Korene poruchy osobnosti a “presnejšie” definície narcisa

Korene poruchy osobnosti a “presnejšie” definície narcisa

Podstatou narcisa nie je nadradenosť. Nie je ňou ani nafúknuté ego, čo ho navyšovať sa nad ostatnými nutká. Divadelná hra je podstatná časť života narcisa, za čím sa skrýva. Nechce byť zraniteľným, preto sa robí silnejším, než v skutočnosti je. 

Koreň poruchy jeho osobnosti tkvie v prísnom nápore voči ostatným aj voči celému svetu, no hlavne voči sebe samému. Prečo?

Nedôveruje.

Nedôveruje nielen iným, ale dokonca ani v blízkom vzťahu, partnerke/partnerovi. A jasne, že ani sebe. Práve kvôli tejto obrovskej nedôvere spraví všetko preto, aby sa nedostal do situácií, v ktorých by sa mohol cítiť zraniteľným. A tak aj v partnerskom vzťahu dodržuje ten svoj prísne stanovený odstup od “blízkej” osoby. 

Napriek tomu, že sa navonok ukazuje ako úžasný a nadpriemerný, v skutočnosti je v úzkostlivom stave a v neustálej, maximálnej bdelosti. Nikto sa nemôže cítiť bez prestania ohromujúco. Napriek tomu narcis, v zúfalstve sa presne o to v sebe snaží. Nemôže sa necítiť výborne, veď kebyže sa priznal svojej slabosti a nedokonalosti, ostatní by to určite využili. Musí využiť ponúkajúce sa zdroje energií a mať ich vo svojej moci, že by nepretržite mal dostatok sily pre udržanie tejto hladiny (akože-) dokonalosti. 

Bublina sa nemôže prasknúť.

Drží sa na leveli neomylnosti, nieže si niekedy bude musieť priznať svoju nedokonalosť a to, že aj on má svoje slabé stránky. I keď k tejto úrovni sebaklamu mu nestačia svoje vlastné energie a potrebuje ich brať aj od ostatných, žije v tomto povrchnom svete tak, že si to častokrát on sám ani nevšimne. Silou-mocou sa drží tejto formality a v hlave uveril tomuto zdaniu. Celý čas žije vo svojej vytvorenej ilúzii. Bublina sa nemôže prasknúť a veru je namáhavé ju stále z každej strany chrániť.

Naučil sa kompenzovať svoje “nedostatky” sebaklamom a braním energie tak, aby navonok vyzeral silnejším, mocnejším a dokonalejším, než ako sa v skutočnosti cíti. Nerobí mu problém hrať divadlo už aj sám pred sebou a byť úplne ponorený do tejto role hráča tak, že kráčajúc po ceste zbieraní zážitkov pozabudol na svoj PRAVÝ VLASTNÝ život. 

Narcis preto vysmieva citom a emočnej nahote, lebo toho sa bojí najviac na svete.

Narcistické chovanie by sme mohli premenovať za:

 • “Hrôza pred emočnou zraniteľnosťou a útek pred sebou cez kompenzáciu menejcennosti nadradenosťou a sebaklamom”
 • “Porucha osobnosti vyvarovania sa zraniteľnosti cez vzbudenie vzdania nadradenosti”
 • “Narcopat”. 

V podstate sme zoči-voči s človekom, ktorý si MYSLÍ, že nikdy nemôže svoju vlastnú tvár nikomu ukázať, lebo jeho slabosť využijú presne tak, ako to robí on s inými. Vieme teda, že úprimnosť a otvorenosť z jeho strany nikdy nezažijeme. Nejde tu prioritne o sebaklam, ale o zavádzanie a oklamanie ostatných. Preto, ak mu obeť nedáva dostatočnú dávku svojej drogy, hračku si položí naspäť na svoje miesto a odkráča, ako keby tam nikdy ani nebol – chladnokrvne, bezcitne. 

Narcis a terapia duše

Možno by sme predpokladali, že by narcis nikdy nevyhľadal žiadneho terapeuta, veď sa desia odkrytiu ich slabostí. Napriek tomu celkom veľká časť narcisov zájde za terapeutom. Prečo ale? 

