, ktorý je pre teba predurčený 2.časť

Existuje ten človek, ktorý je pre teba predurčený 2.časť

Dnes rozoberme ten druhý kľúč, cez ktorý sa dostaneš bližšie k tomu Pravému/k tej Pravej: 

 1. Popočúvaj sa, prečo ťa obchádza láska

Čo máš v sebe, keď myslíš na lásku?

Podstata 2. kľúča je tá, aby si sa vo svojom vnútri stotožnil s láskou.

Väčšinu z nás držia v minulosti zranenia, o ktorých nevieme a ani nechceme vedieť…. 

Bojíme sa zraniteľnosti a skutočnej lásky

Hlboké bloky v tebe, ktoré si nevšímaš a krásne začínajúci vzťah sa zrazu stroskotá….

Alebo možno o niektorom z tých svojich zranení aj vieš, len pre ich uvoľnenie nie si ochotný spraviť to naj…. blokuješ v sebe samotné skutočné šťastie.

 • Môžeš túžiť po láske, ale keď vo svojom vnútri máš jednu takú časť, ktorá v nej neverí, ona aj kebyže vznikla, sa nemôže prejaviť tak, aby aj partnerka bola spokojná…. ona ten tvoj blok POCÍTI.  
 • Možno sa bojíš toho, že pre teba láska je rovno pascou a kebyže si sa otvoril celým srdcom, sa v druhom človeku stratíš.  
 • Alebo máš v sebe ako keby zakorenené, že sa môže splniť iba jeden tvoj cieľ: buď budeš mať skvelú prácu alebo krásny vzťah, ale obidve si nezaslúžiš.  
 • Možno sa už dopredu bojíš toho, že ťa opäť opustia, zrania, podvedú, sklamú.  

Tieto drobno vyzerajúce myšlienky, obavy a pochybnosti preberú moc v tvojom milostnom živote.

Jung vravel: “Dovtedy, kým si svoje podvedomie neuvedomíš, tvoj život riadi nevedomá stránka, ale ty to budeš nazývať osudom.” 

Druhý kľúč má tri hlavné parametre: 

a. Ako máš spracované minulé partnerstvá

Nakoľko sa na partnerov ešte hneváš alebo ich obviňuješ, či ešte stále (samozrejme, podvedome) ľutuješ (vedome sa tomu nepriznávaš, dokonca oponuješ myšlienke, že by si to nemal spracované, uzavreté, ukončené v sebe), že VTEDY si nespravil iný krok, neurobil niečo, vďaka čomu BY si mohol žiť teraz inak.

Podstatné je, aby si tie bývalé vzťahy VEDOME uzavrel, lebo nasledujúci vzťah sa začína stále práve tam, kde sa ten predošlý končil. Pouč sa z neho, vyvíjaj sa, zmeň sa, ale hlavne ho nevláč so sebou do ďalšieho partnerského vzťahu.

Prestaň byť obeťou – to, čo sa stalo, nebolo náhodné…. malo to dôvody aj dôsledky s ponaučením (ak si bol dostatočne bdelý a vnímavý si ich všimnúť a pretransformovať v sebe tú bolesť, ktorú si v tom-ktorom vzťahu práve mal, zmenil si v sebe ten podvedomý vzorec) Všetko sa medzi vami udialo presne tak, ako sa vaše duše dohodli, že sa zachová ten priestor a čas medzi vami. 

b. Sľuby

Môžu byť:

 • nevedomé – napr. ak prvej (či niektorej) partnerke si sľúbil (možno iba v sebe), že nikoho tak nebudeš milovať, ako ju. Alebo si sa narodil do ťažšej rodiny, kde si videl, že tvoji rodičia nie sú šťastní a ty si ich natoľko ľutoval, že si sa s nimi stotožnil a preto nedokážeš tento vzorec opustiť, preto nemôžeš byť šťastný ani ty, veď predsa nemôžeš mať lepší život, než oni mali. Dnes k týmto tvojim podvedomým sľubom chceš vyhovieť. Možno nedokážeš pustiť svoj sľub, ktorý si dal v kostole Bohu. Držíš sa toho, aj keď si sa už dávno rozviedol. Alebo proste iba si hrdý na nejakú tú tvoju egoistickú nedokonalosť a si emočne vo vnútri tak slabý, že sa aspoň tej negatívnej energie sa chceš prispôsobiť (chladný, nahnevaný, ľahostajný, závistlivý, žiarlivý, ….).
 • vedomé – charakterizovať môžeme tými istými aspektmi, než čo sme písali v predošlej nevedomej časti, ibaže človek o tom vedome vie, no sa tak či tak rozhodol držať sa týchto nedokonalostí, aby sa aspoň niekým mohol CÍTIŤ, veď si KRÁSNE POCITY ZAPREL v sebe kvôli svojmu pocitu menejcennosti a nedostatočnosti – teda neprijatosti sa s plno strachom v sebe k sebareflexii a autentickosti so spontánnosťou. Takýto človek je v mysli. Srdce ostáva uzamknuté.

c. Jedovaté partnerstvá

V takom (ne)vzťahu fungujúci ľudia dlhé roky žijú s partnermi, ktorí sú energeticky veľmi ťažkí. Tieto vzťahy nie láska drží spolu, ale strachy z opustenia, majetok, deti, silný pocit povinnosti a falošnej zodpovednosti. Takýto ľudia majú moc nad tebou a ti berú energiu. Ak nájdeš v sebe silu stanoviť si hranice, energia sa k tebe postupne vráti. Vtedy budeš mať silu aj chuť nájsť si partnera.

Môžeš uveriť vo vzťahu druhému aj tomu, že ty nie si dosť dobrý, lebo partner je dominantný, agresívny, sebecký, tvrdý, chladný, tvrdohlavý…. Dokonca sa musíš tešiť už len preto, že je tam pri tebe a nenechá ťa samú. Veľká odvaha je potrebná k tomu, aby si dokázala z takéhoto vzťahu odísť. Je potrebné takýto jedovatý vzťah čisto uzavrieť, rozhodnúť sa a zodpovedne, s otvoreným srdcom postúpiť ďalej.  

Prajem ti, aby si sa v sebe zjednotil s láskou, lepšie povedané: aby si si DOVOLIL byť tou láskou, ktorou nie si jedine kvôli stotožneniu sa s tvojimi strachmi, pochybnosťami, oavami cez ego.

Prajem, aby si uzavrel mier so svojou minulosťou bez hnevu na exov, našiel svoje hranice, sebahodnotu a práve tým dokážeš pre seba vytvoriť nádhernú budúcnosť s partnerom, ktorý si ťa bude vážiť tak, ako aj ty seba a svoj život. Nech sa ti podarí pustiť sa od závislostí zo sľubov a vôbec nemusíš žiť také manipulatívne partnerstvo, kde využíva jeden druhého bez úprimnej lásky.

Ty môžeš žiť vedome a šťastne. 

Prehodnoť svoje vzťahy a seba, pri ktorom bode si sa “pošmykol” a podľa toho začni KONAŤ. 

okh. 

—————–—— 

V tom ti môžem pomôcť. Ak ťa zaujímajú moje vedomosti, skúsenosti zo svojho života a tak isto aj ponaučenia z príbehov mojich klientov, pripoj sa a sa mi ozvi…. vyriešime tvoju minulosť, aby si mohol mať krajšiu budúcnosť: 

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,       

fb: https://www.facebook.com/okharmony1   

Možnosti výberu našej komunikácie:   

 • buď cez fb chat    
 • telefonicky    
 • videohovorom alebo     
 • osobne v okolí KE    

Ďakujem ti, že si tu bol/a so mnou. Pridaj sa aj na budúce.  

S úctou a láskou k tebe: Andy

Priprav sa na svoj Nový život. 

 

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Follow by Email
YouTube
Instagram