Ak niekto či niečo počas ich dôkladne vypracovanej a zabehnutej, umelo vytvorenej cesty zlomil ich iluzórny sebaobraz, alebo niekto či niečo ich konfrontoval s tým, že predsa len nie sú až tak veľkolepými, ako chcú, aby vyzerali aj boli, alebo iba potrebujú niekoho, kto ich nabije energiou k ďalším ťažkým klamaniam celému svetu, keďže oni sami toho nie sú schopní, zájdu aj za pomocou. Kto ale je ochotný vyhľadať pomoc, už MôŽE BYŤ na ceste uzdravovania sa, veď u terapeuta potrebuje byť predsa len aspoň minimálne otvorený k svojej zraniteľnosti k svojim slabým stránkam. Zarytý narcis by nedokázal zniesť tú úzkosť (tieseň, skľúčenosť), smútok či hnev, ktorým by sa musel pozrieť do očí svojej pravej osobnosti pri psychoterapii. 

“Čistokrvného” narcopata nezaujíma sebareflexia, analýza svojej osobnosti, ani sebazdokonaľovanie. Žiadnu ZMENU nepotrebuje, lebo ho to doslova desí. Nikdy nevychádza zo svojho “bezpečného” úkrytu, kde skrýva skutočné korene svojich zranení pod maskou falošného, vytvoreného pocitu nadradenosti. 

 Ak raz pochopíme jeho najväčší strach z odhalenia svojej skutočnej osobnosti, tak si môžeme položiť otázku: “Akého rázu môže byť vzťah s človekom, ktorý s nami nikdy nedokáže byť úprimný?….”. Preto radšej hľadajme vzťah, aký si zaslúžime s takým človekom, ktorý dokáže opätovať naše pocity. Neprijmime teda späť narcisa, kým sa neprebudí a nezoberie tú námahu, že bude ochotný pozastaviť sa sám nad sebou, pozrieť sa do seba a intenzívnym tempom začať na sebe makať, aby sa časom dokázal svoje zranenia uvidieť a prijať, stotožniť sa s nimi a prestať klamať seba a ľudí okolo seba. Kým sa neuvedomí, stráňme sa mu z dostatočnej vzdialenosti a žime svoj život, ako keby ani neexistoval. Naučme sa prebrať vo všetkom na seba zodpovednosť a v žiadnom prípade na neho nečakajme. 

Do našej cesty príde človek, ktorý nám bude seberovný, bude poznať svoju hodnotu a tým pádom nebude potrebovať viesť nás za nos cez svoju porušenú osobnosť. 

Prajem každému z nás šťastné a naplňujúce partnerstvo s človekom, ktorý dokáže milovať, nehanbí sa za svoje pocity, rovnocennosť v partnerstve je mu prirodzené a ľahostajnosť, stagnáciu či samozrejmosť nepovažuje za súčasť vzťahu, zároveň silné korene sú súčasťou jeho vnútorného zdroja pevnej sily a energie. 

Buďme všetci v láske. 

okh. 

——————–– 

S radosťou pomôžem každému, kto je pripravený k sebareflexii. 

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂

Pocity narcisa z pohľadu narcisa

Pocity narcisa z pohľadu narcisa

(Podľa: Sam Vaknin) 

V hĺbke psyché narcisa sa často nachádzajú melancholické údolia, moria plné bolestí. K tým svojim zatrpknutým cíteniam sa ale nemôžu priblížiť, keďže by bolo až príliš nebezpečné dostať sa k svojmu autentickému vnútru. A tak tie zranenia ostávajú nedotknuté, veď narcis chce len nejak žiť…. prežiť. A tak tieto hlboko ukryté, a len vo veľmi výnimočných prípadoch (napr. pri počúvaní hudby či pozeraní filmu), nechcene odkryté emócie sú zriedkavo vyplavené na povrch. Okrem týchto náhodných prejavov ich citový život je bezfarebný, bez života. 

Samozrejme, cítia hnev, žiarlivosť, menejcennosť, poníženosť, strach, aj sa uraziť vedia. Tieto základné emócie sú dominantnými, prevládajúcimi a určujúcimi časťami ich každodenného bytia. Ale okrem týchto pudových reakcií u nich nenachádzame skoro žiadne iné. Neprejavujú iné špecifikované city, ktoré by sa v nich uvedomili.  

Nech je hocičo, čo zažijú ako emócie, prežívajú ich ako reakcie na iluzórne či skutočné urážky, krivdy a ohovárania. Všetko berú osobne. Nedokážu precítiť rozdiel medzi konštruktívnej kritiky a reálnym ponížením, urazením. Ich pocity sú iba pasívnymi reakciami, nie aktívnymi emóciami.

 • Cítia sa urazení, napadnutí, preto neprestajne bojujú a vracajú údery – samozrejme, neadekvátne.
 • Cítia ignoráciu voči svojej osobe, preto sa duria, často mračia.
 • Cítia sa poníženým, preto vybuchujú. Sú prchkí a neskôr svoje činy ľutujú, no aj tak sa nezmenia.
 • Cítia sa ohrozeným, preto sa neustavične boja, obávajú sa a pochybujú.
 • Vnímajú sa ako zbožňovaní a tak sa pýšia v sláve.
 • Sú veľmi závistliví – v tejto role sa cítia najlepšie a sú najvytrvalejší, čo sa týka dĺžky pobytu v niektorej z emócií. 
 • Sú schopní rozpoznať krásu, za čo sa hanbia sami pred sebou, a preto ju uznávajú na leveli teórie, chladu a odstupu. Ich prístup k dobrým veciam je povrchné, vypočítavé a striktné.  
 • Sexualita nevypovedá u nich o pocitoch s partnerom, ale o sebauspokojenie a k docieleniu závislého chovania partnera k nemu. 

Ich emocionálny rozhľad je minimálny, sivý, ako keby sa na svet pozerali cez hrubú vrstvu hmly. Napriek tomu dokážu inteligentne rozprávať s druhými o pocitoch, láske, zamilovanosti, dokonca o súcite napriek tomu, že oni ich sami nikdy neprežili. Schopnosť chápať emócie získali zo skúmania iných osôb, analyzovaním chovania sa ostatných, cez také osoby, ktoré majú skúsenosti a zažívajú takéto cítenia. 

Takýmto spôsobom narcisy postupne vytvoria fungujúcu hypotézu o tom, čo cítia ostatní. Pre nich ale vôbec nie je podstatné tieto pocity osobne zažiť, ani pochopiť. Postačujúce pre nich je dopredu rozoznať, uvidieť a predpokladať takéto emočné prejavy. V bežnom živote si podľa týchto naučených schém pripomenú práve aktuálnu emóciu, aby povrchne pochopili, čo môže ten druhý cítiť. Podľa návodu, ktorý majú v hlave, zažijú či vyvolajú v druhej osobe tú konkrétnu emóciu, ktorá je aktuálne očakávaným od nich. Pritom oni v sebe nič necítia – napr. súcit či zamilovanosť. 

Áno, sú závistliví, nie ale na pocity ostatných. Pohŕdajú s citmi a empatickými ľuďmi, keďže vychádzajú z domnienky, dokonca presvedčenia, že takýto ľudia sú slabí, naivní a zraniteľní. Veď dokážu použiť od nich naučené, prevzaté chovania proti nim a tým ich dokážu mať pod kontrolou a s nimi manipulovať, ich viesť. Tento odstup a “nadhľad” v nich vyvolá pocit vlastnej dôležitosti a nenahraditeľnosti, moci nad nimi, nadradenosti. V pozadí ale takéto chovanie sa k ostatným značí o ich podvedomej menejcennosti, ktorú vynahrádzajú protipólnymi emóciami, aby sa nemuseli priznať svojej zraniteľnosti. Táto maska je teda ochranná reakcia narcisa k oprávneným presvedčeniam z jeho strany. 

Zmena k tomu, aby skutočne cítili, ich desí natoľko, že akonáhle pocítia vlnu jemnosti v sebe či partnerovi, sa uzavrú viac, než sa predtým javili. Žijú v tomto začarovanom kruhu a nedokážu sa z neho vymaniť v prvom rade preto, lebo ani nechcú, v druhom rade kvôli zachovaniu svojho pocitu vlastnej dôležitosti. Keby sa priznali skutočným pocitom vo svojom vnútri, by zlyhali sami pred sebou a celý svoj doterajší život by tým pádom mali zmeniť…. a sme tam, kde sme boli: zmena je pre nich nepredstaviteľná. 

Vo svojich zabehnutých koľajach kráčajú ďalej aj emočne k dosiahnutiu vytúžených cieľov. Zmeniť svoje vnútorné nastavenie je pre nich nepredstaviteľné. Rovnalo by sa to celkovým zlyhaním celého seba. Proste sa držia naučených a zabehnutých vecí, len aby sa dokázali hýbať na tom povrchu, na ktorom sa cítia bezpečne. Nepripúšťajú si nové prežitky kvôli svojim vnútorným bolestiam, ktorým sa nepriznajú žiadnou možnou cestou. Umelo sa udržiavajú na hladine ilúzií.

Teda narcisy sú emočnými mrzákmi, ktorí sú zahalení nepriestupnou tuhou vrstvou ľadu vo svojom ľadovom kráľovstve. 

Okolitý svet vnímajú bezcitnými, hladnými očami dravca. Ak by túto skutočnosť partner všimol, prestal by nadväzovať ďalší kontakt s narcisom, pretože by nechcel byť obeťou jeho chladu.  

Nevedia si ani predstaviť, ako byť takzvaným normálnym človekom, ktorý zdravo cíti a jasne vníma emócie druhých. Ich empatia je na bode mrazu. Normálny stav pre nich znamená byť v tej neúplnosti nezdravých emócií, na ktoré sú zvyknutí a nemienia na sebe vôbec nič zmeniť, aby začali hĺbkovo cítiť, nie iba cez svoju hlavu.

Vyzerá ako normálni človek, pohybuje sa aj rozpráva ako bežní ľudia a práve tým jeho prístupom a postojom ho pomýli a zmanipuluje k svoj prospech. 

Často sa až sadisticky vyžíva cez svoje schopnosti pomýliť druhých. Nie je si vedomý dôsledkov svojho počinenia. Tým, že jeho emočné zranenia sú pre neho hlboko ukryté, nemá poňatia o tom, ako veľmi dokáže raniť ostatných svojim chladom, neprístupnosťou a neúprosnosťou. Nie preto, že by mal zlé srdce, ale preto, lebo ho ani nemá. Váhu svojich činov bez emócií si nedokážu predstaviť. Žije ako robot či nejaký vírus: napadne človeka bez výčitky svedomia a ho emočne skonzumuje do tej mieri, že dotyčný padne na dno svojej otvorenosti a nič, ale vôbec nič nechápe z toho, čo prežil pri narcisovi. Pre neho ten emočný šok je nespracovateľný. Jeho mozog to jednoducho nechápe. Nevie, ako je možné citovo niekoho až tak využiť, ako to svojim chladom robí uzavretý človek. Cíti sa, ako keby bol prehltnutý celý a nič z neho neostalo, iba vyšťavená troska, ako je narcis sám, keby sa priznal svojim ozajstným pocitom vo svojom uzavretom vnútri. 

Láska celého sveta, snaha o pomoc ani pochopenie všetkých ľudí by mu nestačilo k uzdraveniu sa. Narcis empatiu vníma  od základov odpudivým. A na tom žiadna kniha, nijaké podporné okolie či láskavá partnerka nedokáže zmeniť nič – lebo on sám nechce. 

Ak aj si uvedomuje v sebe nejaké tie city, potlačí všetky a hneď na nich zabudne. Preto v jeho každodennom živote nehraje rolu. Aj keď ale chce na všetko zabudnúť a spraviť neexistujúcim, emócie v jeho podvedomí predsa len sú a tak vo svojich jasnejších chvíľach sa posťažuje, ako mu je v skutočnosti zle…. tú chvíľkovú úprimnú otvorenosť ale hneď po tom momente zametie opäť pod nepriehľadný koberec svojho vnútra, svoje srdce obalí nepreniknuteľným obalom, dostatočne hrubý k tomu, že by cez ne neprenikla žiadna žiara či slnečný lúč. Kľúč od zámku neodhodí, ale skryje na pre seba poriadne kontrolovania vhodné miesto, aby sa ani náhodou nikomu do rúk nedostal. Tým si MYSLIA, že sú ochránení. A len tak zo zvyku si zaklamú, že im je “dobre”…. 

Svoj vysokostupňový intelekt využíva k zbieraniu, zhromažďovaniu a evidencii údajov k odpovedaniu na pre neho dôležité otázky: “Čo sa to deje so mnou? Čo sa deje s ostatnými ľuďmi?” Keďže nedisponuje s citovými skúsenosťami, kvôli dávnejším traumám si ich ani nedovolí zažiť, v myšlienkach má pekne škatuľkovane usporiadané možné pocity a k nim pripojené prejavy, podľa ktorých aj on sám žije. Vie, že tieto fyziologické prejavy správania sa každý iný volá “pocity”. Tak sa aj on podobne vyjadruje – veď sa naučil, ako sa to bežne robí…. Nič z toho ale nezrkadlí jeho vnútorný svet. U nich iba myšlienky stanú vedomými, emócie nikdy.

Sú bezcitní rozmýšľajúce stroje. Sam Vaknin ich a psychopatov nazval prvou umelou inteligenciou. 

okh.


S radosťou pomôžem každému, kto je pripravený k sebareflexii. 

Možnosti výberu našej komunikácie: 

 • buď cez fb chat  
 • telefonicky  
 • videohovorom alebo   
 • osobne v okolí KE  

0903858930, harmonia.andy@gmail.com,     

fb: https://www.facebook.com/okharmony1    

Ostávam v láske: Andy

 
🙂

Pridaj sa aj ty k téme 🙂